5 สิ่ง ครอบครัวที่ดี มีความสุข อบอุ่น จะมีให้กันเสมอ

1.ให้ความซื่อสัตย์ความไว้วางใจระหว่างกัน

ไม่ว่าจะเป็นใครในครอบครัว การให้ความซื่อสัตย์ใ ห้ความไว้วางใจ เป็นสิ่งสำคัญ อย่างน้อย ๆ

มันก็ทำให้เราสบายใจได้ว่าคนในครอบครัว ไม่ได้เป็นคนที่แย่อะไร คนในครอบครัว

ต้องมีความซื่อสัตย์ ในทุก ๆ เรื่องจึง จะเป็นครอบครัวที่ดี ได้ในที่สุด

2.เข้าใจซึ่งกันและกันเป็นที่ปรึกษาให้กันได้

ธรรมชาติของคนเรา มักอยากให้คนรอบ ข้างเข้าใจ ในความเป็นตัวเรา และครอบครัวที่ดี

ต้องเข้าใจในตัวตน ของคนในครอบครัวด้วย

ตราบใดก็ตาม เมื่อสิ่งที่เขาเป็นไม่ได้ สร้างความเดือดร้อน ให้กับผู้ใด หรือไม่ได้สร้าง

ความเดือดร้อ นให้กับสังคมมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ ว่าเขาจะเป็นอะไร เป็นอย่างไร

สิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือ เมื่อไหร่คนในครอบครัว มีปัญหาครอบครัวที่ดี นั้น จะต้องให้คำปรึกษา

ให้คำแนะนำที่ดีได้เพื่อให้คนที่มีปัญหา รู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว

อย่างน้อยยังมีคนที่พร้อม จะทุกข์ และสุขไป ด้วยกันกับเขาเสมอ

3.สร้างกิจกร ร ม ให้เกิดความอบอุ่นอยู่เสมอ

กิจกรรมเล็กๆน้อย ๆ แต่สามารถทำให้รู้สึกว่า เป็นความอบอุ่น ภายในครอบครัว ได้ เช่นทานข้าวนอกบ้าน

ไปเที่ยวด้วยกันเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ สามารถสร้าง ความสมบูรณ์ แบบให้ กับครอบครัวได้ดี

4.เป็นคนให้มากกว่ารับ 

แต่ไม่ได้หมายความว่า ต้องเป็นเรื่องเงินทองเสมอไป หรอกนะ อย่างเช่น การมีน้ำใจ

ให้คนในครอบครัว ช่วยทำสิ่งต่าง ๆ หากครอบครัวมีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ให้กัน

แค่สิ่งง่ายๆ นี้ ก็จะทำให้รู้สึกว่าครอบครัว ของเราอบอุ่น และมีความสุขเสมอ

5.ความรักความห่วงใยกัน

ความรักความห่วงใย เป็นบ่อเกิดแรก ของการมีครอบครัวที่ดี การจะเรียกตัวเอง

ว่าเป็นครอบครัว ที่สมบูรณ์แบบ ได้ต้องมาจากความรัก ความห่วงใย ที่คนในครอบครัว

มีให้กันเป็นสิ่งแรก ครอบครัวหนึ่ง ๆ อาจไม่ได้หมายถึงว่าจะ ต้องมีพ่อแม่ลูกอยู่กัน

พร้อมหน้าเพียง แค่รู้สึกว่า เรารักและห่วงใย คนในครอบครัวนั่น ถือเป็นครอบครัว ที่ดีแล้วล่ะ

ขอบคุณ : s a n – s a b a i