9 ลักษณะนิสัยผู้หญิงที่มีบุญ วาสนาดี ไม่ลำบาก ชีวิตมีความสุขสบาย

ใครที่เกิดมา มีบุญวาสนาดี ก็ถือว่าโชคดีจริงๆ และผู้หญิงที่มีบุญวาสนาดี จะมี 9 ลักษณะพิเศษอยู่ ดูไม่ย าก

1. การปล่อยวางได้

เมื่อเป็นคนที่มีบุญผล บุญเหล่านั้นก็จะปรับเปลี่ยนให้กลายเป็น คนที่รู้จักการปล่อยวาง

และจะไม่เป็นคนที่แบกรับทุกสิ่งทุกอย่างไว้คนเดียว ไม่เป็นคนที่ยึดติดกับทุกสิ่งทุกอย่าง

จะรู้แจ้งเห็นจริง ว่า…อะไรเกิดขึ้น จะส่งผลอย่างไร จะปล่อยวางได้อย่างไร

2. ไม่จำเป็น จะต้องบ่นอะไรเลย

เพราะคนที่มีบุญแล้ว ผลแห่งบุญเหล่านั้นจะทำให้ปัญญาของเรายอมรับต่อความจริงที่เกิดขึ้นได้

เข้าใจถึงระดับวาสนาของตน และบุคคลอื่นได้ดี

และจะรับรู้ได้ ถึงความเป็นไปของชีวิตเสมอ เธอจะมีความคิดที่ว่า…

บ่นไปก็เท่านั้น พูดไปก็เท่านั้น ลงมือทำดีกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างนั้น เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเราเอง

3. รู้ได้ ตื่นได้ เบิกบานได้

ผลบุญเรามี จะแปรสภาพให้กลายเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานเป็นผู้ที่รู้ ความจริงใจของชีวิตตัวเองและคนอื่น

ไม่ปล่อ ยให้ชีวิตตกอ ยู่ในกระแ สของความโล ภ หลง โกรธ ไม่มีจิตใจ ที่มัวหมอง

มีความคิดที่อิสระทุกทิศทาง และทุกวันทุกเวลา ทุกย่ างก้าวชีวิต

4. เมื่อสงบได้ ก็เย็นได้เช่นกัน

หากเป็นคนที่มีบุญแล้ว ผลบุญเรานั้นทำให้เป็นคนที่มีความสงบได้ เย็นได้

ไม่เป็นคนที่กระวนกระวาย ไม่วุ่นวายใจ ไม่เป็นคนที่ไ ร้สาระ ในสิ่งที่กำลังทำ

ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น จะเป็นคนที่มีความสงบได้ เย็นได้เสมอ

5. ไม่คิดที่จะทำอะไร ที่ไม่ดี

พอเราเป็นคนที่มีบุญ บุญนี้จะทำให้กลายเป็นตัวควบคุม บริหารการจัดการ

ทำให้คนที่มีบุญในเรื่องนี้ เป็นคนที่มีความละอ ายต่อสิ่งที่ไม่ดี เขาจะรู้สึกละอ าย

ต่อปัญหาที่เกิดขึ้น และสิ่งที่ไม่ดีที่ ได้กระทำลงไปนั้น

มาถึงตรงนี้เรา ก็ได้รู้กันแล้วว่า ผู้หญิงที่มีบุญวาสนาดี อุปนิสัยนั้น

6. ไม่คิดมาก ไม่เครี ย ด

คนที่มีบุญเขาจะรู้สึกปล่อยวาง ไม่คิดมาก ไม่กังวลเกินไป จะไม่เอาเรื่องเล็กๆ มาคิดให้ป วดหัว

ทำให้กลายเป็นคนที่สะอาดมีความสว่างอยู่ในตัวเสมอ ทำให้เกิดเป็นพลังที่สวยงาม ความสุขสงบ

ความไม่ฟุ้งซ่าน ความคิดทุกๆ สิ่งล้วนเกิดจากความเบิกบานภายในใจที่มี

7. ไม่เคยคิดจะกลั วอะไร

เพราะเป็นคนที่มีบุญอยู่แล้ว ผลบุญเหล่านั้น จะทำให้เป็นคนเข้มแข็งกล้าหาญ ทำให้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสร รคใดๆ

ไม่หวั่นต่อปัญหาที่เกิดเพราะมีความมั่นใจมากพอ มีความเป็นผู้ที่มีบุญ เมื่อคิดได้เวลาทำอะไรก็ทำด้วยกำลังบุญ

8. จะเป็นคนที่คอยได้ รอได้

หากเรามีบุญแล้ว ผลบุญเหล่านั้น ก็จะแปรสภาพให้ เรานั้นเป็นคนที่มีความใจเย็น

มีความยืดหยุ่น ไม่ใจร้อน ไม่ใจเร็ว ไม่วู่วาม เห็นถึงโอกาสดีๆ ในชีวิต

9. เป็นคนอดทนเก่ง

หากมีบุญแล้ว ผลบุญจะกลับกลายแปรสภาพ ให้กลายเป็นพลังงานต ามกำลัง

จึงทำให้เราเป็นคนที่มีความอดทนมากกว่าเดิม มีความคิดความอ่ าน ไม่หวาดหวั่นต่ออุปสร รค

และทุกสิ่งทุกอย่างที่ดี จะเกิดขึ้นได้จากความอดทนเสมอเป็นแบบไหน

เป็นยังไงบ้าง แล้วคุณ มีสักข้อ บ้างมั้ยนะ เป็นกำลังใจให้นะคะ

ขอขอบคุณ po st s od