3 ข้อนี้ ผู้ชายที่รักเราจริง หวังแต่ง อยากดูแลไปตลอดชีวิต

มันเป็นอะไรที่น่าเสียดายมาก เพราะการที่ผู้หญิงไม่เห็นค่าตัวเอง และคิดว่าต้องยอม

เพื่อให้ผู้ชายมารัก จะทำทุกอย่ างทั้งกายและใจ

มากไปกว่านั้นคือ ผู้หญิงบางคนยอมสู ญเสีย

จิตวิญญ าณตัวเอง ทิ้งความรักความฝันต่างๆ

เพื่อให้ผู้ชายคนที่ตนรัก และซึ่งผู้ชายที่รักเราจริง

เขาจะไม่ทำให้เราสู ญเสียความเป็นตัวเองไหรอกนะ และในวันนี้ เรามี 3 สิ่งที่บอกได้เลย

ว่าเขาคนนั้น จริงจังจริงใจกับคุณมากขนาดไหน รักจริง หวังแต่งหรือไม่

จำเอาไว้นะ ไว้สอ ด ส่อ งพฤติก ร ร มคนที่เข้ามาหาเรา นั่นคือ..

1. “ปกป้อง” เพราะความรักที่แท้จริงต้องพร้อ มปกป้อง ทั้งร่างกาย จิตใจ ศักดิ์ศรี เกียรติยศของเรา

แต่ชายบางคนนะ อย่ าว่าแต่ปกป้องเราเลย มีแต่เราเนี่ยต้องปกป้องตัวเอง จากเขา

แบบนี้มันยังไงกันนะ นี่คือ รักหรือเปล่าเนี่ย

2. “การยอมรับ” พร้อมประกาศกับทุกๆ คนว่า เราคือแฟน คือคู่หมั้น ตามแต่ที่ตกลงกันเอาไว้

ฉะนั้น ชายคนใดเก็บเราไว้ในเงามืด ไม่ให้เรารู้จักใครเลย ไม่ยอมบอกเพื่อนเก็บเป็นความลั บตลอด

คือ เขาไม่รักเราจริงนะแบบนี้ ไม่ต้องหาเหตุผลใดๆ

ให้มาก ไม่ต้องหาข้ออ้ างให้ ถ้าเขาแอบเราไว้ คือ เขาไม่รัก ท่องเลยแบบนี้ เขาไม่รักๆๆ

และหาทางเลิกอ ย่ า งเร็วเลยนะ

อย่ าเอาชีวิตอันมีค่าไปให้กับผู้ชายที่ไม่เห็นค่าเราเลย เขาต้องดีใจสิ ที่มีเราเป็นคนรัก

ไม่ใช่…ให้เราอยู่ในความมืด

3. “การให้” เป็นสิ่งที่คนรักกันควรจะมี เพราะให้ความรัก มันคือ การให้ ให้เวลา ให้เงิน ให้ทรั พย ากร และอื่นๆ มากมาย

และชายที่รักเราจริง เขาจะไม่งกกับเราหรอกนะ เมื่อเราไปเด ต กันและขอให้ 50/50 ส่วนใหญ่

ส่วนมากนะจะมองเราเป็นตัวเลือก

เพราะผู้ชายที่รักจริงแม้จนแค่ไหน เขาก็จะอย ากแสดงความแมน ด้วยการดูแลเราให้ครบถ้วน

ให้ดีมากพอ ไม่กินแพงก็ได้ แต่ประมานว่า ผมไม่ยอมให้คุณ ควักกระเป๋าแน่ อะไรแบบนี้

ฉะนั้น ผู้หญิงอย่างเราๆ ลองนำไปใช้ดูนะ

ผู้ชายที่มาจี บ เราแบบไม่จริงใจ ส่วนมากมักมีอย่ างน้อยหนึ่งใน สาม ข้อ

มันจึงทำให้เรา ร อ ด มาได้เยอะ เวลาจับได้ที

ทีนี้ก็จะแอบขำกับตัวเอง จะบอกว่าผู้หญิงทุกคน

ในโลกนี้ มันไม่จำเป็นต้องมีแฟนก็ได้นะ

ถ้าจะมีต้องมีให้ดีกว่าอยู่คนเดียวนะ

เพราะเราเองเห็นด้วยกับการมีแฟนที่ดี

เพราะวันหนึ่งเราเองก็คงแต่งงานมีครอบครัว

แต่ถ้าผู้ชายพิสูจน์ตั วเองว่า… “มีค่าพอ”

เราก็ค่อยพิจารณากันนานๆ ค่อยตัดสินใจ

ส่วนใหญ่คนเรา “เฟ ค” ได้ไม่เกินปีหรอกนะ

จากนั้นก็เห็นธ า ตุแท้แล้ว เห็นช่วงหลังๆ สาวๆ อกหักกันเยอะ สิ่งที่กล่าวมานี้ มันเลยช่วยเร ามาตลอด

 

ขอขอบคุณ p o s t sod