5 ขั้นตอน เลี้ยงลูกให้มีความอดทนและแข็งแกร่ง ดั่งนกอินทรีย์

นกอินทรีย์ ได้ชื่อว่าเป็น “ราชาแห่งนก”

ที่มีความ สง่างามและดูน่าเกรงขาม

แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่า… กว่าจะมาเป็นนกอินทรีย์

ผู้น่าเกรงขาม ต้องผ่านอะไรมาบ้าง

ลองมาดูวิธีการเลี้ยงลูกแบบนกอินทรีย์รังนก

เป็นสิ่งสำคัญ ก่อนวางไข่ ทั้งพ่อนกและแม่นก

อินทรีย์จะช่วยกัน สร้างรังให้ลูกๆอยู่ บนหน้าผา

สูงชัน หลีกเลี่ ย งการถูกรบกวน ซึ่งพวกมันจะ

สร้างรังถึง 5 ชั้น

ชั้นที่ 1  แม่นกจะวางก้อนหินใหญ่ๆล้อมกรอบ

ขนาดพอดีตัว

ชั้นที่ 2 จะเป็นท่อนไม้โตๆ ไขว้กันไว้ เพิ่มความ

แข็งแรงให้รัง

ชั้นที่ 3 จะเป็นกิ่งไม้ที่มีหนามขนาดใหญ่ วางซ้อน

กันไปมาต่อจากกิ่งไม้

ชั้นที่ 4 จะเป็นใบไม้หนา ป้องกันหนามชั้นด้านล่าง

และเป็นพื้นให้นอนได้

ชั้นที่ 5 แม่นกจะจิกขนอ่อนใต้ปีกตัวเอง

ทำเป็นที่นอนนุ่มๆให้กับลูกๆ

และเมื่อถึงเวลาที่ลูกนกพร้อมเติบโต ช่วยเหลือ

ตัวเองได้แล้ว แม่นกจะเริ่มพาลูกฝึกบิน

ขั้นตอนการฝึกลูกนกอินทรีย์

1. แม่นกจะจิกขนนุ่มบนรังออก

เพื่อที่ลูกนกจะไม่ได้นอนสบายเหมือนเดิม

ให้ลูกๆได้เรียนรู้ถึงความลำบากทีละน้อย

ให้ลูกๆเริ่มปรับตัว

2. เมื่อลูกเริ่มชินกับการนอนบนพื้นใบไม้

แม่นกจะเอาใบไม้ออกจากรังจนหมด แล้วเหลือ

ชั้นกิ่งไม้ที่มีหนาม ลูกนกจะถูกหนามทิ่งแ ทง

ตลอดเวลา ที่ขยับตัว

แต่วิธีนี้จะทำให้ลูกนกรู้จักฝึกความอดทนให้

มีความแข็งแกร่ง รวมถึงการระมั ด ร ะวัง ตัว

อยู่ตลอดเวลา(แม้ตอนจะนอน)

3. จากนั้นแม่นกจะเอากิ่งไม้ที่มีหนามออก

คราวนี้ลูกจะไม่มีที่นอน แล้วต้องเริ่มเรียนรู้ในการ

ใช้ขาเกาะกิ่งไม้ท่อนใหญ่ๆ

ให้ลูกนกสามารถหลับได้โดยเกาะกิ่งไม้นอน

และยังเป็นการฝึกกล้ามเนื้อขาให้แข็งแรง เพื่อ

ในอนาคตจะใช้ในการ ล่ า เ ห ยื่ อ

4. ขั้นต่อมา แม่นกก็จะเอากิ่งไม้ออก

เหลือไม้แค่ฐานที่เป็นก้อนหิน ลูกๆจะต้องใช้

ความอดทนที่สูงมาก

เพราะในหน้าร้อนหินจะร้อนเหมือนไฟเผ า

หน้าหนาวก็จะเย็นยะเยือก เรียกว่า.. “ต้องใช้

ความอดทนขั้นสุด”

5. สุดท้ายจะเป็นการฝึกบิน

เมื่อลูกนกปีกแข็งแรงพอ แม่นกจะคาบลูก

ทีละตัว พาบินไปบนท้องฟ้าให้ลูกนกได้

คุ้นชินกับอากาศ (ความสูงที่ไม่เคยเจอ แล้วก็พากลับรัง)

การฝึกบินของลูกนกอินทรีย์

เมื่อถึงเวลาฝึกบินแบบจริงจัง แม่นกจะไม่คาบ

ลูกบินแล้ว แต่จะกางปีกลงไปที่รัง

แล้วให้ลูกๆนั่งที่ปีกของแม่นกแทน แล้ว แม่นก

จะพาบินขึ้นไปบนท้องฟ้า จากนั้นก็พากลับรัง

สเต็ปต่อมา แม่นกจะพาบินไปอย่ างรวดเร็ว

และเริ่มพาบินขึ้นไปสูงเรื่อยๆ

จากนั้นแม่นกจะสลัดปีกตัวเองอย่ างแรง

จนลูกนกลอยอยู๋บนอากาศ แล้วดิ่งสู่พื้น

อย่ างรวดเร็ว

(ขณะที่ลูกนกก็ร้อง และพย าย ามจะกางปีก)

เพื่อช่วยเหลือตัวเอง แต่เมื่อใกล้จะถึงพื้น

แม่จกอินทรีย์จะรีบบินมารับลูกก่อนถึงพื้น

ได้อย่ างแม่นยำ

จากนั้นก็รับลูกกลับรัง ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกตัว

แม่นกอินทรีย์จะฝึกลูกๆแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่า

ลูกนกจะกางปีก และบินได้เอง

และเมื่อถึงวันที่ลูกนกบินได้ หน้าที่ของพ่อแม่

นกอินทรีย์ก็เป็นอันสิ้นสุด ส่งลูกไปได้สำเร็จ

ขนาดนกอินทรีย์ยังต้องฝึกลูกให้มีความอดทน

ให้ช่วยเหลือตัวเองได้ แล้วคุณล่ะ

อย ากจะเลี้ยงลูกให้เป็นแบบไหน คุณอย าก

จะเลี้ยงลูกให้สบายที่สุด

หาทุกอย่ างที่ลูกต้องการประเค น ให้…

เพราะไม่อย าก จะให้ลูกลำบาก หรือปล่อย

ให้ลูกเผชิญกับความลำบาก

ด้วยตัวเอง ให้เขาเข็มแข็งและมีภูมิคุ้มกัน

ส่วนคุณก็คอยดูอยู่ห่างๆ

สุดท้ายแล้วพ่อแม่ก็ไม่สามารถอยู่ดูแล

และปกป้อ งลูกไปได้ตลอดชีวิต ลูกๆต้องใช้

ชีวิตต่อไปด้วยตัวเอง ดังนั้นคุณอย ากจะเห็น

ลูกเป็นแบบไหน ก็อยู่ที่คุณเลือกว่าจะเลี้ยงดู

เขาแบบไหน

ขอขอบคุณที่มา : chit-in