คน 5 แบบ หากพบเจอแล้ว ควรรักษาเอาไว้ในชีวิต

ชีวิตของคนเรา มักจะเจอผู้คนมากมายหลายรูปแบบทั้งคนที่ดีกับเราและคนที่ไม่ได้ดีกับเรา

วันนี้มาทำความรู้จักคน 5 แบบ ที่ควรรักษาเอาไว้ในชีวิต แล้วจะไม่เสียใจ

แบบที่1 คนที่หวังดีกับเรา

คนประเภทนี้เราอาจจะมองครั้งเดียวไม่ออก แต่พอนานๆไปเราจะเห็นเองว่า ใครกันที่หวังดีกับเราจริงๆ

แบบที่2 คนที่มีบุญคุณช่วยเหลือเรา

คำว่าบุญคุณมีหลายรูปแบบ แต่อะไรที่เขาทำดีกับเรา เราเพียงทำดีตอบก็ถือเป็นการตอบแทนที่ดีมากๆแล้ว

แบบที่3 คนที่กล้าที่จะเตือนเรา

ในชีวิตมีไม่กี่คนหรอกที่กล้าที่จะตักเตือน ห้ามปรามเราตรงๆ เก็บรักษาคนเหล่านี้ไว้คอยเตือนสติเราถือเป็นเรื่องดี

แบบที่4 คนที่คอยอยู่เคียงข้าง

ไม่ว่าวันนี้นเราจะกำลังมีความสุขที่สุด หรือกำลังทุกข์ที่สุดก็ตาม

แบบที่5 คนที่ให้เกียรติเราทั้งต่อหน้าและลับหลัง

ไม่ล้ำเส้น ไม่หมิ่นในตัวเราให้รู้สึกแย่

คนบางคน อาจเป็นเพียงครูเป็นเพียงประสบการณ์ที่เข้ามาในชีวิตเรา จงเก็บรักษาไว้แต่สิ่งที่ดี

หากสิ่งใดที่ไม่ดี ก็เพียงแค่โย น ทิ้ งไปและเราก็จะไม่ทำแบบนั้นกับคนอื่น

ถ้าเจอคนใจดีกับเรานั้นให้ถือว่าเราโชคดี จงอย่ าคิดพย าย ามเอาเปรียบหรือทำให้เขาเสียใจ อย่ าลืมว่าคนดีๆที่เข้ามาในชีวิตเรานั้นหาได้ย าก

เพราะส่วนใหญ่คนที่เข้ามาในชีวิตส่วนใหญ่ก็มักจะเข้ามาหาผลประโยชน์กับเรา

จงรักษาคนที่ใจดีกับเราให้มาก เกรงใจเขาให้มากและ รักษาความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเอาไว้ให้ดี

เพราะวันข้างหน้าคุณอาจจะได้มีโอกาสพึ่งพาหรือได้รับความช่วยเหลือจากเขา อย่ าคิดทำร้ า ยน้ำใจหรือพย าย ามเอาเปรียบเขา

เพราะนั่นเท่ากับว่าคุณอาจจะเสียคนดีๆไปจากชีวิต แล้วคุณอาจจะต้องมานั่งเสียใจภ า ยหลัง ที่ต้องมาเสียคนดีๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณ

เจอคนใจดี ให้เกรงใจ ไม่ใช่เห็นแก่ตัวเวลาได้ดีมีสุขอย่ าหลงระเริงลืมตน อย่ าดูแคลนผู้อื่นอย่ าคิดแต่จะตอ บ ส น องความต้องการของตนฝ่ า ยเดียว

ชีวิตย่อมมีขึ้น มีลง ปีนี้แย่ปีหน้าอาจจะดี ปีถัดไปอาจจะแย่ยิ่งกว่าสมบูรณ์พูนสุขอาจไม่อยู่ตลอ ด ความตกต่ำอาจมาเยือน

สักวันเมื่อเราได้ดีแล้วจงเปิดทางรอ ดให้คนอื่นบ้างเมื่อถึงคราวเรา จะทำให้เราไม่เจอทางตัน

เมื่อเราเป็นสุขแล้วจงช่วยให้คนอื่นพ้นทุ กข์บ้างเมื่อถึงคราวเรา จะทำให้เรามีหม ู่มิตรมากขึ้น

เมื่อเราอิ่มแล้วจงช่วยให้คนอื่นพ้ นจากความหิวโหยบ้างเมื่อถึงคราวเรา จะทำให้เราไม่เจอความตกอับ

คนเรานั้นถ้าทำอะไรออ กไป ก็จะได้กลับคืน มาอย่ างนั้น ถ้าเราใจดำกับผู้อื่น เขาก็จะใจดำกับเรา

ถ้าเราใจดีกับผู้อื่น เขาก็จะใจดีกับเราจงรู้จักอ กเขาอ กเรา เอ าใจเขามาใส่ใจเรา เพราะใจคนเหมือนถนน “ยิ่งคิดเล็กคิดน้อยทางเดินจะยิ่งแคบ”

ยิ่งโอบอุ้ม ยิ่งมีน้ำใจ ทางเดินจะยิ่งกว้างเมื่อเจอความลำบาก จะเห็นน้ำใจของคนรอบข้าง

คนที่ยอมช่วยเหลือคนอื่นไม่ว่าเรื่องใดไม่ใช่เพราะเขาเป็นหนี้คุณแต่ เป็นเพราะเขาเห็นผู้อื่นเป็นเพื่อนแท้เห็น มิตรภาwสำคัญกว่าคนอื่นช่วยเหลือคุณนั่นเป็นเรื่องของน้ำใจ

“ที่ไม่ช่วยเหลือคุณนั่นก็เป็นเรื่องของเขา อย่ าเก็บมาใส่ใจ”

“คุณเคยช่วยใครอย่ าไปจำเป็นบุญคุณใครเคยช่วยคุณจำไว้ว่าต้องตอบแทนคุณ”