10 ข้อ ควรรู้ไว้… ยุคเศรษฐกิจแบบนี้ ห้ ามใจไว้บ้าง ประหยัดใช้จ่ายเป็นให้ชีวิตมั่นคงยิ่งขึ้น

ทุกอย่างมีสองด้านเสมอ อย่าชะล่ าใจกับเรื่องเงินๆ ทองๆ โลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน

1. พูดไปสองไพเบี้ ย นิ่งเสียตำลึงทอง

แต่ถ้าเงียบผิ ดจังหวะ ก็อาจพล าดโอกาส ไม่มีใครรู้ว่ามีเราอยู่ในโลกนี้ด้วย ไม่มีใครรู้ว่า..

เราขายอะไร พูดบ้างก็ดีค่ะ

2. มีบัตรเคร ดิ ตเยอะ คือมีเ ค รดิ ตดี

หมายถึง ประวัติความประพ ฤติเราดีมีห นี้แล้วจ่ายตรง และมีหนี้ไม่ท่วมหัวค่ะ..

ไม่ได้เกี่ยวกับจำนวนบั ตรเ ครดิต ซื้อทุกอย่างด้วยเงินสดต่างหากที่เครดิตดี ไม่ต้องไปยืมเงินใครมาใช้ล่วงหน้า

3. ชีวิตนี้สั้นนัก อย ากทำอะไรให้รีบทำ

ก็จริงค่ะ และเราควรคิดแบบนี้ กับเรื่องการสร้างงาน สร้างฐานะด้วยก็ดี

อย่าคิดแบบนี้กับแค่เรื่องใช้ชีวิตใช้เงิน เผื่อบังเอิญ ชีวิตเกิดย าวขึ้นมา เงินหมดก่อนล่ะ..ก็เศร้ าแน่ๆ ค่ะ

4. ทำอะไรให้ทุ่ม หมดหน้าตัก จะได้มีไฟ มีใจมีแร ง

ก็จริงอยู่ค่ะ มีทุกอย่างที่ว่ามา และมีความเสี่ ยงที่จะผิ ดหวัง และหมดตัวด้วย

โปรดอย่าลืมเตรียม แผนสำรองบ้างอย่ามองแต่ทางได้ เผื่อใจสำหรับทางเสี ยไว้บ้าง จะได้ไม่ประม าท

5. ต้องมีเงินหลายล้าน ในบั้นปลายถึงจะสุขสบาย

อันนี้เรื่องจริงแต่ก็ไม่เสมอไป หากเงินหลายล้านที่เรามีนั้นได้มาจากการฉ้ อโ ก ง บั้นปลายชีวิตคงหาความสบายไม่ได้

6. เงินทองเป็นของนอกกาย หาใหม่ได้เสมอ

ก็จริง แต่ไม่ทั้งหมดนะคะ เพราะถ้าวันหนึ่งไม่มีแร งไม่มีใครจ้าง แถมไม่มีเงินใช้ สุดท้ายชีวิตลำบ าก แน่นอนค่ะ

7. ผ่อน 0% คือข้อเสนอที่ดีที่สุด

ไม่จริงนะ รู้มั้ยว่าในบางครั้ง การเลือก ซื้อด้วยเงินสด

เราขอส่วนลดได้ ทุกการให้ผ่อนมักมีต้นทุนซ่อนอยู่เสมออย่าวางใจในกลไกการตลาดที่เขาบอกเราไม่หมดค่ะ

มีวาระซ่อนเร้ นเสมอค่ะ

8. เกษี ยณให้เร็วเข้าไว้คือเป้าหมาย

ถ้าอยากเกษี ยณไว ต้องให้เงินทำงานแบบไข่ทองคำคือ มีรายได้สม่ำ เสมอ แม้เราจะไม่ทำงานประจำ

แล้วก็ตาม การเกษี ยณไม่ได้หมายถึง ทุกอย่างจะต้องหยุดเดิน

9. เงินไม่ใช่สิ่งสำคัญ ที่สุด

ตร าบใดที่ปัจจัย 4 เรายัง ต้องใช้เงินซื้อ จริงมั้ย โดยเฉพาะชีวิตในเมืองใหญ่ที่เราต้องซื้อทุกอย่าง แม้ กระทั่งน้ำดื่ม

10. คนคิดเรื่องเงินเสมอ คือคนเห็นแ ก่เงิน, เห็นแ ก่ตัว

โอ้ว ไม่จริงค่ะ พวกเราต้องเอาตัวให้รอดเพื่อไม่เป็นภาระให้ใครไง เพราะถ้าคนไม่คิดเรื่องเงินเลย

คือ คนไม่วางแผนชีวิต แล้วต้องพึ่งคนอื่นในภายภาคหน้า นั่นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องค่ะ

 

ขอบคุณ : l a m u n l a m a i