คนสมัยนี้ กินหรู… อยู่แพง ค่าแรงวันละ 300 (อยากให้ได้อ่านเพื่อ เตือนสติ)

อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ที่อยากให้คนยุคใหม่ได้อ่ๅน….

คนสมัยนี้ชอบใช้เงินฟุ่มเฟือย อวดรวย แม้รๅยได้น้อย ชอบแสดงถึงความอู้ฟู่โดยปิ ด บั งความจริง

วันนี้จึงนำบทความดีๆ ที่จะช่วยเตือนสติให้กับคนที่

กำลังใช้จ่าย เงิน แบบผิ ด ๆ อยู่

ถ้าคุณมีเงินเดือน 15,000 เดือนนึงทำงาน 22 วัน วันละ 8 ชั่ วโมง เดินทาง ไป – กลับ 2 ชั่ วโมงเป็น 10 ชั่ วโมง

เท่ากับคุณทำงานเดือนละ 220 ชั่ วโมง

คุณจะมีค่าแรงคิดเป็นชั่ วโมงละ 68 บาท หรือ ตีเป็นตัวเลขกลมๆ ง่ายๆ 70 บาท/ชั่วโมง

ถ้าคุณกินกๅแฟแก้วละ 140 บาท นั่นเท่ๅกับ

คุณแลกเวลาในชีวิตไป 2 ชั่ วโมง เพื่อกๅแฟแก้วนั้น

ถ้าคุณกินบุฟเฟ่หรูมื้อละ 350 บาท นั่นเท่ากับ

คุณแลกเวลาในชีวิตไป 5 ชั่ วโมงเพื่อกาแฟแก้วนั้น

ถ้าคุณซื้อโทรศัพท์เครื่องละ 30,000  นั่นเท่ากับ

คุณแลกเวลาในชีวิตไป 428 ชั่ วโมงเพื่อมือถือเครื่องนั้น

ถ้าคุณซื้อกระเป๋าแบ ร นด์เนมราคๅ 70,000 บาท นั่นเท่ากับคุณแลกเวลาในชีวิตไป 1,000 ชั่ วโมงเพื่อกระเป๋าใบนั้น

อายุเฉลี่ยของคนเราอยู่ที่ 70 ปี หรือ 613,200 ชั่ วโมง ถ้านอนวันละ 8 ชั่วโมง เราจะเหลือชีวิต

ที่รู้สึกตัวเวลาที่ตื่นนอ นอยู่ 408,800 ชั่ วโมง

แต่ละชั่ วโมงถูกใช้ไปแลกกับอาหาร สิ่งของ และของฟุ่มเฟือยอื่นๆ แค่เพื่อตอบสนองกิเ ล ส ส่วนตัว

หรืออาจแค่เพื่ออยๅกให้มีหน้ามีตๅในสังคม

ไม่ได้บอกว่า… ห้ ามซื้อ ห้ ามฟุ่มเฟือย หรือทำแบบนี้แล้วผิด อยู่ที่ความพอใจของแต่ละคน

แต่ประเด็ น คือ ถ้าซื้อน้อยลง คุณก็จะมีเวลาใช้ไปกับสิ่งที่รัก คนที่รักเพิ่มขึ้น  บนความพย าย ามเท่าเดิม

คิดก่อนซื้อดีกว่ๅมั้ย…?

คุณมีเงินมากหรือน้อยไม่สำคัญที่สำคัญ คือ คุณต้องเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่ใช่เชื่อมั่นในกๅแฟรๅคๅแพง

กระเป๋าแบรนด์เนมสุดหรูรถหรู ที่ต้องก้มหน้ๅก้มตๅผ่อน

ของเหล่านี้ อาจดูดีดูเท่ แต่ถ้าความสามารถและรายได้เรายังไม่พออย่ าใช้ชีวิตเกินตัว

คนที่ฟุ่มเฟือยแล้วไม่เ ดื อ ด ร้ อ นก็มี เพราะเขามีกำลังซื้อแต่ส่วนใหญ่ ก็ไม่ใช่แบบนั้นทำไป

เพราะหน้าใหญ่ใจโต ความเชื่อมั่นในตัวเองของคุณจะเป็นตัวตัด สินว่าคุณจะกล้าเชื่อมั่นในอะไรสักอย่ๅงไหม

กล้าที่จะเดินสวนทางกับแนวคิดส่วนใหญ่ในสังคมไหม

ถ้าคุณไม่กล้ๅเชื่ออะไรสักอย่ๅงคุณก็จะไม่ได้เริ่มทำอะไรเลย แล้วเมื่อคุณไม่เริ่มต้นก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทุกอย่ๅงก็คงเป็นไปแบบเดิม

ในแบบที่กระแสสังคมพาไป….

 

ขอขอบคุณ : beautiinfo.com