5 เรื่องสถานการณ์ที่เรา ไม่คว ร ยื่นมือเข้าช่วยเหลือ ทำให้ลำบากตัวเอง

การเมตตากรุณากับเพื่อนมนุษย์เป็นเรื่องดี แต่ในบางกรณีแนวคิดนี้อาจจะไม่ได้ผล

กลายเป็นทำคุณบูชาโท ษ แทน โดยเฉพาะเรื่องเงินๆ ทองๆ ถือเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุด

ควรต้องพิจารณาให้ดี ให้ถี่ถ้วน ว่าควรช่วยเหลือหรือไม่หากเราช่วยไปจะมีผลกระทบกับเราภายหลังไหม

บางคนขอยืมเงินเรา เราก็ควรคิด..? หากยืมแล้วเขาจะมีกำลังใช้คืนไหม

ก่อนจะยืมนี่แทบกราบเท้าเรา พูดว่าจะคืนวันนั้นวันนี้ดิบดี พอหลังยืม เรานี่แทบกราบเท้าเขา

ขอเตือ น ว่า.. อย่ าใจดีกับใครเรื่องเงินๆ ทองๆ เพราะสุดท้ายคนที่ทุกข์ใจก็คือ ตัวเราเอง

บางทีเดือดร้อนไปถึงครอบครัวเราอีกด้วย อย่ าช่วยคนไม่รู้จักบุญคุณ ช่วยไปก็เปล่าประโยชน์

หากเคยช่วยครั้งที่ 1 แล้ว เขาไม่เคยสำนึกบุญคุณเรา ก็อย่ า ใจดีช่วยเขาอีกเป็นครั้งที่ 2

อย่ าใจดีผิ ด คน บางคนที่เราเคยช่วยเหลือ เมื่อเขาได้ดี เขาอาจไม่รู้จักเราด้วยซ้ำ ไม่เคยเหลียวตามองเราด้วยซ้ำ เราจึงต้องหัดใจร้ า ย ซะบ้าง

1. อย่ าช่วยคนที่ไร้ความพย าย าม

เจอคนไร้ความพย าย าม ต้องคอยให้เราช่วยเหลือตลอดนี่ไม่ไหว มันเหนื่อยมากนะ

สุดท้ายอาจเข้าตัว กลายเป็นฝ่ า ย เ จ็ บเอง

2. อย่ าช่วยทำเรื่องไม่ดี

อย่ าช่วยเหลือใครในเรื่องไม่ดี เรื่องผิ ด ก ฎ ห ม าย

ผิ ด ศีลธรรม ผิ ด มนุษยธรรม เผลอๆ เขาจะโยนความผิ ด มาให้คุณด้วย

ดังนั้นเราต้องตักเตือ น ไม่ใช่ไปส่งเสริมเรื่องผิ ด ๆ

3. อย่ าช่วยในเรื่องที่เราเองก็แทบเอาตัวไม่ร อ ด

การอาสาช่วยเหลือคนอื่นเป็นเรื่องดี แต่บางเรื่องถ้าเรายังเอาตัวเองไม่ร อ ด ก็อย่ าไปรับปาก

เพราะจะกลายเป็นกอดคอกันจมน้ำ

4. อย่ าไปช่วยเพื่อนเรื่องทะเล าะกับแฟน

ตอนเพื่อนมีปัญหากับแฟน เราควรแค่รับฟัง ถึงเพื่อนจะด่าว่าแฟนเขาอย่างไร เราไม่ควรยุยง

หรือด่าว่าแฟนของเพื่อนไปด้วย แค่ปลอบใจและเรียกสติในทางที่ดี

หากเราเข้าข้างเพื่อนเรา หรือช่วยเหลือเพื่อนเรามากเกินไป เมื่อเขาคืนดีกัน สุดท้ายเราจะกลายเป็นหมา

5. อย่ าช่วยคนที่เห็นแก่ได้ เห็นแก่ตัว

คนที่เห็นแต่ความดีของตนเอง ไม่เคยเห็นความดีของผู้อื่น เมื่อทำผิ ด มักจะโท ษ ผู้อื่น

ต่อให้ทำดีด้วยแค่ไหน เขาก็โท ษ ว่าเราทำผิ ด อยู่ดี

คนแบบนี้จะจัดอยู่ในกลุ่ม พวกเห็นแก่ได้ เห็นแก่ตัว คิดแต่ว่าตัวเองคือจุดศูนย์กลางของโลก

โยนความผิดเก่ง อยู่ให้ไกลดีกว่า คบไปก็เปลืองตัว

ขอบคุณแหล่งที่มา : B l o c k d i t