อย่าเลี้ยงลูกให้สบายเกินไป พ่อแม่ควรสอนรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบด้วย ให้ลูกนั้นเติบโตอย่ างมีคุณภาพ

การเลี้ยงดูลูกในแต่ละครอบครัว มีความแตกต่างกัน

ขึ้นอยู่กับความรู้ และประสบการณ์ของพ่อแม่ผู้ปกครอง

บางครอบครัวมีการปูพื้นฐานให้กับลูกตั้งแต่เด็กๆ

ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านประสบการณ์ชีวิต

นอกเหนือจากการเรียนที่สำคัญต่อลูกแล้ว 5 สิ่งที่

ควรสอนลูกให้เค้ารู้จักหน้าที่มีส่วนช่วยพัฒนาให้ลูกนั้นเติบโตอย่ างมีคุณภาพ

1.สอนลูกให้มีความรับผิ ดชอบ

ถึงแม้จะเป็นลูกคนเดียว แต่พ่อแม่ก็ไม่ควรตามใจลูก จนทำอะไรเองเป็น

เมื่อถึงวัยที่เหมาะสมก็ควรสอนให้ลูกรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ตัวเอง

มอบหมายง านบ้านให้รับผิ ดชอบเพื่อให้ลูกเรียนรู้การช่วย และความรับผิดชอบ

2.สอนลูกให้รู้จักวางตัว

การสอนให้รู้จักวางตัว ไม่ก้าวล่วงในเรื่องส่วนตัวของคนอื่นมากเกินไป

พ่อแม่จำเป็นต้องขี ด เส้นแบ่งให้ลูกได้รู้ว่า..

(จุดใดที่ลูกไม่ควรเข้าไปยุ่มย่ าม ในชีวิตคนอื่น )

การที่เด็กได้เรียนรู้ถึงเส้นแบ่งเหล่านี้จะทำให้เขา

เข้าใจว่าชีวิตของคนอื่นๆ ก็มีเขตที่เขาต้องให้ความเคารพด้วยเช่นกัน

3.ฝึกลูกให้อยู่ได้ด้วยตัวเอง

เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องฝึกให้เขารู้จักรับผิดชอบ และช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อโตขึ้น

ซึ่งทำได้โดยการให้เขาเรียนรู้จากความผิดพล าด พ่อแม่ไม่ต้องลงไปช่วยในทุกกรณี

หรือจะลงไปช่วยก็ต่อเมื่อลูกขอความช่วยเหลือ

4.สอนลูกให้รู้จักประหยัดอดออม

การที่พ่อแม่ซื้ อของเล่นให้บ่อยๆ ตามที่ลูกเรียกร้อง

อาจทำให้ลูกน้อยที่น่ารักของคุณกลายเป็นเด็กที่ไม่รู้จักพอ อย ากได้ของเล่นใหม่ๆ ตลอดเวลา

จึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องระวั ง

ไม่ให้ความรัก ความทุ่มเทของตนเองกลายเป็นการเอาใจจนทำให้เสี ยคนในที่สุด

5.ให้ลูกให้รู้จักการเข้าสังคม

ในช่วงก่อนเข้าเรียน อาจจะต้องพาลูกไปรู้จักเรียนรู้เจอกับเด็ก ๆ ในวัยเดียวกันบ้าง

เพื่อให้ลูกได้ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ เช่น อาจจะพาไปเล่นที่สนามเด็กเล่น

พาไปพบปะเพื่อน ๆ ที่มีลูกวัยเดียวกับเราหรือไปรวมญาติในง านเทศกาลต่าง ๆ แล้ว

เมื่อพอโตเข้าโรงเรียน ก็จะทำให้เขาปรับตัวได้ดีขึ้น

และไม่ต้องห่วง เพราะว่าเขาจะมีเพื่อน ๆ มากขึ้นเองตามวัย

ดังนั้นควรสอนลูกสอนลูกให้รู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเองและสังคม

ตั้งแต่ตอนยังเป็นเด็กจะได้ไม่ต้องมาตามแ ก้ไขกันภายหลัง เพราะถึงตอนนั้นแล้ว

คุณอาจต้องป ว ดหัวมากกว่าเดิมอีกหลายเท่า บางครั้งจะแก้ไขยังไงก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้ว

 

ขอบคุณที่มา: วิถีเกษตรพอเพียง