จงใช้เวลาอยู่กับลูกให้คุ้มค่าที่สุด… เพราะคุณอา จมีเวลาใกล้ชิดเขา แค่10 ปีแรก

ลูกนั้นเราจะมีเวลากับเขามากที่สุดก็เพียง

ระยะ 10 ปีแรกเท่านั้นเอง พอหลังจากนั้น

เวลาที่จะได้อยู่ด้วยกันจะเริ่มลดลง

ซึ่งในปีแรกนั้นเราจะได้อุ้ ม ลู กนอน 6 เดือน

แรกแล้วพอจากนั้น “ลูกจะนอนได้เอง”

เวลาในการอุ้ ม ลู กก็มีแค่ 1 ปีเท่านั้น

เพราะว่า…หลังจากนั้น “เขาก็เดินได้เอง”

เราก็มีเวลาในกอด เล่นกับลูกได้เพียง 2 ปี

เท่านั้น พอหลังจากนั้น “เขาก็ไม่ยอมให้กอดนานๆ”

แล้วเราก็จะมีเวลาพูดให้ลูกฟังเพียง

แค่ 3 ปีแรกเท่านั้นเพราะ… หลังจากนั้น

“เขาจะเริ่มไม่ฟังเราแล้ว”

เรามีเวลาอยู่กับลูกตลอดเพียง 10 ปีเท่านั้นเอง

เพราะ…หลังจากนั้น “เขาจะไม่ยอมอยู่

บ้านกับเราแล้ว” และอย ากจะอยู่กับเพื่อน

มากกว่า เราก็จะดูแลลูกได้อ ย่ า งดีที่สุด

ก็เพียง 15 ปีแรกเท่านั้นเอง

เพราะ…หลังจากนั้น “เขาก็ไม่อย ากให้

เราดูแล เขาเองก็มีชีวิตของเขา”

และบางคนก็สามารถดูแลตัวเองได้แล้ว

ไม่อ ย า กจะเป็นภาระของใคร

ลูกเองเขาก็ต้องการจะมีใช้ชีวิตของเขา

มีแบบแผนชีวิตของตัวเอง หลังจากนั้น

“เราอาจจะไม่ได้เจอลูกเลย”

เวลาอาจจะไม่ตรงกันแล้ว เวลาของใคร

สักคนก็หมดลงเหมือนกัน

ในวันที่ลูกยังอยู่กับเราก็ควรจะใช้เวลา

อยู่กับลูกค้าให้คุ้ม พอเขาโตแล้ว เขามีครอบครัว

มีภาระหน้าที่ มีเป้าหมาย มีความฝันเป็นของตัวเอง

เขาเริ่มทำงานและเริ่มมีเวลาน้อยลงแล้ว

วันนั้นมันมาถึงแน่นอนก็อ ย่ าได้ยึดติดอะไร

เพราะ… นั่น “มันชีวิตเขา”

คุณเองก็มีชีวิตของคุณไม่ควรจะวาง

ความคาดหวังอะไรไว้กับลูก เพราะ… ถ้าคุณรักลูก

“คุณจะไม่เอาภาระเอาความคาดหวัง

อะไรของตัวเองไปให้เขาแบก”

ในช่วงเวลาที่ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง 15 ปี

เรายังอยู่กับเขาได้เต็มที่ก็จงกอบโกยช่วงเวลา

นั้นไว้ให้ดี

ขอบคุณ คิดกลับด้าน