บ้าน 7 แบบ อยู่แล้วจน ถ้าไม่อยากลำบากให้ แ ก้ ไ ข เลย

1. บ้านอยู่ต่ำกว่าพื้นถนน

แบบนี้ผิ ดหลัก ฮ ว ง จุ้ ย เต็มๆ เลย ไม่ว่าจะมีถนนสูงหรือต่ำกว่าบ้านก็ต าม

เชื่อกันว่า…จะทำให้บ้านนั้น อั บ โ ช ค

ซึ่งก็ยังมีวิธีการแก้ หากถนนต่ำกว่าตัวบ้านก็ให้เปิดร้านหน้าบ้านให้กว้างขึ้น จะได้ช่วยเรียกเงินทอง เป็นตัวรับเงินเข้าบ้าน เงินทองไหลมาตลอ ด

2. บ้านร ก ส ก ป ร ก

หากปล่อยให้บ้านรก สกปรก ไม่ยอมทำความสะอาดเลย บ้านก็ไม่น่าอยู่

นั่นหมายถึงสภาพแวดล้อมในบ้านที่แย่แล้ว

ฉะนั้นแม้จะงานยุ่งมากแค่ไหนก็อย่ าลืมหาเวลาในการทำความสะอาดบ้านกันด้วยนะ

3. บ้าน มีประตู/หน้าต่าง เยอะไป

หากบ้านใครที่มีประตูหรือหน้าต่างก็ต ามที่มีจำนวนเยอะเกินไป

เชื่อ กันว่าจะทำให้เ งิ น ท อ งไหลออ กจากบ้านได้ง่าย วิธีแก้ง่ายสุดคือ ให้ทำการปิดบานที่ไม่ได้ใช้เอาไว้

หรือหาอะไรมาปิดไว้เลย บังเอาไว้อย่ าให้เห็นเป็นประตูหน้าต่าง

4. รั้วบ้านต่ำเกินไป

แม้ว่าจะอ ย า ก โ ช ว์บ้านสวยเลยทำรั้วต่ำ แต่ว่ามันผิ ดหลักฮ ว ง จุ้ ย เพราะหากทำรั้วต่ำเกินไปนั้น

เชื่อว่า… จะทำให้เงินทองไหลออ กนอ กบ้าน

หากบ้านสะอาดสิ่งดีๆ ต่างๆ จะอย ากเข้ามา ดึงดูดเงินทอง ท รั พ ย์สินเข้าบ้าน และยังช่วยลดความเครียดของคนในบ้าน ทำให้สุ ข ภ า พ จิ ต คนในบ้านดีขึ้นอีกด้วย

5. ประตูบ้านแคบ

หากทำประตูทางเข้าบ้านแคบนั้นเชื่อ กันว่าจะทำให้เงินทองไม่เข้ามาหรือเข้ามาลำบาก

ฉะนั้นจะต้องทำประตูที่มีโล่ง โปร่ง สะอาด กว้าง ส บ า ย ต า ไม่มีของมาวางกั้นขวางประตู ไม่มีอะไรมา กี ด ข ว า ง อยู่

เอาง่ายๆ เลยไม่ต้องทำประตูใหม่ก็ได้แค่มันไม่ ร กก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งแล้ว

6. บ้านที่มีสะพานตัดตัวบ้าน

ก่อนจะตัดสินใจซื้อบ้านที่ไหนอ ย่ า ลืมดูทำเลดีๆ ดูรอบๆ ด้วยว่ามีสะพาน มาตัดตัวบ้าน

สะพานอยู่หน้าบ้านไหม หากมีให้ถอยก่อน หาหลังใหม่ดีกว่าเพราะผิ ดหลักฮ ว ง จุ้ ยบ้าน

หากจะมองดีๆ คือจะมีสิ่งที่รบกวนคนในบ้านตลอ ดเวลา คนผ่ านไปมา รถวิ่งตลอ ดทั้งวัน แบบนั้น มันคงไม่ดีนัก

7. บ้านที่มีประตูตรงกับบันได

เวลาเปิดประตูออ กมาแล้วเจอบันไดเลยนั้นผิ ดหลักฮ ว ง จุ้ ย แถมยังอั น ต ร า ยอีกด้วย

ถ้าเราตื่น มาเช้าๆ เปิดประตูออ กมาเลย มองบันไดไม่ชัดเบลอๆ มีหวังได้กลิ้งลงบันไดแทนการเดินแน่นอน

ต ามหลักความเชื่อของฮ ว ง จุ้ ย บ้านแล้วจะทำให้เงินทองไหลออ กจากกระเป๋าได้ เงินไม่เข้ามา

และยังส่งผลให้คนในบ้านสุ ข ภ า พไม่ค่อยดีอีกด้วย

บ้านของคุณเป็นอ ย่ า งไร หากมีตรงกับทั้ง 7 ข้ อที่กล่าวมานี้ก็อย่ าลืมรีบหาทางแก้ไขกันด้วยนะ

โดยเฉพาะข้ อแรกเลย ความสะอาดของบ้านเป็นสิ่งที่สำคัญอย่ างมาก เพราะว่าจะทำให้คนในบ้าน

มีความสุขมากยิ่งขึ้น สิ่งดีๆ ก็จะเข้ามา หากสนใจก็อย่ าลืมศึกษาเรื่อง ศ า ส ต ร์ของ ฮ ว ง จุ้ ยบ้านเพิ่มเติมกันได้ จะทำให้บ้านคุณน่าอยู่และอยู่สบายมากยิ่งขึ้น

ที่มา horoscopedaily99