การดูคนรัก ที่คบกันอยู่นั้น ว่าที่จริงเขาเป็น คู่บุญ คู่แท้ หรือ คู่กร ร ม

การที่เราจะรู้ได้ว่า แฟนของเรา จะเป็น คู่แท้ คู่เว ร

หรือคู่บุญนั้น  มันก็ต้องมาดูตามหลัก โหร าศ าสตร์

ที่เขาว่าเอาไว้คือ การที่คนเราจะมาพบรัก จากกัน

ทำร้ า ยกัน สิ่งเหล่านี้มันมีสาเหตุ ที่มาจากการ

สร้างบุญ หรือกร ร มร่วมกันเอาไว้แต่ช าติปางก่อน

ช าตินี้ได้มาชดใช้ แต่คนรักของคุณนั้น จะเป็นคู่แบบใด

เมื่ออย ากรู้แล้ว ไปเช็ คพร้อมๆ กันเลย ในทางโหร าศ าสตร์ จำแนกไว้เป็น 3 ประเภท

1. คู่บุญ

เขาจะเป็นคนที่เคยทำบุญ ร่วมกันมาแต่ช าติก่อน เคยเป็นเพื่อน หรือเคยเป็นญาติกันมาก่อน

ได้มีโอกาสได้ไปทำบุญร่วมกันช่วงหนึ่ง แต่ไม่นานมากนัก คู่บุญ คือคนที่ เคยได้ร่วมบุญ

เคยเป็นแฟนคบหากันสักพักหนึ่ง ที่ยังได้เจอคู่บุญอีก นั่นเพราะก่อนที่เราจะเกิดมา ได้เคยเกิดมาแล้ว

หลายช าติ เคยคบหาดูใจ ได้ร่วมบุญกับคนมากมายมาก่อน จึงมีโอกาสได้เจอกันอีก

คนที่เป็นคู่บุญ… เขาจะไม่ทำร้ ายกันรุนแร งเหมือนคู่ก ร รม พอได้คบหากับคู่บุญ

พอหมดบุญไป จะมีเหตุให้ต้องเลิกจากกันไป

เช่น ต้องห่างกัน ห่างตัวต้องออกไป ใช้ชีวิตของตัวเอง ห่างเรื่องงาน หรือความไม่ลงตัวกัน

ทำให้ค่อยๆ ห่างกันไปจนกลายเป็นเพื่อนสนิทหรือกลายเป็นคนรู้จักเท่านั้น ทำให้ได้เจอคนใหม่

มีชีวิตรักใหม่อีก คนที่เกิดมามีคู่บุญมากมายในทางโหร าศ าสตร์ ดูได้ว่า

จะเจอเมื่อไหร่ ก็นับว่าเป็นเกณฑ์คู่เล็ก เป็นช่วงมีโอกาส ได้ปิ๊งปั๊งเจอคนที่ชอบ ในปีหนึ่งนั้น

จะมีโอกาสได้เจอคู่บุญ อยู่หลายสิบครั้งเชียวล่ะ

บางคนเดินสวนกัน แล้วรู้สึกดีอย่างแปลกๆ ไม่ก็ได้คุยกันแป๊บเดียว ก็รู้สึกเข้ากันได้ดี

คู่บุญ… นั้น สามารถต่ อ ยอดให้กลายเป็นคู่แท้ได้ด้วยการต่อบุญในช าตินี้

เมื่อคบกันถ้าไม่อย ากข าดจากกัน ให้หมั่นสร้างบุญร่วมกัน แล้วแต่ความสะดวกของทั้งสอง

แต่อย่าให้เกินสามเดือน ลองหาเวลาทำบุญร่วม ทำไปสักระยะหนึ่ง คู่บุญก็จะกลายเป็นคู่แท้ ที่จะครองคู่กันไป ยืนย าวนาน

2. คู่แท้

คู่แท้นั่น… ก็คือ คู่ที่คบกันแล้ว อยู่ดีมีความสุขทำมาหากินช่วยกัน สร้างครอบครัวที่ดีให้แก่กัน

เมื่อเจอจะรู้สึกได้ว่าคือคนที่ใช่ มีความรู้สึกบางอย่าง ที่ส่งผ่านมาในขณะที่ได้คบกัน

เจอครั้งแรกก็รู้สึกคุ้นหน้า เหมือนเคยเจอมาก่อน หรือบางคน ได้เห็นกันมาก่อนแล้วในฝัน

และพอมีปัญหากัน จะมีฝ่ายหนึ่งยอมอ่อนข้อไปเอง   เมื่อเจอคู่แท้ จะทำให้ชีวิตก้าวหน้าขึ้น

ช่วยกันในสิ่งต่างๆ เหมือนมีแรงผลักดัน หลายคน สามารถเปลี่ยนชีวิต

จากหน้ามือเป็นหลังมือได้ มาพบคู่แท้ ก็สามารถปรับปรุงตัว ยอมเปลี่ยนตัวเองไปในทางที่ดีขึ้น

คอยเป็นเบื้องหลังที่ดี ให้กันและกัน สามารถฝ่าฟั นปัญหาอุปสรรคต่างๆ ไปได้

คู่แท้นั้น… เมื่อคบกันแล้วจะมีการวางแผน อนาคตคู่กัน ถึงแม้ฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงจะยังมีปัญหา

หรือมีคนเข้ามาข้องเกี่ยว ก็ไม่สามารถจะแยกคู่ ของทั้งสองให้จากกันได้

3. คู่ก ร ร ม คู่เว ร

คือ ตรงข้ามกับคู่แท้เลยล่ะ เขาทั้งสองเกิดมาเจอกัน

เพื่อทำล า ยกัน ใช้กร รมให้แก่กัน บางคนจะเจอคู่เวร คู่กร ร มชั่ วระยะเวลาหนึ่ง

บางคนหลายเดือน บางคนเป็นปี ถ้าเคยทำกร ร มหนักไว้ ทีนี้ก็จะเจอคู่เว รคู่กร ร มไปชั่ วชีวิต

อย่างที่เลี่ ยงไม่ได้เมื่อเจอกันจะรู้สึกรัก และหลงมาก รักแบบที่ว่า… คือ ถอนตัวไม่ขึ้น

ตกอยู่ในภวังความรัก ความหลง ไม่ยอมรับรู้ความจริง

ที่จะทำให้เจ็ บ ยอมถูกทำร้ ายยอมถูกส วมเขา

ยอมถู กเหยี ยดหย าม เมื่อเจอคู่เว รคู่กร ร มไม่ว่าจะเจอ หนักแค่ไหน

จะยังคงยอมรับจะทนได้เสมอ คือพร้อมให้อภั ยทุกอย่าง เพียงอย่าทิ้งกันไปก็พอ

บางคนเปลี่ยนชีวิต จากที่เคยรุ่งเรืองต้องมาจบ

ทิ้งทุกอย่างหมดตัวเป็นหนี้ จากที่เคยเป็นคนดีก็กลายเป็นคนไม่เอาไหน ไม่ฟังเหตุผล

และใช้ชีวิตแบบประชดกิน เห ล้ าเส พ ย า ใช้ชีวิตอย่างไม่สนอะไรเป็นเพราะ คู่เว รคู่กร ร ม

ที่เราได้เคยทำก ร รมสร้างกร ร มไว้ มันเลยทำให้

ช าตินี้ต้องมาเป็นฝ่ายรับกร ร มซึ่งก็ไม่เหมือนกันหรอกนะ บางคนก็หนักบางคนก็ชั่ วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น

พอหมดเว รหมดกร ร มจะจากกันไปเอง ความรู้สึกหลงจะค่อยๆ หมดไป ทีนี้ก็จะเริ่มเห็นความจริง ทางแก้เมื่อเจอคู่เว รคู่ก ร รม

คือให้ยอมรับว่า เราได้เคยสร้างก ร รมไว้ จึงต้องมาเจอเช่นนี้ อโหสิต่อเจ้ากร ร มนายเว รเรื่องคู่

แล้วถ้าเคยกระทำกับใครไว้ ขอโหสิและจะไม่ทำกับใครคนไหนต่อไป ทำบุญทุกครั้ง พย าย ามอุทิศส่วนกุศล

ให้เจ้าก ร รมนายเ วรเรื่องคู่ครอง ให้เขาข าดจากเราไปเอง โดยไม่รู้สึกเจ็ บป ว ดหรือเสี ยใจอะไรนัก