จำไว้ว่า… อยากบินให้สูง อย่ าอยู่ในฝูงไก่ (เขียนดีมาก)

อย ากบินสูง อย่าอยู่ในฝูงไก่..

เพราะนอกจากไก่จะไม่เข้าใจ มันยังคอยทำให้คุณเสียกำลังใจ

จำไว้ว่า… ถ้าอย ากบินเหนือฟ้าก็ต้องทำตัวเหมือน เหยี่ยว คอยบินสูงหาเป้าหมายที่ใหญ่และชัดเจนแล้วบินโฉบลงมาหาเป้าหมาย

อย่ าทำตัวเหมือน ไก่ ที่คอยไ ล่ จิ กเศษอาหารตามพื้นดินหรือรอให้คนคอยป้อนข้าวป้อนน้ำให้

ถ้าไปปรึกษาไก่เรื่องบินขึ้นต้นไม้ ไก่ก็จะบอกคุณว่า..

“เพ้อเจ้อ แกไปบินให้พ้นหลังคาก่อน”

ถ้าไปปรึกษาอินทรีเรื่องบินขึ้นต้นไม้ อินทรีก็จะบอกคุณว่า…

“ก็ดีนะ แต่ทำไมไปแค่ต้นไม้ล่ะ ทำไมไม่บินข้ามภูเขา”

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า…

เวลาที่คุณจะไปปรึกษา หรือขอคำแนะนำจากใคร ?

คุณควรคิดไตร่ตรองดูให้ดีซะก่อนว่าบุคคลที่คุณกำลังพูดด้วยอยู่นั้น “เขาเป็นไก่” หรือ “เป็นนกอินทรี”

แน่นอนถ้าคุณไปคุยเรื่อง การเป็นนายตัวเองกับมนุษย์เงินเดือน ผู้ยังไม่เคยเป็นนายตัวเอง

เค้าก็จะบอกคุณว่า…“มัน ย า กนะ อย่ าออกไปเสี่ ย งเลยและหาเ หตุผลต่างๆ ที่เข้าข้างตัวเองมาสนั บ ส นุ นความเป็นไปไม่ได้เหล่านั้น”

แล้วคุณก็จะหมดกำลังใจ จนไม่กล้าทำอะไร?

กลับกันถ้าคุณไปถามเรื่องนี้ กับคนที่เป็นนายตัวเองคนที่ใช้ชีวิตได้ จากการไม่ต้องไปกินเงินเดือน

เค้าต้องมี “คำแนะนำที่ดีให้กับคุณแน่”

เคยได้ยินไหม ตัวคุณ คือ ค่ า เฉ ลี่ ย ของคน 5 คน

ที่คุณคลุกคลีด้วยเป็นประจำ อ ย า กเป็นคนแบบไหน ก็เอาตัวเข้าไปอยู่ในสังคมแบบนั้น

ถ้าคุณอ ย า กจะ ป่ ว ยคุณก็ต้องอยู่ในห้องเดียวกับคนที่ ป่ ว ย

ถ้าคุณอ ย า กประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม คุณก็ต้องไปคุยกับคนที่เค้าทำสำเร็จ

คุยกับคนที่เค้าทำได้มาแล้ว เลือกคนคุยให้ถูกคนเพราะมันเป็นส่วนสำคัญในการทำให้ชีวิตของคุณก้าวหน้า

ขอขอบคุณ bitcoretech