8 เหตุผล ทำไมคนเรียนไม่เก่ง โตขึ้น… ชีวิตประสบความสำเร็จได้ดี

เมื่อมองย้อนกลับไปในวัยเรียน เมื่อ…ก่อนเราก็

ไม่ค่อยชอบเข้าเรียน หนีไปเล่นเก ม บ้าง

เพราะอะไรเด็ กเรียนไม่เก่ง..

พวกเขามักประสบความสำเร็จ

ทำไมเด็ กเรียนไม่เก่ง จึงมักจะมีชีวิตที่ค่อนข้างดี

ซึ่งมันขัดจาก คำ ดู ถู ก ที่อาจารย์ได้ พร่ำสอน

พร่ำบอกเขามาให้ดู ก็เท่านั้นเองครับ ตามมาดูกัน!

1. เขารู้วิธีจะยกระดับ ความสามารถคนอื่น

ในขณะที่เหล่าบรรดาเด็ กเรียนเก่งๆ ตั้งใจ

เรียนอยู่นั้น เหล่าคนเรียนไม่เก่งพวกเขาจะใช้เวลา

เหล่านั้น ไปกับการสร้างกอ งทั พของเขาเอง

โดยเขาจะใช้เวลาในส่วนเวลานี้ ในการสร้างคอนเน็คชั่น ให้มากเท่าที่จะทำได้

เพราะเขารู้ว่า… ชีวิตหลังการเรียนจบนั้นจะเป็นยังไง

ต่อเจ้าตัวความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลอื่น

อันนี้แหละที่จะเป็นใบเบิกทาง ให้เขามีลู่ทางต่างๆ ได้

2. เขามักมีเรื่องใหญ่ กว่าการเรียน ที่ต้องคิดมาก

ถ้าตั้งใจเรียนมากเกินไป จะทำให้เรา ไม่มีเวลาคิดถึงอนาคตอย่างจริงจัง และนี่เองเป็นหนึ่ง

ในเหตุผลที่ทำให้คนเรียนไม่เก่ง… ประสบความสำเร็จหลังการเรียนจบ

เพราะเด็ กเหล่านี้คอยเฝ้ารอ คิดมาตลอดถึงชีวิต

หลังการเรียนจบว่า.. มันคือจุดเริ่มต้นที่พวกเขา

จะได้ใช้ชีวิตอย่างแท้จริง

3. ประจบประแจง ผู้ใหญ่ไม่เป็น

พวกเขามักไม่เคยมีพฤติก ร ร มประจบประแจง

พวกเขาจะเคารพรัก ครูของพวกเขา แต่จะไม่ทำตามหรือเชื่อในทุกสิ่งที่ครูของพวกเขา พูดหรอกนะ

เพราะเด็ กเหล่านี้ ไม่เชื่อว่าการที่ทำทุกสิ่ง ตามที่ครูสั่ง คือ หนทาง

เดียวที่จะนำพาเขา สู่ความสำเร็จได้ โดยพวกเขา มักมีความคิดว่า…

ความก้าวหน้าในอนาคตนั้น คือสิ่งที่พวกเขาต้องสร้างขึ้นเอง

4. เขาจะมักเป็นคนช่างฝัน

เพราะ ในบรรย ากาศห้องเรียน ในขณะที่เหล่าเด็ กเรียนทั้งหลาย ตั้งใจเรียน

กลับกันคนเรียนไม่เก่ง พวกเขามักมองออกไปนอกหน้าต่าง ดูท้องฟ้า ดูเมฆ จินตนาการสิ่งต่างๆ

ไปเรื่อย เพราะเด็กเหล่านี้ พวกเขาเป็นเด็ กที่ช่างฝัน

ช่างจินตนาการ พวกเขามักจะจินตนาการไปถึงการทำงานในชีวิตจริง

เพราะงั้น เมื่อพวกเขาเรียนแล้วมีอิสระทำให้พวกเขาทุ่มเททุกอย่างเพื่อ สร้างความฝัน ที่วาดไว้ให้เป็นจริง

5. เขามักเรียนรู้ โดยตรง

เพราะคนเรียนไม่เก่ง แต่มีความคิดว่า การที่จะต้องเรียนรู้อะไรสักเรื่อง

การที่พาตัวเองไปเรียนรู้กับมันโดยตรง คือ สิ่งสำคัญ แล้วนี่แหละ เป็นเหตุผลว่า..

เมื่อเด็ กเหล่านี้สนใจอะไร พวกเขาก็จะทุ่มเท

ต่อการเรียนรู้สิ่งนั้น อีกทั้งพวกเขามักกำหนดทิศทาง

การเรียนรู้ในแบบตัวเองด้วย แบบที่ไม่ต้อง

การคำตอบสู ตรสำเร็จจากใคร แต่พวกเขาจะมีวิธี การเรียนรู้ในแบบตัวเองเลยล่ะ

6. เขาตั้งคำถาม เกี่ยวกับระบ บการศึ กษา

เพราะคนเรียนไม่เก่ง พวกเขาไม่ค่อยเชื่อมั่นในระบ บการศึกษา ที่ตีกรอบ แค่ในห้องเรียน

พวกเขาเชื่อว่า… ในการเรียนรู้ ที่อยู่ภายนอก

เพราะรู้ว่า… การเรียนรู้มันจะเกิดขึ้นได้ในทุกที่ทั้งยังไม่กลัว ที่จะท้าทายตนเอง

แม้การท้าทายนั้น อาจอึดอัดค้ านสายตาของบุคคลอื่น แต่คนเรียนไม่เก่ง

พวกเขารู้ว่า… มันก็อึดอัดน้อย กว่าที่จะต้อง เดินไปในทางที่ผิ ด และ ที่ไม่ใช่ตัวเอง

7. เขามีคำจำกั ดความ ของคำว่า ความสำเร็จเป็นของตนเอง

เพราะคนเรียนไม่เก่ง เขาจะรู้ว่า..ความสำเร็จ

ไม่ได้มาจากการ ที่ได้เกร ด A ในห้องเรียน

แต่ความสำเร็จมักเกิดมาจากการสั่งสมประสบการณ์ภายนอกมากกว่า..

และพวกเขาไม่สนใจหรอกว่า… คนอื่นจะคิดยังไง

เพราะเขามีหนทาง ที่เขาได้เลือกไว้ในใจแล้ว

8. พวกเขาไม่ยอม เป็นผู้ติ ด ตามใคร

เขามักไม่ค่อยเดินตามทางของใครเขาไม่เชื่อว่า..

การที่ชีวิต ของพวกเขาต้องไปเดินตามคนอื่นเขา

จะเป็น หนทางที่ถูกต้อง ทั้งพวกเขายังไม่ชอบ ให้ใคร บอกว่าพวกเขา ต้องใช้ชีวิตยังไง

เพราะคนเรียนไม่เก่ง พวกเขาจะมีวิธีการดำเนินชีวิตของพวกเขาเองไง