ครอบครัว ข า ดพ่อเหมือนถ่อหั ก ข า ดแม่เหมือนแพแต ก (สละเวลาอ่าน… ก่อนจะสาย)

วันนี้ลูกๆหลายคนอาจจะกำลังอยู่กับพ่อกับแม่ในครอบครัวที่แสนสุข ในอ้อมกอดที่อบอุ่นของแม่ ในการเลี้ยงดูเ อ า ใ จใส่เป็นอย่างดีจากแม่

อ ย า กได้อะไรมีแม่คอยจัดหาให้

อ ย า กกินอะไรมีแม่คอยหามาให้กิน

อ ย า กเที่ยวที่ไหนแม่ก็พาไปเที่ยว

อ ย า กเรียนอะไรแม่ก็ส่ง เ สี ย ให้เรียน

อ ย า กทำอะไรแม่ก็คอยส่งเสริมสนั บ ส นุนให้ทำอยู่ตลอดมา

ลูกๆหลายคนได้รับความสุข สะดวก สบาย

สมบูรณ์พูนสุขในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายเงินทองที่ใช้จ่ายได้ตามใจปรารถนา

พร้อมทั้งการศึกษาที่ดีในสถาบันที่มีชื่อ เ สี ย ง ความสมบูรณ์ ความสุขสบายที่ลูกได้รับอย่างสุขเกษมเปรมปรีดทุกวันนี้ได้มาจากใคร…

หากพรุ่งนี้ไม่มีแม่…

โบราณว่า..“ข าดพ่อเหมือนถ่อหั ก ข าดแม่เหมือนแพ แ ต ก”

ชีวิตของลูกคงกระจัดกระจายไร้ทิศทาง ไร้อนาคต ไร้การศึกษากลายเป็น เ ด็ ก มีปัญหา เป็นภาร ะของสังคม คงต้อง ทุ ก ข์ ท ร ม า นอย่างหาประมาณมิได้

หากเปรียบชีวิตเหมือนการข้ามฝั่งในแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวกรากเต็มไปด้วย อั น ต ร า ย รอบด้าน

ซึ่งต้องอาศัยแพและไม้ถ่อข้ามฝั่งเพื่อไปสู่เป้าหมายอย่างปลอด ภั ย

หากเปรียบไปก็เหมือนพ่อกับแม่ถ่อเปรียบเสมือนพ่อ แพเปรียบเสมือนแม่

ถ้าถ่อหักก็ยังสา ม า ร ถ ใช้มือ หรือเท้าพายแทน แต่ ก็ต้อง ทุ ลั ก ทุ เ ลพอควร

มีโอกาสถึงฝั่ง 50-50 แต่หากแพต้อง แ ต กหรืออับปางกลางแม่น้ำ

โอกาสที่จะถึงฝั่งก็คงลางเลือนและริบหรี่เต็มประดาอาจต้องจม น้ำต าย หรือเป็นอาหารของ สั ต ว์ร้ า ย ได้

เปลวเทียนละลายแท่ง เพื่อเปล่ง เ สี ย ง อันอำไพ ชีวิตมะลายไปเหลือสิ่งใดไว้ทดแทน

หากเปรียบเทียนที่จุดขึ้นเหมือนกับชีวิตแม่ของเรา เทียนเล่มนี้มันส่องแสงให้มากเท่าใด ลำเทียนเองก็จะสั้นลง ๆ

คล้ายดังชีวิตแม่ที่ให้ลูกมากแค่ไหน อายุของแม่ก็จะสั้นลง ๆ

อายุที่ได้มาก็คือเวลาที่ เ สียไปยิ่งลูกมีความเจริญรุ่งโรจน์มากขึ้นเท่าใด ชีวิตแม่ก็ยิ่งแก่ลงและหดหายลงไปเท่านั้น

บางครั้งก็ริบหรี่หือไม่ก็ดั บ แล้วน้ำตาเทียนก็ไหลหยดย้อยเหมือน ห ย า ด น้ำตาของผู้เป็นแม่ของเรา ในที่สุดเทียนที่จุดขึ้นก็จะเหลือเพียงไส้ดำ ๆ

วาร ะสุดท้ายของแม่เราก็จะเป็นอย่างนี้ แม่จะเหลือเพียงกระดู กที่เป็นเถ้าถ่าน ให้ลูกน้อยไปรับที่เชิงตะกอน

หากพรุ่งนี้ไม่มี..แม่ ?

แม่…ผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่ลูก

แม่…ผู้ยอมอดเพื่อให้ลูกอิ่ม

แม่…ผู้ที่ยอม ทุ ก ข์ เพื่อให้ลูกสุข

แม่…ผู้ที่ยอมลำบากเพื่อให้ลูกสบาย

แม่…ผู้ที่ยอมต ายเพื่อให้ลูกมีชีวิตอยู่

แม่…ผู้ที่รักเป็นห่วงเป็นใยและเฝ้าถามลูกอยู่เสมอ เหนื่อยไหมลูก หิวไหมลูก?

ลูกอ ย า กทานอะไร?

ลูกอ ย า กได้ อะไรบอกแม่มา…แม่จัดให้?

แล้วลูกละ เคยถามแม่บ้างหรือ เ ป ล่ า?

ลูกบางคน ย า ม แม่มีชีวิตอยู่ ไม่เคยเลยที่จะรักษาน้ำใจท่าน ไม่เคยเลยที่จะเลี้ยงดูใจท่าน ทำให้ท่านสบายอกสบายใจ

ท่านได้เรามาเป็นลูกรู้ไหมท่านดีใจมากขนาดไหน?

เรารักสิ่งใด เราจะถนอมสิ่งนั้น รักษาสิ่งนั้นแล้วมันจะอยู่กับเรานาน ถ้าเรารักแม่ ต้องถนอมน้ำใจท่าน รักษาใจท่าน

“รักใดไหน เ ล่ าเท่าแม่รัก เป็นรักที่บริสุทธิ์ใจ เป็นรักที่ยิ่งใหญ่เป็นรักที่แท้จริง อันรักใดไหน เ ล่ า เท่ารักลูก”

ถ้าวันนี้ไม่แสดงความกตัญญูต่อท่าน อาจจะไม่มีโอกาสไม่ต้องอายในการทำความดี

มีอะไรช่วยท่านได้ช่วยเลยอย่านิ่งดูดาย เพราะเราส า ม า ร ถ มีแม่ได้เพียงคนเดียวเท่านั้นในโลกนี้

คิดไว้เสมอ หากพรุ่งนี้ไม่มี…แม่

ขอบคุณแหล่งที่มา yimlamun