เหตุผลที่ผู้หญิง… แต่งงานช้าลง ครองโสดเพิ่ม “ห ย่ า” มากขึ้น และเลือกไม่มีบุตร

มีนิทานเรื่องหนึ่ง เล่าว่า….

มีคนตั้งโจ ท ย์ขึ้นมาว่า มีสะพานไม้เล็กๆ อยู่…

ใครเดินไปจนถึงโดยที่หลับตา ถ้าใครสามารถเดินไป

ถึงได้โดยไม่ตกลงมา คุณและคู่รักของคุณจะเป็นเ นื้ อคู่กันตลอดไป…

ทุกคนจึงพ ย า ย า ม เดินแล้วหลายรอบ แต่ก็..ตกลงมาทุกที บางคนถึงกับคิดว่า…

ฉันคงไม่มีเ นื้ อคู่แล้วล่ะสิ…

แต่แล้วก้อได้มีคนๆ นึงเดินไปถึง จุดหมายโดยไม่ตกลงมา ทุกคนต่างแปลกใจแล้วก็ถามว่า…

“เดินยังไงถึงไม่ตกลงมา ?”

คำตอบที่ได้ยิน ทำให้ทุกคนก็เ งี ย บไปเลย

เค้าบอกว่า… “ก็ชั้นแอบลืมตาเดินไง”

ลองคิดดูสิ? เพื่อความรัก ทุกคนยอมเ สี่ ย งต า ย

หลับตาเดินข้ามสะพาน ยอมปิดตา และปฏิเ ส ธที่จะมองเห็นความจริงต่างๆ ที่ผ่านเข้ามา

เค้าสั่ ง ให้หลับตาเดินก็ยอม

เค้าบอกว่ารักก็เชื่อ โดยไม่ดูที่หลักความเป็นจริง

มันจะไปถึงปลายทาง ในเมื่อตาเรามองไม่เห็นทาง

เราจะได้รับความรักที่ดีดีได้อย่ า งไร?

เมื่อเราหลับหูหลับตารัก มันเป็นความรักที่ไม่ฉลาด

และ ข า ดสติ เวลามีความรักลองเปิดตามองให้ไกล…

อ ย่ าปล่อยให้ความ รักทำให้ตาบ อ ด

ถึงแม้ว่า..ลืมตาเดินแล้วยังตกลงมาอีก แต่ก็คงไม่ เ จ็ บ

เท่ากับหลับตาเดิน เพราะเราจะรู้ว่าต้องตกท่าไหน

จึงจะเ จ็ บน้อยที่สุด

เพราะการไม่รักใครเลย ไม่ใช่การแก้ปั ญ ห า แต่การที่มีความรักอย่ า งฉลาด และ มีสติ

คือ “การแก้ปัญ ห าที่ถูกต้อง”

ผลสำรวจพบว่า..

ผู้หญิงจำนวนหนึ่งเลือกที่จะอยู่คนเดียว แต่งงานช้าลง

ครองโสดเพิ่ม ห ย่ ามากขึ้น และเลือกไม่มีบุตร

โดยสาเ หตุส่วนหนึ่ง…

อาจจะมาจาก ความเป็นผู้นำของผู้ชายลดน้อยลง

ทำตัวอ่อนแอมากขึ้นและไร้ความรับผิ ด ชอบต่อครอบครัว

อย ากให้คุณผู้ชายเข้าใจก่อนที่จะเลือกคบผู้หญิงคนนึง

หากคุณเลือกหญิงสาวที่มี “หน้าตาสวย”

คุณก็ต้องยอมรับเรื่องค่ า ใช้จ่ า ยของเธอ

หากคุณเลือกหญิงสาวที่ “หาเ งิ นเก่ง”

คุณต้องยอมรับข้อบกพ ร่ อ งเรื่อง ความเป็นแม่ศรีเรือน

หากคุณเลือกหญิงสาวที่ “เป็นแม่บ้าน”

คุณก็ต้องยอมรับที่เธอหาเ งิ นไม่เก่งนัก

หากคุณเลือกหญิงสาวที่มี “หลักการและเหตุผล”

คุณก็ต้องยอมรับ ความคิด ความอ่าน และการตั ด สินใจของเธอ

หากคุณเลือกหญิงสาวที่มี “ความก ล้ าหาญ”

คุณก็ต้องยอมรับความหัวดื้อของเธอ

หากคุณเลือกหญิงสาวที่มี “ความสามารถ”

คุณก็ต้องยอมรับการตัดสินใจ และเหตุผลของเธอ

ผู้ชายหลายๆ คนฝันว่า… อย า กได้ภร ร ย า ที่ดีพร้อมสมบูรณ์แบบ แต่คุณผู้ชายเคยมองกลับไป

บ้างไหมว่า… คุณดีพอสสำหรับเธอหรือยัง?

โลกใบนี้ไม่มีคนสมบูรณ์แบบไร้ที่ติ หญิงสาวที่เพียบพร้อม มีอยู่เพียงในฝัน เท่านั้น!!

 

ขอขอบคุณบทความจาก : M t h a i