6 วิธีดูธาตุแท้ของคนไม่จริงใจ ในวันที่เราหมดผลประโยชน์

คนไม่จริงใจ มักเผยตัวตนในวันที่เรานั้นหมดผลประโยชน์กับเขา

6 วิธีดูว่า.. คนไหนไม่จริงใจกับเรา 

1. เวลาที่พบกันครั้งแรก

เวลาที่คุณต้องการจะลองใจใครที่อาจเพิ่งรู้จักกันแค่ไม่นาน จงทำตัวให้ธรรมดาที่สุด ถ้าเขายังคงรับได้ ก็หมายความว่า..

เขาจริงใจแต่ถ้าเขารับไม่ได้ นั่นหมายความว่า เขาเข้ามาเพียงเพื่อต้องการผลประโยชน์กับคุณนั่นเอง

2. เลือกปฏิบัติ

เมื่อเลือกปฏิบัติกันคนละอย่ างกัน ระหว่างคนจน กับ คนรวยมีฐานะ นั้นก็แปลว่าคนประเภทนี้ไม่น่าคบหา

เพราะไม่มีความจริงใจสักนิด ประจบคนรวยเพื่อหวังประโยชน์ ส่วนคนจนเขาไม่เห็นคุณค่า ถ้าจริงใจจริงๆ ต้องปฏิบัติกับทุกคนอย่ างเท่าๆกัน

3. พูดไม่จริง ทำไม่จริง

พูดอีกอย่ างแต่ทำอีกอย่ าง ทำสวนทางกับความจริงที่พูดไว้ บางทีพูดแล้วแต่ทำไม่ได้

แสดงว่าคนประเภทนี้ไม่มีความจริงใจหรอก เอาแต่พูดให้ตัวเองดูดี แต่แท้จริงแล้วทำไม่เคยได้อย่ างที่พูดไว้สักนิด

4. ในเวลาที่คุณจน

หากคุณจนเขาจะ ดู ถู ก เ ห ยี ย ด ห ย ามคุณไหม เขาจะรังเ กี ย จ คุณหรือไม่ แล้วเขาจะปฏิบัติแบบไหน

ข้อนี้จะช่วยให้คุณรู้ถึงธ าตุแท้ได้อย่ างลึกซึ้ ง จากจิตใจคน เพราะความจนมันช่วยคัดคนที่ไม่จริงใจได้

5. หน้าไว้ หลังหล อ ก

ต่อหน้าอย่ าง ลับหลังอย่ าง อยู่กับคนนู้ นก็ด่ าคนนี้ อยู่กับคนนี้ก็ด่ าคนนู้ น คนแบบนี้ หาความจริงใจได้ย าก

รีบเดินออกมาจากคนประเภทนี้ มันมีแต่เสี ยกับเสี ย มันไม่คุ้มหรอก

6. ในเวลาที่คุณวิ ก ฤ ต

ในตอนที่คุณมีปัญหาเป็นช่วงวิ ก ฤ ติของชีวิต ใครกันที่อยู่ข้างคุณ และใครที่ทิ้งคุณไป

เมื่อคนๆนั้นจริงใจกับคุณ เขาจะช่วยเหลือคุณ อยู่เคียงข้างให้กำลังใจคุณ แล้วล่ะ

และช่วยกันแก้ไขปัญหาทุกอย่างให้ผ่านพ้น แต่หากเขาทิ้งคุณไป อย่ าเสี ยใจไปเลย แต่จงขอบคุณที่มันช่วยคัดคนที่ไม่ดีไปจากชีวิตเรา