5 สิ่ง ที่ทำให้คนเป็นลูกน้อง เบื่องาน… คนเป็นหัวหน้าไม่ควรมองข้าม

การลาออกนั้นถือเป็นสิทธิที่พนักงานทุกคนสามารถตัดสินใจได้ ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งเล็กหรือใหญ่เพียงใดก็ตาม

แต่สิ่งที่เป็นปัญหาอาจจะมาจากเรื่องของเหตุผลในการลๅออกที่บางครั้งก็ดูสมเหตุสมผล

ส่วนสาเหตุที่ทำให้มนุษย์เงินเดือน “เบื่ อ งาน” ก็มีมากมาย แต่ก็คงจะหนีไม่พ้ นประเด็นเหล่านี้

1. เพื่อนร่วมงานแย่…(ไม่ดี)

มนุษย์เงินเดือนหลายคนอาจจะคุ้นชินกับประโยคนี้ “เหนื่อยกับงานยังพอทน เหนื่ อยกับคน ไม่รู้จะทนทำไม”

โดยเฉพาะกับเพื่อนร่วมงานบางคนที่ดีแต่พูด ทำตัวเด่นกับเจ้านาย

แต่กลับไ ร้ความรับผิ ดชอบ ทิ้งงานให้คนอื่นทำตลอด

2. มีเจ้านายที่สุดจะทน

เจ้านายคือผู้ที่มีอิทธิพลต่อการทำงานของลูกน้องอย่างมาก ใครมีเจ้านายดีก็เหมือนถูกหวย

แต่ถ้าเจอเจ้านายไ ร้เหตุผล ขิ้จุ กจิ ก รักลูกน้องไม่เท่ากัน หรือลำเอี ยง ชอบคนประจบประแจง แบบนี้

ลูกน้องดีๆ คงจะอย ากหนีไปให้ไกลแน่นอน

3. ตำแหน่งตัน

ทำงานมาหลายปี ตำแหน่งหน้าที่ก็ยังเท่าเดิม จนทำให้หลายคนรู้สึกว่าอยู่ไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้น

ทำให้เราข าดแร งจูงใจในการทำงาน เกิ ดความรู้สึก

เบื่ อหน่าย หลายคนหมดไฟไปเลยก็มี

4. งานที่ได้รับผิ ดชอบ ไม่ตรงกับความถนัด

ต้องยอมรับว่าในช่วงชีวิตการทำงานของเรา อาจจะต้องถูกโยกย้ายแผนก ตำแหน่ง ปรับเปลี่ยน

หน้าที่ความรับผิ ดชอบ

ซึ่งอาจเป็นงานที่เราไม่ถนั ด ไม่ชอบเอาซะเลย

นี่จึงเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้เราสะสมความเบื่ อที่มีต่องานประจำเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

5. เงินเดือนขยับน้อยมากๆ

ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์เงินเดือน ต่างก็หวังจะได้เงินเดือนสูงๆ ทั้งนั้น

ยิ่งทั้งปีทำงานหนัก แต่เวลาเงินเดือนขยับเบาเหลือเกิน หรือหลายคนเงินเดือนอาจจะถูกแ ช่แข็งไว้หลายปีแล้ว เจอแบบนี้คงไม่มีใครทนได้

คำถามที่ตามมาก็คือ จะลาออกหางานใหม่ก็ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆ เพราะเดี๋ยวนี้ “งานเลือกคน ไม่ใช่คนเลือกงาน”

ขณะที่หลายคนไม่ยอมออกจาก Comfort Zone แล้วทำอย่างไรถึงจะกำจั ด

จริงๆ แล้ว ยังมีอีกหลายเหตุผลที่ พนักงานลาออกบ่อย  สวัสดิการพนักงานพื้นฐาน คือ สิ่งที่พนักงานควรได้รับประโยชน์

ถือเป็นแร งจูงใจให้กับพนักงานในองค์กรอีกด้วย

หากสวัสดิการพนักงานดี ก็จะพบเจอกับปัญหา พนักงานลาออกบ่อย ลดลงไปเรื่อยๆ..

ยังมีอีกหลายเหตุผล ทั้งความไม่ยุติธรรมที่เกิดในองค์กร หรือเรื่องของพนักงานด้วยกันเองที่ทุกคนล้วนส่ายหน้า

ยังไงก็ขอให้วางแผนเรื่องการหางานให้ดี

ไม่ว่าจะเป็นได้งานใหม่แล้วค่อยลาออกหรือลาออกแล้วค่อยหางานใหม่ เพื่อที่จะได้ไม่กระทบกับการทำงานในที่ใหม่

 

ขอขอบคุณ : w e a l t h m e u p