ขอบคุณที่ทิ้งฉันไป ฉันจึงมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิม รักตัวเองมากขึ้น

อย่ าเสียใจที่เขาทิ้งเราไป แต่จงขอบคุณเขาที่ทำให้เราเข้มแข็งขึ้น ในช่วงเวลาย ากลำบาก ทำให้เราผ่านอะไรมากมายได้ด้วยตัวเอง และรักตัวเองมากขึ้น

ขอบคุณที่ทำให้เราได้เรียนรู้ว่า ที่จริงแล้วตัวเราเป็นคนแข็งแกร่งขนาดไหน

และควรจะรู้สึกขอบคุณ ที่ทำให้เรารู้ว่า…

“ไม่มีใคร ที่อยู่คนเดียวไม่ได้หรอก” เพราะในท้ายที่สุดแล้ว ทุกคนจะอยู่ได้ด้วยตัวเอง

ฝากไว้ให้อ่านเป็น ภู มิ คุ้ ม กัน

1. ทำใจยอมรับให้ได้

สาเหตุที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถตัดใจจากอดีตรักได้ เป็นเพราะว่า…

พวกเขาใช้ชีวิตอยู่กับความสุขในอดีตก็เลยทำให้ปัจจุบันไม่มีความสุข และไม่สามารถจะเดินต่อไปข้างหน้าได้

ซึ่งสิ่งเดียวที่จะหลุดพ้ นจากเหตุการณ์นี้ได้ก็ คือ

ทำใจและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น วิธีนี้อาจจะต้องใช้เวลานานสักหน่อย แต่ผลลัพธ์ที่ออกมาคุ้มค่าอย่างแน่นอน

เพราะนอกจากจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตคนเดียวได้แล้ว ยังทำให้รู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นอีกด้วย

2. ลบทุกความทรงจำ

ยิ่งคิดถึงความทรงจำเก่า ๆ มากเท่าไรก็ยิ่งทำให้ลืมคนรักเก่าได้ยากขึ้น โดยเฉพาะในเวลาที่เห็น

สถานที่หรือสิ่งของที่เกี่ยวข้ อง ฉะนั้นควรจะหลี ก เ ลี่ยงออกมาให้ห่างเท่าที่จะทำได้ โดยเริ่มจากเก็บสิ่งของให้พ้ นจากสายตา

ไปสถานที่ใหม่ ๆ และหากิจกรรมเสริมทำในย ามว่าง เช่น ออกกำลังกาย เข้าคอร์สทำอาหาร หรือออกไปเที่ยวกับเพื่อน ๆ เป็นต้น มีสติอยู่กับปัจจุบัน ไม่นานเรื่องราวความเจ็ บ ป วดจะค่อย ๆ เลือนหายไปในที่สุด

3. เริ่มต้นใหม่

ความรักที่จบลง ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างในชีวิตจะต้องสู ญ สิ้ นไปพร้อมกันด้วย

จากนี้ลองเปลี่ยนตัวเองเสียใหม่ อาจจะเริ่มจากทรงผม

สไตล์การแต่งตัว หรือลองเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ ๆ ดูบ้าง รักษาใจของเราให้สดใสเข้าไว้

เพราะนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่ดีกว่า