คนรักคุณแค่นี้… เราปล่อยเขาไปเถอะ ดีกว่าอยู่แล้วไม่มีความสุข

1. มองข้ามคุณค่า ที่คุณมี

หากคุณยกใจ ให้กับคนที่ไม่เคยเคารพคุณ บอกเลยว่า…

คุณไม่มีวันได้ใจ ส่วนนั้นกลับมาคืนแน่ บางครั้งคุณก็ต้องยอมปล่อย และยอมรับด้วยว่า..

เขาแคร์คุณ ไม่เท่ากับที่คุณแคร์เขา ฉะนั้น ปล่อยให้เขาออกไปจากชีวิตของคุณเงียบๆ

เพราะการปล่อยไป ย่อมดีกว่าการรั้งคนที่ไม่รักเอาไว้ จากนั้น

คุณก็จะพูดตัวเองว่า ทำไมฉันไม่ทำให้เร็วกว่านี้นะ ถ้ารู้ว่ามีความสุขนาดนี้

2. ทำล ายความเชื่อใจไม่หยุดหย่ อน

ความรักนั้น คือการมอบโอกาสให้คนอื่นเข้ามาทำร้ า ยคุณ แต่หากคุณเชื่อใจว่า

เค้าจะไม่ทำ เมื่อไหร่ที่คุณเชื่อใจใครสักคน คุณจะได้ผลลัพธ์ 2 สิ่งคือ

ความรักที่มั่นคง หรือบทเรียนชั่ วชีวิต และทั้งสองเป็นผลดีทั้งคู่ เพราะในท้ายที่สุด

คุณจะรู้ว่าใครคือของเที ยมใครคือของแท้ที่จะยอมเสียสละทุกสิ่งให้คุณ

เชื่อเลยว่า คุณจะต้องประหล าดใจเป็นแน่

3. สนใจเพียงเสน่ห์ทางก าย

เพราะความสวยงามที่มากกว่าสิ่งที่คนอื่นเห็น รวมถึงเป็นสิ่งที่นิย าม ความหมายในตัวคุณเกี่ยว กับจิตใจที่ลึกซึ้ง ทำให้คุณมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร

ผู้ที่สนใจเพียงใบหน้า หรือรูปร่ างภายนอก เขาจะไม่อยู่เคียงข้างคุณตลอดไป

ผู้ที่มองเห็นจิตใจที่งดงามของคุณต่างหาก ที่ไม่มีวันทิ้งคุณไป

4. ต้องบังคับ ให้คนอื่นมารักคุณ

เราไม่สามารถบังคับใครให้มารักเราได้ หากเขาต้องการจะไป ก็ปล่อยเขา เพราะรักคืออิสรภาพ

แต่ความรักที่จบสิ้ น ไม่ได้ หมายถึงจุดจ บของชีวิต แต่เป็นการเริ่มต้น ที่จะเข้าใจว่า

บางครั้งความรักก็ไม่ต้องการเหตุผลใดๆ ถ้าเขารักคุณจริงๆ เขาจะไม่มีวันทำให้คุณสงสัย

แต่จะพิสูจน์ว่ารักคุณมากเพียงใด แต่อาจต้องใช้เวลาบ้ า งในการตามหาคนที่ใช่

5. การกระทำกับคำพูด สวนทางกัน

เพราะหากเป็นเช่นนี้ เราควรปล่อยมือเขาไปซะที เพราะการอยู่เพียงลำพั ง ดีกว่าแน่นอน

การอยู่ท่ามกลางเพื่อนที่ไม่ดี มิตรภาพที่แท้จริง คือสัญญาใจที่มีต่อกัน

ฉะนั้น ไม่จำเป็นต้องพูดหรือบรรย ายใดๆทั้งนั้นความสัมพันธ์ไม่มีวันเสื่ อ มค ล าย

แค่เพราะอยู่ไกลกัน และไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเพราะกาลเวลาด้วยอย่ าสนใจ

คำพูดของคนอื่น แต่ดูแค่การกระทำเป็น พอเพื่อนแท้จะค่อยๆ เผ ยตัวตนออกมาในไม่ช้านั่นเอง

6. ไม่มีโอกาสพูดคุย กับใจตนเอง

เพราะบางครั้งการทะเล าะมันก็ช่วยรักษาความสั มพั นธ์ ขณะที่ความเงียบ มันกลับทำให้ทุกอย่ างทล ายลง

ลองเปิดใจพูดคุย เพื่อที่ตัวเอง จะได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลังดีกว่า

ชีวิตไม่ใช่การทำให้คนอื่นมีความสุข แต่เป็นการแบ่ งปันทุ กข์ สุขร่วมกันต่างหากล่ะ

7. อย ากให้คุณเป็นคนอื่น ที่ไม่ใช่คุณ

อย่ าเปลี่ยนตัวเองเพื่อคนอื่น การอยู่กับเขาต่อไปโดย ที่เราไม่ได้เป็นตัวเอง อย่าฝืนเลย

เพราะการรักษ าแผ ลใจ นั้นง่ายกว่าการซ่อมแซ มตัวตน ที่สล ายไป

ทั้งนี้การถ มพื้นที่ในชีวิต ที่คนอื่นเคยอยู่ ให้เต็มดังเดิมนั้น ง่ายกว่าปล่อยให้ชีวิตตัวเองว่างเปล่า ไม่มีตัวตน

 

ขอขอบคุณ Ji n g j i n g n a