11 เหตุผล ทำไมคนขยันเก็บออมเงิน ถึงมีชีวิตดีกว่า คนอวดรวย

การออมเงิ น อาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนมองข้าม หรือไม่มีในความคิด

เพราะเงิ นที่หามาได้ ก็แทบจะไม่พอใช้ หรือใช้เ งินเก่ง จนไม่มีเ งินเหลือเก็บ

ก็เลยไม่คิดเรื่องการออมเงิ น แต่หากศึกษาข้อดี ของการมีเงินออม อาจจะทำให้เปลี่ยนวิธีคิด

และเริ่มเก็บเงิ น เริ่มออมเงิน การออมเงิน เป็นสิ่งที่ย าก แต่หากสามารถทำได้ ก็จะเป็นผลดีกับตัวเอง

เพราะในย ามลำบาก ก็จะมีเฉพาะเ งินออมเท่านั้น

ที่จะช่วยเราได้ตัวอย่างข้อดีของการมีเ งินออมมีเงิ นเก็บข้อดีของการมีเ งินออมนั้นมีมาก

หากยังไม่เริ่มการออมเ งิน บางทีเหตุผลดีๆ สักข้อ อาจจะเป็นแรงบันดาลใจ ให้คุณก็เป็นได้

1. เงินออมมีประโยชน์มาก ย ามเกิดวิกฤติ เพราะชีวิตของคนเรา มีความไม่แน่นอน

อาจจะมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้น จึงต้องมีเ งินออมเผื่อไว้ใช้ ย ามฉุกเฉิน ไม่ต้องไปพึ่งพาใคร

2. เงินออมทำให้เรามีความสุข คนมีเงิ นออม มีเงิ นเก็บ ก็จะไม่เครียด หน้านิ่วคิ้วขมวด

เพราะกลุ้มใจ กับเ งินที่ไม่พอใช้ เมื่อมีเ งินออม ก็จะมีความสุขมากขึ้น มีเงิ นออม จะทำอะไรก็ทำได้

อิสระมากขึ้น เมื่อมีเงิ นออม ก็ไม่ต้องเหนือยในการทำงานมากนัก มีเวลาทำอะไรมากขึ้น

ไม่ต้องหางานเสริม ไม่ต้องทำงานมากขึ้นชีวิตมีอิสระมากขึ้น อย ากทำอะไร ก็สามารถ ทำสิ่งที่ชอบได้

3. มีเ งินออมก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน การมีเงิ นออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน บางคนมีรายได้

เดือนหลักหมื่น ที่ลูกหลานต้องช่วยกันจ่าย เพราะตัวเองก็เจ็ บ ป่ วย มีหลายโ รค

หากมีเงิ นออมก็จะไม่ลำบากลูกหลาน แต่เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องไม่ดีก็ได้ หากลูกหลานนิสัยไม่ดี พย าย ามแย่งสมบัติ

4. มีเงิ นออมทำให้เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือ คนไม่มีเงิ นออม ไม่มีสมบัติอะไรเลย จะดูไม่น่าเชื่อถือ

ไม่มีความภูมิฐาน โดยเฉพาะหากอายุมากแล้ว แต่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย ดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้น

ต้องคิดถึงการมีเงิ นออมให้มากๆ

5. เงินออมทำให้มีความมั่นคงในชีวิต ชีวิตคนเราต้องใช้เงิ นในการซื้อข้าวของเครื่องใช้

ซื้อปัจจัยที่จำเป็น ต่อการใช้ชีวต หากมีเ งินออมชีวิตก็จะมีความมั่นคงมากขึ้น

6. เงินออมทำให้ชีวิตไม่ลำบากหากตกงาน เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทำให้งานบางอย่าง ต้องล้มหายต ายจาก

เช่นพนักงานธนาคาร สำนักพิมพ์ ดังนั้น ก็ต้องเตรียมตัวรับมือ อย่างบรรดาหนุ่มสาวโรงงาน

หากมีการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ทำงานแทนมนุษย์ ก็จะมีโอกาสตกงานแน่นอน ดังนั้นต้องออมเ งินไว้

7. เก็บเงิ นออมไว้เผื่อการซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้ ข้าวของเครื่องใช้ ทรัพย์สินต่างๆ

บ้านรถเครื่องมือ มีโอกาสชำรุดเสียหายตามวันเวลา ดังนั้นก็ต้องมีเ งินออมไว้ เผื่อใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุง

8. มีเงิ นออมไว้เผื่อช่วยเหลือคนอื่น การมีเงิ นออม หากพี่น้องครอบครัว เพื่อนฝูงมีปัญหาการเ งิน

ก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ เพราะคนเรานั้น ชีวิตมีขึ้นมีลง หากมีเพื่อนที่ดี ย ามเดือดร้อน

ก็ต้องช่วยเหลือกันแต่ละคนก็จะมีคราวเคราะห์สลับกันไป

9. เงินออมมีส่วนช่วยประเทศชาติ การเก็บเงิ นออมไว้ในธนาคาร เพื่อให้มีการกู้เงิ น ไปลงทุนต่างๆ

ก็จะเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติทางอ้ออม ฟังดูดีมากจริงๆ

10. เงิ นออมเป็นหลักฐานค้ำประกันการกู้เ งินได้ สำหรับคนที่ทำธุรกิจ จำเป็นจะต้องมีเงิ นออม เพราะจะช่วย

ให้มีความน่าเชื่อถือ หากจะต้องทำเรื่องกู้เงิ น เพื่อซื้อบ้านที่ดิน

11. เงิ นออมช่วยทำงานแทนเรา การนำเงิ นออมไปลงทุน อย่างการซื้อหุ้น แล้วได้เ งินปันผลทุกปี

ก็ถือว่า เ งินออมนั้น ทำงานแทนเรา มีรายได้มาเลี้ยงเราทุกปี

อย่างการซื้อหุ้นเก็บไว้สัก 3 ล้าน ก็จะมีรายได้จากเงิ นปันผลไม่ต่ำกว่าปีละ 100,000 บาท

เพียงพอต่อการใช้จ่ายในแต่ละเดือนสบายๆ ข้อดีของการมีเงิ นออม ยังมีอีกมาก

โดยส่วนใหญ่ จะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ออมเอง

โดยเฉพาะย ามแก่ชรา จำเป็นต้องมีเ งินออมไว้ใช้จ่ายเพราะทุกวันนี้ อย่ าไปหวังพึ่งพาใคร

มีแต่เงิ นออมของเรานั่นเองที่จะสามารถพึ่งพาได้

ที่มา : siamebook