คนทั้ง 3 แบบที่ไม่ควรเข้าใกล้ อยู่ให้ห่าง แค่รู้จักก็ข า ด ทุ นแล้ว

คนทั้งสามแบบ อยู่ให้ห่าง หนีให้ไกล แค่รู้จักก็ข า ด ทุ นแล้ว ยิ่งคบหายิ่งพาเราลงต่ำ

เราทุกคนสามารถเลือกคนคบได้

คนทั้ง 3 แบบที่ไม่ควรเข้าใกล้..

1. อคติ

คนมีอคติ ไม่ต่างอะไรกับค น พิ ก าร หู ห นวก ต า บ อด ไม่ว่าคุณจะทำความดีแค่ไหนเขาก็ไม่เห็น

ไม่ว่าคุณจะพยายามอธิบายหรือชี้แจงอะไร

เขาก็ไม่ฟังอย่ าเสียเวลาวาดรูป เล่นกีตาร์ ให้คนต า บ อ ดดูให้คนหูหน ว กฟัง

2. คนขี้อิจฉา

คนพวกนี้ เหมือนคนมีก ร ร ม มีทุก ข์ เป็นคนไม่มีความสุขในชีวิต เขาจะคอยจั บ ผิ ด และไม่จริงใจ

เห็นใครได้ดีกว่า จะหาเรื่องมาด่ า เพราะนั่น เป็นสิ่งเดียวที่เขาทำได้ และรู้สึกว่าเขาเหนือกว่าใคร

3. คนเ น ร คุณ

คนแบบนี้หาความเจริญได้ยาก เพราะจะคอยหั ก หลัง ทำได้แม้กระทั่งคนที่เคยช่วยเหลือ

เขาจะไม่คิดถึงใครนอกจากตัวเอง

เขาเห็นแต่สิ่งที่เขาให้คนอื่น แต่ไม่เห็นสิ่งที่คนอื่นช่วยเขา

ในบางครั้งที่เราต้องรู้จัก หรือพบปะคบหากับคนมากมาย ถ้าเจอคนใจดีกับเรานั้นให้ถือว่าเราโชคดี

จงอย่ าคิดพย ายามเอาเปรียบหรือทำให้เขาเสียใจ

อย่ าลืมว่าคนดีๆที่เข้ามาในชีวิตเรานั้นหาได้ย าก

เพราะส่วนใหญ่คนที่เข้ามาในชีวิตส่วนใหญ่ก็มักจะเข้ามาหาผลประโยชน์กับเรา จงรักษาคนที่ใจดีกับเราให้มาก เกรงใจเขาให้มาก

รักษาความสัมพั นธ์ของคุณกับเขาเอาไว้ให้ดี

เพราะวันข้างหน้าคุณอาจจะได้มีโอกาสพึ่งพาหรือได้รับความช่วยเหลือจากเขา อย่ าคิดทำร้ ายน้ำใจ

เพราะนั่นเท่ากับว่าคุณอาจจะเสี ยคนดีๆ ไปจากชีวิตแล้วคุณอาจจะต้องมานั่งเสี ยใจภ ายหลัง ที่ต้องมาเสียคนดีๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณ

“เจอคนใจดี ให้เกรงใจ ไม่ใช่เห็นแก่ตัว”

เวลาได้ดีมีสุขอย่ า หล งระเริงลืมตน อย่ าดูแคลนผู้อื่น

อย่ าคิดแต่จะตอ บ สนอ งความต้องการของตนฝ่ ายเดียว ชีวิตย่อมมีขึ้น มีลง ปีนี้แย่ปีหน้าอาจจะดี ปีถัดไปอาจจะแย่ยิ่งกว่า

สมบูรณ์พูนสุขอาจไม่อยู่ตลอ ด ความตกต่ำอาจมาเยือนสักวันเมื่อเราได้ดีแล้ว จงเปิดทางรอ ดให้คนอื่นบ้าง

เมื่อถึงคราวเราจะทำให้เราไม่เจอทางตัน

เมื่อเราเป็นสุขแล้วจงช่วยให้คนอื่นพ้นทุ ก ข์บ้าง

เมื่อถึงคราวเรา จะทำให้เรามีหมู่มิตรมากขึ้นเมื่อเราอิ่มแล้วจงช่วยให้คนอื่นพ้ นจากความหิวโหยบ้าง

เมื่อถึงคราวเรา จะทำให้เราไม่เจอความตกอับ

คนเราถ้าทำอะไรออกไปก็จะได้กลับคืนอย่างนั้น

จงรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราเพราะใจคนเหมือนถนน ยิ่งคิดเล็กคิดน้อยทางเดินจะยิ่งแค บ ยิ่งโอบอุ้ม ยิ่งมีน้ำใจ ทางเดินจะยิ่งกว้างเมื่อเจอความลำบ าก

จะเห็นน้ำใจของคนรอบข้างเมื่อเจอปัญหาและอุปสรร ค จะเห็นความอดทนของตนเองหวังน้ำใจจากคนอื่นได้

อย่ ามัวแต่คิดเล็กคิดน้อย เพราะจะทำให้ไม่รู้จักแบ่งปัน

คนที่ยอมช่วยเหลือคนอื่นไม่ว่าเรื่องใดไม่ใช่เพราะเขาเป็นหนี้คุณ แต่เป็นเพราะเขาเห็นผู้อื่นเป็นเพื่อนแท้ เห็นมิตรภาพสำคัญกว่า

คนอื่นช่วยเหลือคุณนั่นเป็นเรื่องของน้ำใจ

ที่ไม่ช่วยเหลือคุณนั่นก็เป็นเรื่องของเขา อย่ าเก็บมาใส่ใจ

คุณเคยช่วยใครอย่ าไปจำเป็นบุญ คุณใครเคยช่วยคุณจำไว้ว่าต้องตอบแทนคุณ

ขอบคุณบทความ สิริทัศน์ สมเสงี่ยม