5 ความขยันที่ไม่มีประโยชน์ ทำงานหนักแค่ไหน ก็ไม่รวย

มีผู้ใหญ่หลายๆ คน ชอบพูดว่า… เมื่อเรายังเล็กๆ สอนเราให้ขยัน เรียนให้เก่ง อนาคตจะสดใส

โตมาขยันทำงา น แล้วเพราะอะไรกัน

เงินเดือนจึงไม่ขึ้น หลายคนขยันทำงานหนักแต่ไม่รวย เราต้องรู้เท่าทันความขยัน รู้ทัน “หลุมพร างความขยัน” เราจึงจะอยู่รอ ด

1. ขยันในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ต้องการทำ

การที่เราทำงานที่ไม่ได้รัก อาจจะทำให้เราได้โบนัส

แต่นั่นคือความทุกข์ คุณคิดว่าทำในสิ่งที่รักกับทำในสิ่งที่ไม่ได้รัก สิ่งไหนผลงานจะออกมาดี

มีคุณภาพกว่ากันล่ะ  เราจงทำในสิ่งใจรัก งานที่เกิดจากความศรัทธาต่อสิ่งที่ทำดีกว่า

เพียงขยัน ในสิ่งที่รักจะเป็นการเริ่มต้นของ ความรวย

2. ขยันให้กับความฝันที่ไม่ใช่ของตน

คนที่ประสบความสำเร็จจะมีฝัน คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนจะมีเป้าหมาย การที่ขยัน เป็นเรื่องที่ดีนะ

ไม่ว่ายังไงก็ตาม การมีความขยันที่เหมือนจะดีแต่กลับเป็นสิ่งที่คอยขวาง ไม่ให้รวย คือ ความขยันในการสร้างฝันให้คนอื่นเขา

คนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิต คือ คนที่ทำงานให้กับคนที่มีเป้าหมาย

คุณจงถามใจตัวเองว่า… ตอนนี้คุณขยันเพื่อฝันของตัวเอง หรือทำเพื่อฝันใครอยู่

3. การขยันแบบไม่สนอะไร

ไม่ว่าคุณจะมีความขยันมากแค่ไหน ด้วยความรักและความฝัน ก็ยังย ากจะเป็นเศรษฐีได้

และหากคุณยังขยันอย่ างผิ ดๆ อยู่ คือการขยันที่ตะบี้ตะบั นไม่สร้างสร ร ค์

หรือปรับปรุงอะไร ลองทบทวนในสิ่งที่ทำบ้าง

การทบทวนตัวเอง ทำให้เกิดผลดีผลเ สียยังไงบ้าง ทั้งที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเราเอง

หรือเป็นเรื่องที่ร่วมคิดกับคนอื่น จะทำให้สิ่งที่เราทำมีประสิ ท ธิภาพมากขึ้น

4. ขยันเพื่อข ายเวลาแลกเงิน

เวลาเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่ างจำกั ด เมื่อขยันทำงานเพื่อ

ข ายเวลาแลกเงิน คุณจะไม่มีวันรวย

หากเลือกขยันเพื่อข ายเวลา 8 ชั่ วโมงต่อวัน ให้กับนายจ้าง รายได้จึงจำกั ด

และถ้าคุณเลือกข ายเวลาเพื่อเงินเวลาไม่สามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้

เพราะงั้นพวกเขาเลือกขยันที่จะรับเงินตามผลงาน

โลกระบบทุ นนิ ยมจ่ ายเงิน ตามอัตราความสามารถของคุณ ยิ่งคุณตอบโจทย์ ชีวิตของผู้อื่นได้

ตรงใจเขามาก เขาก็ยิ่งพร้อมจะจ่ายเงินให้คุณมากเท่านั้น

5. ขยัน เน้นเชิงปริมาณ

นั่นคือ ขยันทำให้ได้มากที่สุด ไม่สนหรอกว่า งานที่ออกมามีคุณภาพดีมั้ย ย า จกใช้เวลา

ทำงานมาก “เท่าที่คุ้น” นั่นคือ ย า จก เคย “คุ้น” กับการทำงานด้วยเวลา เค้าก็จะใช้ เวลามากเท่านั้น

แต่ขณะที่เศรษฐี จะใช้เวลาทำงานมากเท่าที่ “ควร” นั่นคืองานใด สำคัญ งานใดใหญ่ เขาจะใช้เวลาอย่ า งเต็มที่ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีมากกว่าเน้นการใช้เวลาให้มาก

ฉะนั้น จงอย่ าขยันเน้นจำนวน จงเน้นขยันเชิงคุณภาพด้วย ชีวิตจะได้มีคุณภาพมากขึ้น

 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา.. ขอบคุณรูปภาพ