“จังหวะชีวิต” แต่ละคนไม่เหมือนกัน ชีวตมีขึ้น มีลง (อ่านแล้วดีมาก)

บางคนเรียน จบตอนอายุ 22 ปี..แต่ต้องรออีก 2 ปี

ถึงจะหางานทำได้ ขณะที่บางคนเรียนไม่จบ

แต่สร้างเส้นทางชีวิต เป็นนายตัวเอง เป็นนักธุรกิจ

ที่ยอดเยี่ยมประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุ 20 แต่ต้อง

มาประสบอุ บั ติ เหตุจ บ ชี วิ ตในอายุ เพียง 25 ปี

บางคนท้องก่อนแต่ง..ขณะที่บางคนแต่งงานแล้ว

แต่มีลูกไม่ได้ ดาราดังบางคน วางมือ จากวงการ

บันเทิงต อนอายุ 35 ปี ขณะที่ดาราบางคนแจ้ง

เกิดในวัย 50 ปี

บางครั้งเราก็ได้เหนว่า…ผู้คนรอบตัว เราหลายๆคน

บางคนก็โดดเด่นขึ้น ก่อนหน้าเราบางคน ก็ประสบ

ความสำเร็จทีหลัง เราแต่ทุกคนกำลังวิ่ง ในเส้นทาง

ของตัวเอง แข่งกับเวลาของตัวเอง

อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใคร จนเราหมด

กำลังใจและอย่าได้ประเมินใคร ต่ำเกินไป

หรือเผลอไปดูถูกใคร…เขาอาจกำลังทำงาน

อย่างหนัก ในเส้นทางของเขา

และเราก็ควรทำแบบนั้น เช่นกันตั้งใจในเส้นทาง

ของเราชีวิต ของแต่ละคน มีช่วงเวลาที่จะสำเร็จแตกต่างกัน เพียงแค่ต้องรอ คอยจังหวะเวลา

ที่จะแสดงผลออกมาเท่านั้น

เปรียบเหมือนต้นไม้น้อยใหญ่ทั้งหลาย

บางคนเปรียบเหมือนถั่วเขียว ปลูกเดี๋ยวเดีย ว

โตเป็นถั่วงอกเก็บเกี่ยว ผลลัพธ์ได้ไวเก็บขายได้เร็ว

แต่ ก็คงอยู่ได้ไม่นาน

บางคนเปรียบเหมือนมะม่วง อาจใช้เวลานานหลายปี เพื่อเติมโต และบ่มเพาะความสำเร็จ

แต่เมื่อออกดอกออกผมแล้ว ยั่งยืนและยาวนานกว่า

จำไว้…ไม่มีหรอกคำว่า ล้มเหลว มีแต่ยอมแพ้

แล้ วล้มเลิกไปก่อน

จงอย่ าเปรียบเทียบความล้มเหลว ของเรากับ

ความสำเร็จของใคร แค่บางจังหวะ ในชีวิต

อย่ าคิดว่า จะเป็นแบบนี้ ตลอดไปทุกความสำเร็จ

ของทุกคน…มีช่วงเวลา ที่เหมาะสม ของมันเสมอ ผมไม่กล้าพักเพราะผมไม่มีเงินเก็บ

ผมไม่กล้าพูดว่าเหนื่อย เพราะผมยังไม่ ประสบความสำเร็จ ผมไม่กล้าขี้เกียจ

เพราะคนที่เก่งกว่าผมเขายังพยายามเลย

ผมสามารถเลือกที่จะขี้เกียจ ก็ได้แต่ผมจะไม่ทำ

เพราะต่อให้ผมเลือกที่จะสบายและขี้เกียจ

ทำงานในวันนี้ แต่..ในวันข้างหน้า ผมก็ต้องมาลำบาก

ทำงานอยู่ดี ถ้ายังไงก็ต้อง ทำอยู่แล้วก็ทำมันให้สำเร็จ ตั้งแต่วันนี้เลย

อย่ าทำตามอำเภอใจ ต้องรู้จักที่จะจริงจัง

เพราะชีวิต ยิ่งพยายามจะยิ่งโชคดี ในโลกใบนี้

ไม่มีการทำงานประเภทใด ที่ไม่ลำบากไม่มีที่ใด

ที่ปราศจากความวุ่นวายข องบุคคล ดังนั้น…

ความเข้มแข็ง คือหนทางเดียวที่ผมเลือก

คุณจะไม่อิจฉารายได้ หรือเ งินเดือนของคนอื่นเลย

หากคุณรู้ว่าเขาฝึกฝนอย่างหนักทุกวัน และลำบาก

แทบทุกคืนกว่าที่จะได้มา อยู่ในจุดนี้ และมีมากขนาดนี้ได้

ขอบคุณ H e y S u c c e s s