10 ข้อคิด สอนลูกอย่ างไรให้เติบโตอย่ างมีคุณภาพ

1. อย่ ากดดันให้ลูก ต้อง “เรียนเก่ง”  แต่จงสอนให้ลูก “เรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยตัวเองได้” นั่นคือมรดกชีวิตที่เราควรมอบให้เขา

2. ดุ ฝึกสั่งสอนลูกของเราด้วยเมตตาในวันนี้ ดีกว่าปล่อยให้โตไป แล้วถูก “สังคมสั่งสอน”

3. ขาดสามีเราอยู่ได้ แต่ลูกขาดแม่ไม่ได้ อย่ าเอาเวลาไปทุ่ม ตามยื้อผู้ชาย ที่ทำ ลๅ ยความสมบูรณ์ของครอบครัว

4. การเลือกทนเพื่อ “ครอบครัวสมบูรณ์” ไม่ใช่แค่อยู่กันพร้อมหน้า ถ้าอยู่แล้ว ไม่นำพา ไม่รู้หน้าที่ มีไปก็ป่วeการ

5. สอนลูกสาวว่า ไม่ต้องแข่งเท่าเทียมกับผู้ชาย และสอนลูกชายว่า อย่ าเอาเปรียบผู้หญิง ในโลกแห่งความจริง ทุกเ พศควร “ให้เกียรติเพื่อนมนุษย์” อย่ างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเ พศอะไร

6. ลูกสาวไม่แต่งงาน ไม่ใช่เรื่องน่าอาย ถ้าลูกมีชีวิตที่สมบูรณ์เองได้ ผู้ชายก็เป็นแค่องค์ประกอบ

7. ลูกชายเป็นเ พศทางเลือก ไม่ใช่เรื่องต้องทุกข์ ตราบเท่าที่ลูกมีความสุข เป็นคนมีสำนึกดี มีชีวิตคุณภาพ ก็ประเสริฐกว่าเรื่องเ พศสภาพใดๆทั้งสิ้น

8. การสอนเรื่องความกตัญญู เราต้องทำให้ลูกดู ไม่ใช่มาลำเลิกเอาตอนเขาโต

9. อย่ าเอาความหวังของเรา ทุ่มไว้บนไหล่ลูก ความหวังเดียวที่พึงมีต่อลูกคือให้เขาดำรงชีพ ได้อย่ างเป็นสุข แม้ในวันที่ไม่มีเราคอยประคอง

10. ลูกเราอาจไม่ได้สวย หล่อ เก่งกว่าลูกใคร แต่หัวใจลูกรักเรา ไม่น้อยกว่าลูกบ้านไหน เท่านี้ก็ภูมิใจได้แล้ว

ขอขอบคุณ RametTanawangsri