แนวคิดคนสร้างตัว ทำได้มากกว่า 5 ข้อนี้… คุณก็เป็นคนรวยแล้ว

ความฝันเป็นของเรา อย่ าปล่อยให้ใครมาข โ ม ยเอาไป ด้วยถ้อยคำที่ว่า… “ทำไม่ได้หรอก”

คนที่ชอบบอกกับคนอื่นว่าทำนู่นนั่นไม่ได้

คือเขาบอกตัวเขาเองต่างหาก นั่นแหละ..ที่ทำไม่ได้

เลยตัดสินว่าเราก็ต้องทำไม่ได้ด้วย

เพราะตัวเขาเองก็ทำไม่ได้ อย่ า ยอมเด็ ด ข า ด

คนที่ไม่มีอนาคตไม่ใช่คนเ ก เ ร เรียนไม่เก่ง

เรียนไม่จบ ไม่ได้เรียน ฐานะไม่ดี หรือแม้พิ ก า ร

แต่คนที่ไม่มีอนาคตจริงๆ คื อคนที่ไม่มีความฝัน

และเป้าหมายในชีวิตต่างหาก

วันนี้เราขอนำเอา 10 แนวคิด กับคำว่า “อย่ า” เพื่อให้คุณๆ นำมาปรับใช้เพื่อพลิกให้ชีวิตของคุณดีขึ้น ดังนี้

1.อย่ าลืมอนาคต

หากในหัวของคุณมีแต่งาน แต่ไม่มีแผนการที่จะเกี่ยวกับการวางแผนอนาคตของคุณ

คุณควรจำไว้ว่าหากคุณมีงานที่ดีมีเงินที่ดี

แต่ไม่มีอนาคตไม่มีการวางแผน นั่นก็จะทำให้ตัวคุณเองจมปลักอยู่แต่…งาน

2.อย่ าปิดตัวเอง

การปิดตัวเองไม่เข้าหาผู้คนไม่เข้าสังคม

ไม่วิ่งเข้าหาโอกาสที่มี จงจำไว้คุณจะเหมือนอยู่ตัวคนเดียวในโลกใบนี้

คุณจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต

เพราะคุณจะไม่มีแรง กร ะ ตุ้ น และแรงสนับสนุน

3.อย่ าขี้เกียจ

สิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของเราไม่เดินไปข้างหน้า

นั่นคือความขี้เกียจ เราจงสบัดความขี้เกียจที่อยู่ในตัว

เอาให้หลุดพ้นออกไปให้หมด

เพราะถ้าหากเราไม่มีความขี้เกียจนี้ แล้วการใช้ชีวิต

ของเราและการวางเป้าหมายในชีวิตจะชัดเจนยิ่งขึ้น

หากคุณยอมแลกช่วงชีวิตหนึ่ง เพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตที่เหลืออย่ างเต็มที่มันคุ้มค่ามากๆ

4.อย่ ายอมจำนน

การยอมรับกับชีวิตที่เป็นอยู่โดยที่คุณไม่คิดจะยอมต่อสู้กับชีวิต ไม่คิดจะยอมต่อสู้เพื่อการมีชีวิตที่ดีกว่า

เพื่อการมีงานที่ดีมีรายได้ที่มั่นคง

หากคุณยังจมปลักอยู่กับสิ่งเดิมๆ นั่นหมายความว่า…

ชีวิตของคุณไม่มีทางเดินไปข้างหน้าได้

ตื่นมาคุณก็พบเจอกับสิ่งเดิมๆในชีวิต

5.อย่ าเพ้อเจ้อ

ทุกคนล้วนแต่ อ ย า ก มี อ ย า ก ได้ แต่…ถ้าหากว่า

มัวแต่พูดไม่ลงมือทำสักที คำพูดเหล่านั้น

ก็เป็นเพียงลมปาก หากลงมือทำแล้วจะได้เห็นสิ่งเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

หากลงมือทำแล้วล้มเหลวก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไร

6.อย่ าฟังคนอื่นมากกว่าตัวเอง

ไม่มีใครที่จะหวังดีกับเราร้อยเปอร์เซ็นต์

หากคุณเชื่อในคำพูดของคนอื่นที่เป็นสิ่งที่ติดลบ

ที่เข้ามากระทบภายในจิตใจของตัวคุณเอง

ก็จะทำให้ตัวคุณเกิดความกลัว

และแคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากกว่าตัวเองแคร์

ในสิ่งที่คนอื่นมองนอกจากตัวคุณมองตัวเอง

การที่คุณไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง นั่นคือสิ่งที่ แ ย่

ที่สุดจะเป็นสิ่งที่ ทำ ล า ย คุณและอนาคตของคุณในที่สุด

7.อย่ ามีข้ออ้ า ง

หากคุณหาแต่ข้ออ้างหาวิธีที่จะไม่ทำสิ่งนั้นๆ นั่น คือ

คุณไม่ พ ย า ย า ม ที่จะหาหนทางทั้งๆที่คุณก็รู้ว่า

ตัวคุณเองนั้นสามารถทำได้และต้องทำมันให้ได้

เพราะคนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตเขาจะไม่คิดแบบนี้

หากบินไม่ได้ก็วิ่งไป และถ้าหากวิ่งไม่ได้ก็จงเดินไป

แต่ถ้าเดินไม่ได้ก็จงคลานไปขอแค่คุณมีความพย าย าม

8.อย่ ารีบกับผลลั พ ธ์

คุณคงคิดว่าสิ่งที่คุณทำนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว

ผลลัพธ์ที่ออกมาจะต้องเกิดความสำเร็จตามที่เรา

ตั้งหวังเอาไว้

แต่ความจริงแล้วความสำเร็จไม่ได้มาจากภายใน 1 ครั้งที่เราทำ

แต่ความสำเร็จที่ดีนั้นมาจากหนึ่งในสิบ หรือหนึ่งในร้อยครั้งที่เราลงมือทำ นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุด

9.อย่ ากลั วความล้มเหลว

หากคุณคิดว่าว่าทำอะไรลงไปแล้วแล้วจะล้มเหลว

จะเสียเวลาในการใช้ชีวิต จะเสียเงินเสียทองในสิ่งที่

ล ง ทุ น ไป แต่คุณคิดผิด

เพราะการที่เราไม่ลงมือทำอะไรเลย นั่นคือความล้มเหลวอย่างหนึ่ง คือการเสียเวลาอย่างหนึ่ง

เราสังเกตดีๆ คนที่เขาไม่ทำอะไรเลยนั้นมักจน และชีวิตจะล้มเหลวมากกว่าคนที่ลงมือทำ

10.อย่ าเสียความเป็นตัวเอง

การพย าย ามเอาใจใส่ทุกคน ทำให้ทุกคนพึงพอใจ

ในตัวเรา ทำให้ทุกคนยอมรับในตัวเราเป็นสิ่งที่ ย า ก

จำไว้คุณไม่มีทางที่จะทำทุกอย่างให้ถูกใจ

และเป็นไปอย่ างคนรอบข้างที่เขาต้องการได้สิ่งที่ดีที่สุดนั้นอย่าเสียความเป็นตัวเองและกล้าที่จะลงมือทำ

ทำตามสัญชาตญาณของตัวเองนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว

 

ขอขอบคุณ p o s t s o d