อย่ าคิดว่าตนเอง อยู่เหนือกว่า อย่ ามองว่า…คนอื่นโง่ (สอนใจดีมาก)

เด็กหนุ่ม คนหนึ่ง เป็นชาวสงขลา เรียนเก่งมากได้ทุนไปเรียนอเมริกา

ตั้งแต่เด็กจนจบด็อ ก เ ตอร์ จึงกลับมาเยี่ยมบ้าน บ้านของเด็กหนุ่มอยู่อีกฟากหนึ่ง ของทะเลสาบสงขลา

ต้องนั่งเรือแจวข้ามไป “เรือที่ติดเครื่องยนต์ไม่มีเหรอ ลุง?”

“ไม่มีหรอกหลาน ที่นี่มันบ้านนอก มันห่างไกลความเจริญมีแต่เรือแจว”

“โอ…ล้าสมัยมาก เลยนะลุง โบราณมาก ที่อเมริกาเขาใช้เครื่องบินกันแล้วลุง

ลุงยังมานั่งแจวเรืออยู่อีก ไปส่งผมฝั่งโน้น เอาเท่าไหร่ลุง?”

“80 บาท”

“โอเคร…ไปเลยลุง”

ในขณะที่ลุงแจวเรือ หนุ่มนักเรียนนอก ก็เล่าเรื่องความทันสมัยความก้าวหน้า ความศิวิไลช์ ของอเมริกาให้ลุงฟัง

“เมืองไทย…เมื่อเทียบกับอเมริกาแล้ว ล้าสมัยมาก ไม่รู้คนไทยอยู่กันได้ยังไง?

ทำไมไม่พัฒนา ทำไมไม่ทำตามเขาเลียนแบบเขาให้ทัน?

ลุง…ลุงใช้คอมพิวเตอร์ ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นไหม? “

“ลุงไม่รู้หรอก…ใช้ไม่เป็น”

“โอโฮ้…ลุงไม่รู้เรื่องนี้น่ะ ชีวิตลุงหายไปแล้ว 25% “

“แล้วลุงรู้ไหมว่า เศรษฐกิจของ โลกตอนนี้เป็นยังไง…?”

“ลุงไม่รู้หรอก..”

“ลุงไม่รู้เรื่องนี้นะ..! ชีวิตของลุงหายไป 50%”

“ลุง…ลุงรู้เรื่อง นโ ย บ าย การค้าโลกไหมลุง…?”

“ลุง…ลุงรู้เรื่องดาวเทียมไหมลุง…? “

“ลุงไม่รู้หรอก…หลานเอ๊ ย”

“ชีวิตของลุง ลุงรู้อยู่อย่ างเดียวว่าจะทำยังไงถึงจะแจวเรือให้ถึงฝั่งโน้น”

“ถ้าลุงไม่รู้เรื่องนี้ ชีวิตของลุงหายไปแล้ว 75 %”

พอดีช่วงนั้นเกิดลม พ า ยุ พัดมาอย่างแร ง คลื่นลูกใหญ่มาก ท้องฟ้ามื ด ค รึ้ ม

“นี่พ่อหนุ่มเรียนหนังสือมาเยอะจ บดอกเตอร์จากต่างประเทศ ลุงอย ากถามอะไรสักหน่อยได้ไหม?”

“ได้ครับ…จะถามอะไรหรือลุง”

“เอ็งว่ายน้ำ…เป็นไหม…?”

“ไม่เป็นครับ…ลุง”

“ถ้างั้นชีวิตของเอ็งกำลังจะหายไป 100% แล้วพ่อหน่ม..?”

อย่ าคิดว่าตัวเราเหนือกว่าคนอื่นเพียงแค่มีการศึกษาสูง ยังมีประสบการณ์ชีวิตที่ต้องศึกษาอีกมาก

แม้จะไม่มีใบประกาศมอบให้

ความรู้ท่ว มหัวเอาตัวไม่ ร อ ด สำนวนนี้ หมายถึง คนที่มีวิชาความรู้ดี หรือรู้ส ารพัดเกือบทุกอย่าง

แต่ถึงคราวเกิดเรื่องมีปัญหาขึ้นกับตัวเอง

กลับจนปัญญาแก้ไข หรือมีความหมาย

อีกทางหนึ่งว่า… มีความรู้อยู่มากมาย แต่ใช้วิชาหากินไม่ถูกช่ อ ง

ทำให้ต้องตกอยู่ในฐานะที่ลำบาก ย าก จนเรื่อยมาสู้คนที่ไม่รู้หนังสือเลยแต่หากินจนร่ำรวยได้

จึงเป็นที่มาของสุภาษิตสำนวนไทย ที่ว่า ความรู้ท่ว มหัวเอาตัวไม่ ร อ ด

 

ขอขอบคุณ chayend