อย่าเลือก เสือ มาไถนา… เลือกหมาทำงาน (ข้อคิด อ่านจบ..บริหารคนเป็น)

คนแต่ละคนอาจจะเป็นสัตว์หลายๆ อย่างเปลี่ยนไปตามเวลา สนาม และเนื้ อ งาน

อ่านแล้วก็เห็นภาพทั่วๆ ไปในที่ทำงาน ทุกที่  ไม่ว่าจะเป็นราชการ เอกชนหรืองานส่วนตัว

ร้านค้าก็มีให้เห็นทั่วไป ถ้าเราเป็นเจ้านายหรือเจ้าของกิจการอยากได้คนแบบไหนมาไว้ทำงานให้เรา?

การใช้คนให้เหมาะสมกับธรรมชาติของพวกเขาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

หากวันหนึ่งคุณได้เป็น “หัวหน้าคน” จงนำบทความนี้ไปใช้เปรียบเทียบเถิด

อย่ าจ้างเสือไถนา ถ้าใช้ “เสือ” ทำงาน 

ต้องให้เขามีพื้นที่ แล้วปล่อยไปล่ า เหยื่อมาให้ ไม่ต้องบังคับ ไม่ต้องกำหนดวิธี เพราะพวกเขาคือ “นักล่ า”

ถ้าใช้ “ควาย” ทำงาน 

ต้องให้หญ้าเขาให้พอ ต้องบังคับแล้วใช้ไถนา พวกเขาอึดแต่ต้องจูง

ถ้าใช้ “หมา” ทำงาน 

ต้องให้อาหารให้ความสนิทสนม ให้เห่ า และเฝ้าบ้าน พวกเขาภักดี ประจบ และ “จั บ ผิ ดเก่ง..”

คนไม่เข้าใจ จะใช้เสือ เยี่ย งควาย จะใช้ควาย เยี่ย งหมา จะใช้หมา เยี่ย งเสือ

“เสือ” ไม่เลียปากเจ้านาย ไม่ประจบและไม่ไถนา

“ควาย” ไม่เฝ้าบ้าน ไม่ล่ า เหยื่ อและไม่ประจบ

“หมา” ไม่ไถนาไม่ล่ า เหยื่อ แต่ชอบเลียปากนาย

เสือ… ส่วนมากเมื่อเติบโต มักจะเป็นนายคน หรือเจ้าของกิจการ เพราะมีความเป็น “ตัวของตัวเองสูง”

ควาย… ส่วนมากไม่เติบโต เพราะ “ไม่คิดนอกกรอบ” และไม่สร้างสรรค์ และมักถูกหมา ดูหมิ่ น และหลอกใช้

หมา… ส่วนมาก “เติบโตในองค์กร” แต่ไม่สามารถ สร้างอาณาจักร ของตัวเองได้ ต้องพึ่งเสือและควาย ในการเติบโต

เสือที่ฉลาด และมองการณ์ไกล จะเอาควายไปด้วย

แต่ถ้าเป็นเสือ บ้ า อำนาจ มักจะเอาหมาไปด้วย

สัตว์ทั้งสามอย่างนี้แค่เฉพาะศักยภาพทางกาย

ก็มีความแตกต่างกันอยู่พอประมาณแล้ว ไม่ว่าจะเป็น

“เสือ” ที่มีนิสัยการออกล่ า คนเดียว

“ควาย” ที่มักจะเล็มกินหญ้าอย่างสงบ

และ “สุนัข” ที่มักจะประจบเลียหน้าเจ้านายอย่างสอพลอทุกครั้งที่มีโอกาส

สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สะท้อนให้เห็นถึง

ลักษณะบางอย่างของมนุษย์ทั้งสิ้น

 

ขอบคุณข้อมูลจาก chayend