(ฝากถึงลูกสาว ลูกชาย) เมื่อลูกโตขึ้นจะรู้ว่า… “คุณค่าของชีวิต” วัดกันที่อะไร

1. อย่ าร้ อ งให้ฟูมฟ าย เมื่อยามอกหัก โตขึ้นลูกจะรู้ว่า…ย ากยิ่งกว่า หาผั วดีๆ คือ “การหาทำเลค้าขายดี” อย่ าเสียใจมากนัก

2. เมื่อยามลูกเรียนได้เกรดไม่ดี… ย ากยิ่งกว่าสอบเข้า มหาวิทยาลัยดีๆ คือ “การมีอาชีพการงานดีๆ”

3. โตขึ้นลูกจะเข้าใจ… ว่าโซดาขวดละ 100 ในผับแ พ งขนาดไหน!!

อ ย่ าบ่นว่าเรียนเห นื่ อ ย…!! โตขึ้นลูกจะอึ้งว่า… พ่อแม่เอาเ งิ นที่ไหนมาเลี้ยงลูก ขนาดลูกเ งิ นเดือน

3 ห มื่ น ยังไม่พอจะให้พ่อแม่ได้เลย ลูกจะเริ่มสงสัยว่า… แม่คนเดียวทำไมเลี้ยงลูก 3-4 คนได้จนเรียนจบ

แต่ลูก 3-4 คน เรียนจบ มีงานทำหมด แต่… ไม่มีใคร เลี้ยงดู พ่อ-แม่ ได้สักคนเดียว

4. โตขึ้นลูกจะเข้าใจว่า…. ทำไม พ่อ-แม่ ต้องทำงานหนัก วันห ยุ ดไม่ได้พัก ค่ำมืดยังไม่ได้กินข้าว ลูกจะรู้ว่า

เขาทำ…เพื่อใคร วันนึงลูกจะคิดได้ ว่าชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เป็นช่วงชีวิตที่มีความสุขที่สุดแล้ว เพราะมี

คนหาเ งิ นให้ใช้ เรียนไปเที่ยวไปไม่ต้องคิดอะไร

5. วันหนึ่งลูกจะรู้ว่า… คุณค่าของชีวิต ไม่ได้วัดกันที่โทรศั พ ท์เครื่องใหม่ หรือ กระเป๋าแบ ร นด์เนม แต่มันวัดกันที่ ความรับผิ ด ชอบ และ สามัญสำนึก

6. วันนึงลูกจะรู้ว่า …คนที่ร่ำร ว ยที่แท้จริง คือ คนที่เ ลี้ ย งดูพ่อแม่ได้ ไม่ใช่คนที่สามารถจ่ า ยค่ า เ ห ล้ าขวดละ 5 พันโดยไม่เ สี ยดาย

วันที่พ่อแม่จากไป… วันนั้นแหละ คือ วันที่โลกนี้ไม่มีใครรักลูกจริงๆ หลงเหลืออยู่อีกแล้ว…!!

เมื่อก่อนโพสร้ อ งเรียกหาแต่ แ ฟ นในโซเชี่ยล วันนึงลูกจะเรียกร้องหาแต่พ่อแม่ ที่ไม่มีวันหวนกลับคืนมาได้

วันนี้บทความนี้ ลูกอ่านแล้วอาจจะไม่เข้าใจ….

สักวัน….ที่คิดได้ จะเข้าใจมันดี “คนเก่งคือ คนที่เลี้ยงดูพ่อแม่ได้”

 

ขอขอบคุณบทความจาก : สิริทัศน์ สมเสงี่ยม