6 วิธีเคลียร์หนี้เก่า ที่ได้หยิบยืมมาด้วยความจำเป็น…ยืมเป็นต้องคืนได้

การมีหนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญของชีวิต การที่คุณหยิบยืมเงินจากผู้อื่นนั่น เท่ากับว่า

คุณได้รับโอกาสต่อลมหายใจออกไปแล้ว ที่สำคัญเมื่อตัวเองได้รับความช่วยเหลือ

ก็จงอย่ าสร้างความเดื อ ดร้อนให้คนอื่น และพย ามย ามใช้คืนดังนี้

1. พูดคุยให้ชัดเจนถึงเหตุผลที่เราต้องหยิบยืมเงินเพื่อน ยืมเงินญาติ

การจะขอความช่วยเหลือจากใครสักคน สิ่งแรกคือคุณต้องชัดเจน อย่ าอ มพะนำไม่พูดความจริง

คนที่จะช่วยเหลือจึงจะทราบสถานการณ์และความจำเป็นของคุณโดยละเอียด

และควรกำหนดเวลาใช้คืนให้ชัดเจนว่าคุณพร้อมใช้คืนเมื่อไหร่ และที่สำคัญ

เมื่อได้รับความช่วยเหลือมาแล้ว อย่ าได้หายหน้าหายตาไปอย่างเด็ดข าด

แม้จะยังไม่ถึงกำหนดชำระก็จงติดต่อกับเพื่อนเพื่อแสดงความจริงใจตลอดเวลา

หากคุณยังติ ด ขั ดอะไรอยู่จงบอกเหตุผลกับเพื่อนหรือญาติเสมอ การหายเข้ากลีบเมฆ

คุณกำลังทำล ายตัวเองและความน่าเชื่อถือของตัวเองอย่างน่าอดสูที่สุด

2. ปรับพฤติกร รมสิ้นคิดบางอย่างลง

ถ้าแม้คุณจะมีบัญชีรายรับรายจ่าย หรือคุณจะรู้และเข้าใจความผิ ดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีต

แต่ถ้าคุณยังไม่ยอมเปลี่ยนพฤติกร รมตัวเอง มันก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย

แล้วคุณก็ไม่อาจหลุ ด พ้นจากวังวนนั้นแน่นอน จำไว้ว่า การจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้

คุณต้องอาศัยความอดทน และความตั้งใจอย่างมาก

3. สำรวจข้ อ ผิ ดพลาดในอดีตของตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่

ก่อนจะใช้หนี้ได้ คุณต้องเข้าใจเสียก่อนว่า มันเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้าง คุณจะได้เข้าไปแก้ไขอย่างตรงจุ ด

ถ้าคุณไม่สำรวจความผิ ดพลาดในอดีต เชื่อเถอะว่าในไม่ช้าวังวนเดิมๆ จะกลับมาหาคุณอย่างแน่นอน

4. บริหารเงินที่เหลือจากการตัดรายจ่ายนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ

จริงๆ แล้วมันไม่ใช่แค่การบริหารเงินที่เหลือจากการจัดการรายจ่ายที่ไม่จำเป็นนั้นอย่างเดียว

คุณควรจะวางแผนการเงินตั้งแต่แรกด้วยซ้ำ เงินที่ได้เพิ่มมานั้น คุณควรจะวางแผนดีๆ

ว่าแต่ละส่วนคุณจะจัดการอย่างไรส่วนไหนเก็บ ส่วนไหนกันไว้ใช้หนี้ คุณต้องแบ่งแต่ละส่วนให้ชัดเจนครับ

5. ถ้าบริหารแล้วยังไม่พอก็ต้องหารายได้เพิ่ม

สำนวนที่ยังคงเป็นจริงเสมอคือประโยคที่ว่า…

“หาให้มากกว่าใช้” ถ้าคุณบริหารทุกอย่างแล้ว ยังไม่เป็นไปตามเป้ า คุณก็ควรจะหารายได้เพิ่มเติมครับ

สำรวจว่าคุณมีศักยภาพอะไร หรือถนัดอะไร และมันพอจะเอามาเป็นวิธีหารายได้เพิ่มเติมได้

หรือไม่แล้วจงลงมือทำเสี ย เอาเวลาที่มานั่งเครียดนั่งกุ ม ข มับ มาหาเงินเพิ่มดีกว่าครับ

6. ทำบัญชีค่าใช้จ่ายเพื่อเปรียบเทียบสมดุลของรายได้และรายจ่าย จริงๆ สิ่งนี้

เป็นหัวข้อคลาสสิคที่สุดสำหรับการสร้างวินัยทางการเงินเพราะมันจะบอกคุณเลยว่า ในแต่ละเดือนคุณมีรายได้เข้ามาเท่าไร

และคุณเสียเงินไปกับเรื่องอะไรบ้าง

คุณจะได้เข้าไปจัดการกับรายจ่ายที่ไม่จำเป็นเหล่านั้น

ที่มา : e y h a n g w a