อยากบินให้สูง อย่ าอยู่ในฝูงไก่… อย่ าทำตัวเหมือนไก่ (เตือนสติได้ดีมาก)

อย ากบินสูง อย่ าอยู่ในฝูงไก่… เพราะนอกจากไก่

จะไม่เข้าใจ มันยังคอยทำให้คุณเสี ย กำลังใจ

จำไว้ว่า… ถ้าอย ากบินเหนือฟ้า

ก็ต้องทำตัวเหมือน “เหยี่ย ว” คอยบินสูงหาเป้าหมายที่ใหญ่และชัดเจนแล้วบินโฉบลงมาหาเป้าหมาย

อย่ าทำตัวเหมือน “ไก่” ที่คอยไ ล่ จิกเศษอาหาร

ตามพื้นดินหรือ รอให้คนคอยป้อนข้าวป้อนน้ำให้

ถ้าไปปรึกษาไก่เรื่องบินขึ้นต้นไม้ ไก่ จะบอกคุณว่า.. “เพ้อเจ้อ แกไปบินให้พ้นหลังคาก่อน”

ถ้าไปปรึกษาอินทรีเรื่องบินขึ้นต้นไม้ อินทรีก็จะบอกคุณว่า…”ก็ดีนะ. แต่ทำไมไปแค่ต้นไม้ล่ะ ไม่บินข้ามภูเขา”

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า..

เวลาที่คุณจะไปปรึกษา หรือขอคำแนะนำจากใคร ?

คุณควรคิดไตร่ตรองดูให้ดีซะก่อนว่า บุคคลที่คุณกำลังพูดด้วยอยู่นั้น เขาเป็น“ไก่” หรือเป็น “นกอินทรี”

แน่นอนถ้าคุณไปคุยเรื่อง การเป็นนายตัวเองกับมนุษย์เงินเดือน ผู้ยังไม่เคยเป็นนายตัวเอง

เค้าก็จะบอกคุณว่า มัน ย า กนะ อย่ าไปเสี่ ย งเลย

และหาเหตุผลต่างๆ ที่เข้าข้างตัวเองมาสนั บสนุ น ความเป็นไปไม่ได้เหล่านั้น

แล้วคุณก็จะหมดกำลังใจ จนไม่กล้าทำอะไร..?

กลับกันถ้าคุณไปถามเรื่องนี้ กับคนที่เป็นนายตัวเองคนที่ใช้ชีวิตได้ จากการไม่ต้องไปกินเงินเดือน

เค้าต้องมีคำแนะนำที่ดีให้กับคุณแน่

เคยได้ยินไหม ตัวคุณ คือ ค่าเฉลี่ย ของคน 5 คน

ที่คุณคลุกคลีด้วยเป็นประจำ อ ย า กเป็นคนแบบไหน ก็เอาตัวเข้าไปอยู่ในสังคมแบบนั้น

ถ้าคุณอ ย า กจะ ป่ ว ยคุณก็ต้องอยู่ในห้องเดียวกับคนที่ ป่ ว ย

ถ้าคุณอ ย า กประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม

คุณก็ต้องไปคุยกับคนที่เค้าทำสำเร็จ ฉะนั้น การเลือกคุยกับใคร จึงต้องดูลึกๆ

ไม่ใช่ดูแต่ภายนอก ต้องดูที่ ศีล สติปัญญาเท่านั้น

คุยกับคนที่เค้าทำได้มาแล้ว เลือกคนคุยให้ถูกคน

เพราะมันเป็นส่วนสำคัญในการทำให้ชีวิตของคุณก้าวหน้า

 

ขอบคุณ แสนสบาย