7 เหตุผลสำคัญ… ทำไมควรเก็บออมทองไว้ในอนาคต

มีคนไทยจำนวuไม่น้อยที่มักซื้อ ทองคำ เก็บไว้ แต่ละคนมีเป้าหมายในการเก็บทองแตกต่างกัน

แต่ไม่ว่าจะเก็บเพื่อวัตถุประสงค์อะไร ทองคำ ก็ยัง

เป็นที่ต้องการเสมอ ยิ่งในช่วงเหตุการณ์สำคัญๆ เหล่านี้ ที่จะทำให้ ทองคำ เป็นตัวช่วยได้ดี

1. ใช้เก็บแทนเงินสด 

เก็บเงินสดย าก เลยลองเก็บเป็นทองคำแทน

ทองคำ เป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บเงิน สำหรับผู้ที่เก็บเงินไม่อยู่… หรือ

ผู้ที่ต้องการสร้างวินัยในการออมเงินโดยการเก็บทองแทนการเก็บเงินนั้น ก็เหมือนกับการ

ฝากเงินประจำกับธนาคาร แต่เปลี่ยนจากสะสมเงินเป็นสะสมทองคำแทน

2. ใช้จ่ายในย ามเจ็ บ ไ ข้ ได้ป่ วย

ค่ารักษาพย าบาล เป็นอีกหนึ่งรายจ่ายสำคัญที่คนทุกวัยต้องคิดถึง โดยเฉพาะวัยเกษียณที่มีอายุมากขึ้น

สุขภ าพก็อาจไม่ได้แข็งเหมือนสมัยหนุ่ม ๆ สาว ๆ โอกาสเกิด โ ร ค ร้ า ย ก็สูง ดังนั้นควรเตรียมพร้อม

กับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วย, ซึ่งแน่นอนว่า โ ร ค ร้ า ย บาง โ ร ค มีค่า รั ก ษ า ค่อนข้างสูง

ฉะนั้นต้องมีเงินเก็บในส่วนนี้ไม่น้อย แน่นอนว่า เงินสด มีสภาพคล่องสูง

3. ใช้ป้องกันอัตตาเงินเฟ้ อข้าวของแพงขึ้นเงินเก็บแทบไม่เหลือ

“อัตร า เงินเฟ้ อ” คือศั ต รู ตัว ฉกาจ ที่ทำให้เงินมีมูลค่าลดลง เพราะหากเกิดภาวะเงินเฟ้ อ

หมายความว่า.. สินค้าและบริการต่างๆ จะมีราคาแพงขึ้น  ต้องใช้เงินซื้อมากขึ้น เช่น เมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ราคาก๋วยเตี๋ยวถ้วยละ 30 บาท ปัจจุบันถ้วยละ 40 บาท เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อเงินเก็บ

ที่มีอยู่อาจไม่พอใช้จ่ายในย ามเกษียณ

4. สำรองการเงินใ นย ามฉุ ก เ ฉิ น ค่าเทอมลูก ไม่พอ เครี ยดหนักมาก

เราคงจะเคยเห็นข่า ว ผู้ปกครองนำทองมาขายในช่วงเปิดเทอมกันเยอะมาก ๆ เนื่องด้วยค่าใช้จ่าย

เรื่องเรียนต่อลูก 1 คนค่อนข้างเยอะ พ่อแม่ท่านไหน

ที่ไม่ได้วางแผนการเงินที่ดี หรือวางแผนแล้วแต่เงินไม่พอใช้จริง ๆ

ก็ได้ทองคำนี้ละ มาช่วยให้ผ่านพ้นวิก ฤ ต นี้ไปได้

5. ให้เป็นของขวัญลูก ในวันสำคัญ ลูกรับปริญญา ทองก้อนนี้คือทุนตั้งต้น

“ทองคำ” เป็นสมบัติที่มีมูลค่า.. หลายคนเก็บทองไว้ก็เพื่อเป็นมรดก ตกทอดให้แก่ลูกหลาน

เอาไว้เป็นทุนสำรองการเงิน หรือเป็นของขวัญในวันสำคัญ ๆ เช่น วันแต่งงาน, วันตรุษจีน ฯลฯ

ซึ่งลูกหลานก็นำทองเหล่านี้ไปต่อยอดทางการเงินอีกทอดหนึ่งได้

6. เป็นทุนสำคัญในการทำธุรกิจ ทุนไม่พอ เงินเก็บเหลือน้อยไม่อย ากกู้หนี้

แม้ว่า… “ทองคำ” จะไม่มีปันผล ไม่มีดอกเบี้ยให้เหมือนสินทรัพย์อื่น ๆ แต่ราคาส่วนต่าง คือ

สิ่งที่ทำให้ “ทองคำ” ได้รับความสนใจเก็บไว้เพื่อลงทุน มีหลายคนที่เกษียณแล้วหันมาทำธุรกิจเล็ก ๆ น้อย ๆ

7. สินทรัพย์ทางเลือก กระจายความเสี่ ยงถือทองคำไว้ เผื่อวันใดหุ้นตก จะได้อุ่นใจ

ความเสี่ ยงที่ว่านี้คือความเสี่ ยงของค่าเงิน, มีหลายประเทศเก็บสำรอง ทองคำ เอาไว้

เพื่อป้อ ง กันการเกิด วิ ก ฤ ต ทางการเงิน เหตุการณ์ฉุ ก เ ฉิ นทั่วโลก

ซึ่งคนวัยเกษียณจำนวuไม่น้อยที่ซื้อทองเก็บไว้เพื่อเป็นการลงทุนและกระจายความ เ สี่ ย ง

ของสินทรัพย์อื่น ๆ ดังนั้น อย่างน้อยการมี ทองคำ

ติดตัวไว้ ก็ทำให้อุ่นใจได้ว่ามีเงินสำรองอยู่ไม่ว่าจะเก็บทองไว้เพื่ออะไร การมีทองสำรองไว้ก็ทำให้อุ่นใจได้

ว่า… มีหลักประกันการเงินหากเกิดปัญหาได้ดีมาก

ขอขอบคุณ a u s i r i s