8 วีธีเถียงอย่างไร ให้ชนะ โต้ตอบอย่างมีชั้นเชิงกับคนที่ตำแหน่งสูงกว่า..

แม้จะเป็นการโต้แย้ งเรื่องงาน หรือเรื่องอะไรก็ตาม เป้าหมายสูงสุดของทุกคนก็คือ การชนะนั่นแหละ จริงมั้ย!

การพูดที่สามารถช่วยให้คุณเป็นฝ่ายที่คุมบทสนทนา วิธีเอาชนะอีกฝ่ายได้

1. ยอมรับความเห็นอีกฝ่าย

เพราะการแสดงให้ฝ่ายตรงข้าม เห็นว่า คุณเห็นด้วย พวกเขาพร้อมกับบอกเหตุผลว่าเพราะอะไร

นี่อาจทำให้อีกฝ่ายใจเย็นลง พิจารณาความคิดของคุณและมันยังทำให้บรรย ากาศดูผ่อนคลาย ไม่เครี ยดด้วยนะ

2. ลดเสียงให้เบา

การพูดเสียงดัง ทำให้ผู้พูดรู้สึกว่าตัวเองมีอำน าจ  ยิ่งไปกว่านั้นนะ อาจทำให้ฝ่ายตรงข้ามฮึดสู้

สุดท้ายคุณก็อาจโด น เขาเผด็ จศึ กจนได้ แต่ยังไงซะ

ถ้าคุณใช้เสียงที่เบาลงแต่ยังคงพูดด้วยคำพูดที่ดีๆ ชัดถ้อยชัดคำ คนฟังเขาก็จะรู้สึกสบายใจ อีกทั้งบรรย า กาศจะไม่ตึ งเครี ย ดและยังทำให้อีกฝ่ายคล้อยตามได้ง่ายขึ้น แล้วในที่สุด คุณเองก็จะชนะเขาได้

3. การสบตา

ขณะที่ฝ่ายตรงข้ามพูดอยู่นั้น ให้คุณมองตาเขา เพราะการมองคู่สนทนา จะช่วยสนับสนุน ให้เกิดการจูงใจ

ส่วนการหลบตา มักเป็นสัญญาณที่บอกว่า.. คุณมีความไม่มั่นใจ และในขณะที่การมองตาอีกฝ่าย มันบ่งบอกได้ถึงความมั่นใจได้เยอะเลย

4. ให้ฝ่ายตรงข้าม อธิบายความคิดตนเองมาก่อน

เพราะว่าการให้ฝ่ายตรงข้าม แ ช ร์ความคิดเขาก่อน มันสามารถช่วยให้คุณคิดหาคำโต้ แ ย้ งได้ไงล่ะ

ทั้งนี้ให้คุณลองถาม คำถามที่เป็นปลายเปิด ก ร ะ ตุ้ น ให้อีกฝ่าย อธิบายให้ได้เยอะๆ เพราะมันอาจช่วยลดโอกาส ที่เขาจะพูดขัด ในช่วงที่คุณพูดได้

5. บอกสิ่งที่เห็นด้วยกับเขา

การพูดสนับสนุนบางความคิด จากฝ่ายตรงข้าม ก็สามารถทำให้บรรย ากาศ ดีขึ้นอยู่นะ

โดยมันจะทำให้อีกฝ่ายใจเย็น และไม่เกิดความรู้สึก ลบต่อคุณ ทั้งนี้พอความคิดเห็นของอีกฝ่ายไม่ได้ถูกคุณโจ มตี ทั้งหมด

ทีนี้เขาก็มีแนวโน้มที่จะรับฟังคุณ เมื่อคุณจะพูดอะไร

6. เตรียมข้อมู ลให้พร้อมในการที่จะพูด

ก่อนที่การโต้แย้ งจะเกิดขึ้น คุณจะต้องเข้าใจ สิ่งที่คุณคิดได้อย่างถ่องแท้เสียก่อน

เพราะว่า จะได้โต้ตอบในกรณี ที่อีกฝ่ายไม่เห็นด้วย กับความเรา ทั้งนี้การรู้ข้อเท็ จจริงเกี่ยวกับความเห็นของคู่แข่ง มันมีข้อดี คือ สามารถช่วยให้สิ่งที่โต้แ ย้ งอยู่ ดูมีน้ำหนั กกว่าเดิม

7. พูดสิ่งที่คุณเข้าใจ เกี่ยวกับข้อโต้แย้ งของเขา

ก่อนที่คุณจะแสดงความคิดเห็นของตัวเอง ให้คุณพูดทวนสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามพูดอีกครั้ง

ซึ่งมันสามารถ ทำให้เกิดความไว้วางใจได้นะ

นั่นเพราะคู่สนทนา เขาเห็นไงว่าคุณฟังสิ่งที่เขาพูดและคุณอาจมีแนวโน้ม ที่จะชนะการโต้แย้ง ในครั้งนี้

หากฝ่ายตรงข้าม รู้สึกว่าตนเองไว้วางใจคุณได้

8. การทำให้ฝ่ายตรงข้าม เห็นตรงกัน

เพราะการพูดบางคำ ขณะที่คุณแสดงความเห็น ของตัวเองอยู่ บางครั้งมันอาจช่วยโน้มน้าว

ให้คู่สนทนามีท่าทีที่อ่อนลง คล้อยได้ง่าย

โดยคุณอาจลงท้ายประโยคด้วยคำว่าจริงไหม หรือ ถูกไหม เลี่ ยงการพูดไปเรื่อยๆ โดยไม่มีคำถาม

สิ่งเหล่านี้แหละช่วย ก ร ะ ตุ้ นให้เขาคล้อยตามได้และสำหรับใครที่รู้ตัวว่า มักเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบ ให้คุณลองนำสิ่งเหล่านี้ ไปปรับใช้ดูสิ

ไม่แน่ว่า มันอาจทำให้คุณกลาย เป็นผู้ชนะ ในการพูดไม่ว่าอีกกี่ครั้งก็ตาม

ขอบคุณ dav i d w o l f e