(สามีต้องให้ ภรรย าเก็บ) ชีวิตคู่…ครอบครัวเจริญร่ำรวย มั่นคงยิ่งขึ้น

เป็นสามีที่ดีต้องให้ 4 อย่ าง

1. ให้เรื่องเงินกับครอบครัว

ไม่ใช่ให้ทั้งหมดที่ตัวเองมี แต่ให้ต ามความสามารถของตัวเอง

(ภรรย าเป็นคนควบคุมด้านการเงินของครอบครัว)

และสามีเป็นผู้นำครอบครัวที่จะต้องเป็นคนดูแลหลักในเรื่องของการเงิน

2. ให้เรื่องความไว้วางใจ

จงเปิดเผยสถ านะของคุณและภรรย าคุณ ( ข้ อนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ )

ไม่ควรมีเรื่องใดที่ปิดบังภรรย

ไม่ควรมีเรื่องความลับที่ซ่อนภรรย

3. ให้เรื่องเวลาแก่ครอบครัว

ไม่ใช่ว่าวันหยุดทั้งที่ก็เอาวันเวลาว่างไปเที่ยวกับเพื่อน ควรที่จะมีเวลาให้กับครอบครัวบ้าง

หากิจก มร่วมกันทำ พาไปเที่ยว หรือช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดบ้าน ทำอาหาร เลี้ยงดูลูกๆ

4. ให้เรื่องการยอมรับแก่สังคมแก่ครอบครัว

เวลาที่จะไปไหน มาไหน ก็ต้องมีภรรย าตุ๊กต าหน้ารถอยู่เสมอ ห้ มหนีไปไหน ห้ มนอกใจภรรย าเป็นเด็ดข

ภรรย ามีหน้าที่ต้องเก็บ 4 อย่ าง

1. ต้องเก็บเงินได้

ถ้าสามี ให้เงิน มา แล้วเก็บไม่เป็น บริหารการเงินไม่เป็น ในจังหวะชีวิต ช่วงใดช่วงหนึ่ เกิดตกงาน

หรือไม่มีอาชีพ ก็สามารถที่จะนำเงินที่เก็บสะสมไว้

หรือมีการจัดการบริหารการเงินที่ดีไว้ พื่อนำมาเป็นทุนรอนในการหางาน

หรืออาชีพใหม่ หากพบจังหวะทางออ กที่ดีอาจนำมาลงทุนเป็นเจ้าของกิจการตัวเองได้

2. ต้องเก็บสามีให้ได้

มีสามีแล้ว เวลามีปัญหากหรือทะเล าะกัน

อย่าเอาศักดิ์ศรี หน้ามื ดคิดแต่เอาชนะ ไม่สนใจอนาคต

คิดแต่จะไ ล่แบบนี้เขาเรียกไ ล่สามี ไม่ใช่เก็บสามี

ไม่ว่าไรเขาเป็นสามีเรา เราต้องมีหน้าที่เก็บเขาไว้อยู่กับเราให้ได้ เพราะเราเลือ กเขาเป็นสามีนี่…

ต่อให้ผิ ดยังไง ก็ต้องไปเอากลับมาเก็บไว้เป็นสามีเหมือนเดิม นะแหละ

รู้จักให้อภั รู้จักใจเย็น และอย่ าเอาชนะ จะดีที่สุด

3. ต้องเก็บคำพูดได้

ถ้าสามี หรือในครอบครัวทำอะไรหรือมีอะไร ?

( ทะเลาะกันหรือมีปัญหาเรื่องอะไร )

าวบ้านหรือคนที่รู้จัก จะรู้หมดทุกเรื่องที่เกิดขึ้น

เที่ยวโพ นา ว่าร้ ายกล่ วห และหาพ รคเวลาดีกัน

หรือเห ตุารณ์ปกติขึ้น มา ตัวเองไม่ทราบเอาหน้าไปซุกไว้ตรงไหนดี

อย่ างที่เขาว่ากันว่า…“ความในอย่ าเอาออ ความนอ กอย่ าเอาเข้า”

4. ต้องเก็บตัวเองได้

มีสามีแล้วยังทำเป็นคนเปิด ใครชวนไปไหนไปหมด

ายใดหรือคนไหน มาพูดมาจีบ ก็ยิ้ม และ ประเภทเหงาปาก เหงาใจ เที่ยวโทรคุยช าวบ้านทุกวันดึกดื่น

สามีไม่เป็นอันทำมาหากิน เพราะมัวแต่ระแวง

ามล้ างตามผลาญ ไม่ก็ต่างคนต่างมีใหม่ให้มันรู้แล้วรู้รอ สร้างความก ดั นแก่ครอบครัว น่าละอายหน้าตัวเอง

 

ขอบคุณที่มา boktorth