ถ้าคุณเริ่มเก็บเงิน ด้วยแบงค์ 50 บาท ชีวิตคุณจะเปลี่ยน…

ถ้าคุณเริ่มเก็บเงิน วันละ 50 บาทเป็นประจำทุกวัน

ใน 1 ปี คุณจะมีเงินเก็บ 18,250 นานวันเข้า 10 ปี

คุณจะมีเงิน 182,500 บาท

หากเก็บวันละ 100 บาท ใน 1 ปีจะมีเงินเก็บ 36,500

แล้วภายใน 10 ปี คุณจะมีเงิน 365,000 บาท

แต่หากคุณไม่เก็บเลย มีเท่าไหร่ใช้หมดปีหน้าคุณก็ไม่มีอะไรกับเขาหรอก

อีกกี่สิบปี ก็ไม่มี มันก็เช่นเดียวกับการใช้ชีวิตนี่แหละ

ถ้าในวันนี้คุณตั้งใจทำงานเต็มที่ จนเชี่ยวชาญศึกษาหาความรู้พัฒนาชีวิตตัวเองอยู่เรื่อยๆ

ในระยะเวลา5 ปี คุณก็อาจได้เลื่อนตำแหน่ง อีก 10 ปี คุณก็จะได้เป็นหัวหน้า ถ้าคุณตั้งใจทำ

และคิดแต่เรื่องที่มีประโยชน์ต่อชีวิต คุณอาจจะมีกิจการ 3 สาข าใน 10 ปี อาจจะได้มี 10 สาขาก็เป็นได้นะ

แต่ถ้าวันนี้คุณมัวแต่ ทำตัวเป็นจิตอ าส าเรื่องคนอื่นเขาไปใส่ใจแต่ธุระของคนอื่น มากว่าธุระของตัวเอง

หมั่นทำแต่เรื่อง ที่ไม่เคยเกิดประโยชน์เลย..?

คิดแต่เรื่องที่ไม่ได้เงิน กี่ปีๆ ชีวิตคุณก็จะเท่าเดิม ดังเช่นเรื่องที่เก็บเงินนี่แหละ

หลายคนมักจะเสี ยเวลาชีวิตไปกับ เรื่องไม่เป็นเรื่อง หรือไม่ได้ประโยชน์

หรือแม้แต่เรื่องที่ไม่ได้ เกี่ยวกับตัวเองเลย จนไม่มีเวลามาพัฒนาความสามารถตัวเอง

ฉะนั้น เราจงสร้างสิ่งดีๆ ให้กับชีวิตตัวเอง เรื่องของคนอื่นถ้าไม่เกี่ยวเราไม่ต้องอย กรู้ทุกอย่างก็ได้

รู้เท่าที่เขาอ กบอกก็พอ จะได้มีเวลาไปทำเรื่องตัวเองให้ดีให้มีประโยชน์

เวลาของคุณมีจำกั อย่าเสี ยเวลาไปกับเรื่องคนอื่น

สิ่งที่คุณคิดจะทำในวันนี้ มันจะส่งผ ลต่ออนาคตของคุณได้

ฉะนั้น คุณอย ากให้ชีวิตเป็นแบบไหน อยากมีเงินเก็บหรือไม่มีคุณกำหนดได้”

 

แหล่งที่มา : b i tcoretech