อย่ า กอดฉันในวันที่มันสาย เพราะฉันไม่รู้สึก ฝากเป็นข้อคิดเตือนวันที่ยังมีกันอยู่

“ตอนที่ฉันต า ยแล้ว”

อย่ า กอดฉัน เพราะฉันไม่รู้สึก

อย่ าเอาสิ่งที่อยากได้มาให้ เพราะฉันไม่ได้ใช้แล้ว

อย่ าตอบคำถามที่ฉันอยากรู้ เพราะฉันไม่ได้ยิน

อย่ า พูดคำว่าขอโทษ

เพราะฉันตื่นขึ้นมาให้ อ ภั ย คุณไม่ได้..

ณ วันนี้…อย่างน้อยเราก็ยังมีเวลาเหลือมากกว่า 1 นาทีที่บางคนโหยหา

อย่ า ปล่อยให้อะไรๆ มันสายเกินไป…

ชีวิตคน ถึงมันจะไม่สั้นนัก แต่มันก็ใช่ว่าจะยาวนานตลอดไป..

บางคนใช้ชีวิตทั้งชีวิต อยู่กับความเจ็ บ ป ว ด โดยไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้

และมักจะโ ท ษ ฟ้าดิน โ ท ษ โ ช คชะตา ที่ทำให้เขาต้องทุ ก ข์ ท ร ม าน

แต่ไม่เคยมองการกระทำ ของตนเองเลยแม้แต่น้อย ถ้าวันนี้เราเป็นฝ่ายทำไม่ดีกับใคร

จงเอ่ยคำขอโทษ และเปลี่ยนตัวเองใหม่ ถ้าวันนี้ทำให้ใครเสี ย น้ำ ต า

จงบอกกับเขาว่า…จะไม่ทำเช่นนั้นอีก ถ้าวันนี้ทำให้ใครผิ ด หวัง จงลบความไม่เอาไหน ออกจากชีวิตไปเถิด

อย่ า ปล่อยให้เวลาเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ โดยที่เราไม่แก้ไขอะไรเลย

เพราะเวลาที่เราอยากกลับไปแก้ไข อาจสายไปแล้วก็ได้ ตอนที่ฉันจากไปแล้ว อย่ า กอดฉัน

เพราะฉันไม่รู้สึกอะไร อย่าเอาสิ่งที่ฉันอยากได้มาให้ เพราะฉันไม่ได้ต้องการแล้ว

อย่ า บอกว่าขอโทษ เพราะฉันตื่นขึ้นมาให้อภัยเธอไม่ได้ อย่ า รอให้สายเกินไป

“เพราะเวลา ไม่เคยรอใครเลยสักคน”

ขอบคุณแหล่งที่มา : r o w w a d e e