6 ข้ออ้ าง ทำให้คนจน ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต (ถ้าอยๅกรวย ต้องเปลี่ยนวิธีคิดทัศนคติใหม่)

แจ๊คหม่า… ผู้ที่เคยจนมาก่อนตอนนี้เป็นมหาเศรษฐีระดับโลกไปแล้ว ได้พูดถึงคนจนไว้ได้ อย่างน่าสนใจ

คำพูดของเข าไม่ได้มีความหมายไปในเชิ ง ดูหมิ่น

เหยี ยบ หย าม คนจน แต่เป็นการกระตุ้ น ให้คนจนได้คิด และรู้สึกตัว

เพื่อที่จะได้ฮึกเหิ ม และจัดการชีวิตของตัวเอง

ให้ห่างหายจากความจนไป ตลอดกาล

1. ถ้าเราบอกให้เขา ลงทุนน้อยๆ

คนจนก็จะบอกว่า… ทำเล็ก ๆ ก็จะได้กำไรนิด ๆ หน่อย ๆ สู้ไม่ทำเลย จะดีกว่าทำไป ก็เสี ยเวลาเปล่า ๆ

2. ถ้าเราบอกให้เขาลงทุน เยอะๆ สิ

คนจนก็จะบอกว่า… จะไปเอาเงินตั้งมากมายที่ไหนมาลงทุน พวกเขาไม่มีเงินหรอก ไม่มีเงินทำอะไร ก็ไม่ได้

3. ถ้าเราบอกให้เขา ลองทำธุรกิจใหม่ๆ หรือ เริ่มทำในแบบที่ไม่ซ้ำใคร

คนจนก็จะบอกว่า… ไม่มีประสบการณ์ ทำไปก็ไปไม่ร อ ดหรอก

4. ถ้าบอกให้เขา ทำธุรกิจดั้งเดิม ที่พ่อแม่ปู่ย่า ทำมาแล้วก็ทำต่อไปสิ

เขาก็บอกว่า… มันย ากนะ มีปัญหาจุกจิก วุ่นวายเต็มไปหมด และก็เหนื่ อยมากด้วย

5. ถ้าบอกให้เขาทำ ธุรกิจสมัยใหม่

พวกเขาก็จะบอกว่า… มันคือธุรกิจ ข า ย ตรง

เขาไม่อย าก ลดตัวลงไป เดินหาลูกลูกค้าแล้ว คอยง้อให้คนอื่น มาซื้อของหรอก

6. ถ้าบอกให้เขาเปิดร้าน ข า ย ของ

เขาก็จะบอกว่า… ต้องนั่งเฝ้าหน้าร้าน ทั้งวันจะไปไหนก็ไม่อิสระอย ากมีวันหยุด เสาร์อาทิตย์ หรือ หยุดย าวนาน ๆ ก็ไม่ได้

แจ๊คหม่า บอกว่าคนพวกนี้ มีอะไรก็ชอบถาม g o o g l e ชอบคุย และคบค้ากับพวกคนที่ล้ มเ ห ล วเหมือนตัวเอง

และชอบคิดมาก แต่ไม่ยอมลงมือทำอะไรสักอย่าง

ทั้งชีวิตมี แต่คำว่า…รอก่อน ดูก่อน ยังไม่พร้อมตอนนี้ขอคิดดูก่อน

สิ่งที่กล่าวมา คือ วิธีคิดและทั ศ น ค ติ การมองโลก ของพวกคนจน ที่มักจะอ้างว่า…

ไม่มีเงินไม่ชำนาญเหนื่ อย ย าก ไม่มีประสบการณ์ดูก่อน ยังไม่พร้อมขื น ยังเป็นแบบนี้

ต่อไปก็จะจริง ดังที่ แจ๊คหม่า…ว่าไ ว้คนพวกนี้ อีก 10 ชาติ ก็ไม่รวยและเป็นคนที่เอาใจย ากที่สุด

การทำอะไร ที่เริ่มจากเล็ก ถ้าพล าดขึ้นมา ก็จะเสี ยหาย ไม่มากเป็นต้น และที่สำคัญ คือ อย่ ามีคำว่า…

“แต่” หรือ “ดูก่อน หรือรอให้ทุกอย่างพร้อมก่อน”

หากมีความคิดจะทำอะไร ให้ลงมือทำไปเลย

ทำได้หรือไม่ได้นั่น อีกเรื่อง

เพราะ เมื่อได้ลงมือทำไปแล้ว สิ่งต่างๆจะตามมา

แม้จะมีปัญหาและอุ ป ส ร ร ค ก็ค่อย ๆ เรียนรู้

และฝึกฝนกันไป เพราะไม่มีใครที่เริ่มต้น อะไรแล้ว จะสำเร็จได้ทันที ไม่มีใครที่ค้า ข าย อะไร แล้วจะร่ำรวยอย่างรวดเร็ว

ต่อให้ตั้งใจมากขนาดไหน ก็ต้องเผื่อใจและเผื่อเวลาไว้ด้วย ไม่ใช่หวังจะรวยเร็ว ๆ และสำเร็จไว ๆ

หากเราสามารถเปลี่ยนความคิดและมีทัศนคติใหม่

เราก็จะหลุ ดพ้ น จากความจนไปได้

ไม่ต้องรอให้ถึงช าติหน้า หรือ อีก 10 ช าติ เราจะรวยได้ในช าตินี้ นี่เอง

 

ขอบคุณ : m o n e y h u b