8 สิ่งที่แม่ควรเข้าใจลูก สิ่งที่แม่ต้องมีให้มากๆ อยากให้คนเป็นแม่ได้อ่าน

1. รู้จักขอโ ท ษ

อย่ าลืมว่า…เราก็เป็นคนเหมือนกัน การพูดคำขอโทษเวลาที่คุณทำผิ ด ก็จะเป็นตัวอย่ างให้ลูก

ได้รับรู้ว่า… เมื่อลูกทำผิ ดลูกก็ควรจะพูดคำคำขอโทษเช่นกัน!!

2. ความรักของแม่ คือรักแบบไม่มีเงื่ อ นไข

ลูกๆ ก็ย่อมอย ากได้ยิน และรู้ว่าแม่จะรักลูกไปตลอดไม่ว่าชีวิตของลูก จะต้องผ่านเรื่องราวอะไรมา

เพราะงั้นคุณเองก็สา ม า ร ถ บอกรักลูกได้บ่อยๆ เขาจะได้รู้ว่า… เรารักเขามากแค่ไหน

3. คอยรับฟังเขาเสมอ

คุยกับลูกเสมอ เพื่อดูว่าชีวิตของลูก เปลี่ยนแปลงไปบ้างไหม? คอยเป็นผู้ฟังที่ดีของลูก

อย่ าใช้ความรู้สึกของตัวเองตัดสินเรื่องที่ลูกเล่าให้คุณฟัง บางครั้งลูกแค่อ ย าก จะระ บ า ย

เรื่องในใจให้ใครฟังบ้าง คุณก็กอดเพื่อให้กำลังใจเขาก็แค่นั้นเอง!!

4. มีอาร ม ณ์ขันบ้างในบางสถานการณ์

ข้อนี้นับว่า…เป็นเรื่องสำคัญ ที่ช่วยให้คุณไม่ปรี๊ ดแต กใส่ลูก และแน่นอนว่า…

คุณต้องเจอกับน้ำหวานหก ข้าวของกระจัดกระจายเต็มไปหมด หรือสารพัดปัญ ห าปวดหัวต่างๆ ที่ถาโถม

แค่คุณยิ้มสู้ ก็ช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้นะ ยิ้มๆ

5. ใช้เวลาคุ ณ ภาพ

ให้เวลากับลูก และทำในสิ่งที่ลูกอย ากทำ เช่น ระบายสี

วาดรูป ใช้เวลานี้เพื่อสังเกต ความสนใจของเขา

ว่า…เขามีพัฒนาการยังไรบ้าง?

6. มีความเข้าใจ และคอยสนับสนุ น เขาอยู่ข้างหลัง

รักลูกในแบบที่ลูกเป็นสนับสนุนลูกในสิ่งที่ลูกชอบ อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนักหรอก

เพียงแค่คุณทำ รับรองคุณเป็นฮีโ ร่ในใจลูกคุณไปตลอดกาล

7. อดทน

การเป็นแม่ คือเรื่องที่ท้าท า ย แต่แค่คุณใจเย็นแล้วค่อยๆอธิบ า ยให้ลูกฟัง

ทุกอ ย่ างก็จะดี ก็จะผ่านไปได้อย่ า งราบรื่นเสมอ

8. มั่นคงและหนัก แ น่ น

คุณจงเป็นดังหิน ผ า เพื่อให้ลูกใช้พักพิง เวลาที่ต้องการใครสักคน และจงเริ่มเ สี ยตั้งแต่วัยเ ด็ ก

แล้วพอโตขึ้นเวลาที่เขาเกิดปัญ ห าอะไร ลูกจะนึกถึงคุณ เป็นคนแรกเสมอ

 

ขอขอบคุณที่มา : t h e a s i a n p a r e n t