“ผู้หญิงทุกคน” คู่ชีวิตจะดีแค่ไหน ก็ห้ า มฝากชีวิตไว้กับสามี

หากมีคู่ชีวิตหนึ่ง หากฝ่ายชายมีเงินหนึ่งแสนห้าหมื่น

ผู้หญิงมีเงินหนึ่งแสนก่อนที่จะแต่งงาน

ผู้ชายนำเงินหนึ่งแสนห้าหมื่น ไปดาวน์บ้าน

ผู้หญิงนำเงินหนึ่งแสนไปตกแต่งบ้าน

และซื้อเครื่องใช้ต่างๆหลังแต่งงาน

ผู้ชายผ่อนส่งค่างวดบ้าน 8000 บาททุกเดือน

เงินเดือนคงเหลือ 12000

ผู้หญิงเงินเดือนเดือนละ 20000

ชายหญิงทั้งสองใช้ร่วมกัน สามปีต่อมา ผู้หญิงตั้งครรค์จากนั้นคลอดลูกออกมา

ผู้ชายได้เลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงาน เงินเดือนเพิ่มเป็น 35000 บาท

ย ามนี้เ ด็ กต้องการคนดูแล

หากจ้างพี่เลี้ยงต้องจ่ายเดือนละ 6000 บาท ชายและหญิงทั้งสองปรึกษาหารือกัน

ตกลงตัดสินใจให้ผู้หญิงลาออกจากงานเพื่ออยู่ดูแลลูก เช่นนี้แล้ว ผู้หญิงจึงกลายเป็นแม่บ้านเต็มตัว

สิบปีต่อมา ผู้ชายประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน รัศมีเปล่งปลั่ง

ผู้หญิงคลุกคลีอยู่กับลูกสามีบ้านทุกๆวัน ร า ศีหม่นหมอง

ย ามนี้ผู้ชายรู้สึกว่า ภรรย าตนไม่สามารถพาเข้าสังคมอีกแล้ว มีสิ่งยั่ ว ย ว นภายนอกก็ช่างร้อนแรงเย้ายวนใจ

สุดท้ายเลยมีภรรย าน้อย หลังจากภรรย ารู้เรื่องเข้า

ท ะ เลาะ วิ ว าท สุดท้าย เศร้าเสี ยใจ ผู้ชายและผู้หญิงเตรียมตัวหย่ า

ตามคำอธิบาย ในตัวบทก ฎ ห มายว่า ด้วย การสมรส บ้านผู้ชายได้ซื้อก่อนแต่งงาน ผู้หญิงไม่มีสิทธิ์

ผู้หญิงไม่ยอมบอกว่า.. พวกเราทั้งสองช่วยกันผ่อนค่างวด ทนายถามว่า.. “เธอมีหลักฐานที่ร่วมกันผ่อนส่งค่างวดหรือไม่”

ผู้หญิงตอบว่า… “ไม่มี ทุกเดือนจะหักจากบัญชีเงินเดือนของผู้ชายโดยตรง”

ผู้หญิงบอกอีกว่า… “ลูกฉันเป็นคนคลอดเองฉันเลี้ยงดูจนเติบใหญ่มากับมือ ลูกต้องตกเป็นของฉัน”

ทนายพูดว่า.. “ลูกจะตกเป็นของใคร เราจะดูว่าใครมีความสามา รถที่จะเอื้อประโยชน์ให้แก่เ ด็ กมากที่สุด

เธอไม่มีงานทำ ไม่มีรายได้ ไม่มีบ้าน ย่อมไม่เป็นผลดีต่อการเจริญเติบโตของเ ด็ กทางศ า ล จะตัดสินให้ตกเป็นของผู้ชาย”

ย า มนี้ผู้หญิงไม่มีบ้าน ไม่มีงาน ไม่มีเงิน ไม่มีลูก

เธอสิ้นหวังแล้วโลกของเธอล่มส ลายไปแล้ว

ส่วนผู้ชาย เริ่มต้นชีวิตใหม่ของของเขาผู้หญิง เธอยังกล้าที่จะนำเอ าความสุขของทั้งชีวิต ฝากฝังไว้กับคนอื่นอีกหรือไม่

บนโลกใบนี้ ไม่มีใครให้คุณพึ่งพิงได้ตลอดชีวิต

แม้แต่เงาของเธอเอง ก็จะห่างหายไปจากเธอในความมืด ใช่แล้วแรกเริ่ม

ผู้ชายรักเธอมาก แต่ผู้หญิงโดยส่วนมากแล้ว มักจะละเลยสิ่งสำคัญที่สุดไป

นั่นก็คือ คน ขอเพียงยังมีชีวิตอยู่ ล้วนที่จะแปรเปลี่ยนไป ได้ทุกเมื่อทุกเวลา

ผู้หญิงที่มีอาชีพ มีความอิสระของตนเอง จึงจะดำรงชีวิตได้ตามแบบฉบับตัวตน

ที่แท้จริงของตนเอง จึงสามา รถสร้างความมั่นคงในการใช้ชีวิตคู่ เพราะทุกๆคนล้วนชื่นชอบชื่นชมสิ่งสวยๆงามๆ

ใครจะยอมทนอยู่กับคนที่ไม่แต่งหน้าแต่งตัว

ไม่พัฒนาตนเองเกี ย จ คร้านซังยังกะต า ย อีกทั้งเป็นผู้หญิงที่เสื่อ มโ ท ร มแล้ว ได้ทุกวัน

ผู้หญิงเอ๋ยดีกับตัวเอง ทะนุถนอมตัวเองให้มากหน่อยเถิด ต้องสูงส่งถึงจะล้ำค่า คิดอย ากจะเป็น ผู้หญิงที่แกร่ง

รูปลักษณ์ของผู้หญิงเอง เป็นตัวตัดสินกำหนดว่า… สำเร็จหรือล้มเหลวค่ะ…?

ขอบคุณแหล่งที่มา ตามนั้น