(อยากให้พ่อแม่คนไทยได้อ่าน…) เลี้ยงลูก… แบบคนจีน ให้เป็นคน ฐานะไม่ลำบาก มีอนาคตดี

เรามักจะเห็นว่า.. ลูกคนจีน มักจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี

พอโตมาส่วนใหญ่ก็จะมีกิจการของตัวเอง ขยันทำงานจนมีกินมีใช้ไม่ขาดมือ

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเห็นลูกเติบโตมา มีอนาคตที่ดี เราก็ควรเรียนรู้รูปแบบ ของการสอนเอาไว้

วิธีการเลี้ยงลูกถือ เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ เพราะเป็น

สิ่งสำคัญในการกำหนดลักษณะนิสัยของลูกตั้ง แต่เด็กไป จนโต

ซึ่ง วิธีการเลี้ยงลูก ของแต่ละครอบครัว ก็มักได้รับ อิทธิพล มาจากพ่อแม่..

1. พ่อแม่ชาวจีน มีแผนอนาคต ให้ลูก

พ่อแม่ชาวจีนมักเตรียม อนาคตให้ลูกสอน ให้ลูกรู้จักความสามารถ และศักยภาพของตนเอง

รวมทั้งติดอาวุธทางปัญหา เสริมสร้างทักษะฝึกฝน

วินัยและสร้างความเชื่อมั่น ในตนเองให้กับลูกแทน ที่จะปล่อยให้ลูกทำตามความฝัน

ซึ่งอาจจะเป็นจริงหรือไม่ก็ได้ทำให้เด็กๆชาวจีน

มีโอกาส และประสบ ความสำเร็จในอนาคตเนื่อง จากปลูกฝังแนวทาง และความสามารถ ตั้งแต่ยังเด็ก

2. คนจีนสอนให้ลูกไม่ยอมแพ้

ซึ่งนี่คือการสร้างความภาคภูมิใจ ในตนเอง ที่สำคัญที่สุดพ่อแม่ชาวจีนจะไม่โอ๋หรือปกป้อง

ความรู้สึก ของลูกจนเกินพอดี เพราะเชื่อว่าลูกเรียนเก่งได้ถ้าตั้งใจขยันหมั่นเพียร

ดังนั้น ถ้าลูกสอบตกพ่อแม่ ชาวจีนจะว่า กล่าวกับเด็กพร้อมกับกดดันให้ลูกขยัน

ทำแบบฝึกหัด หรือ ฝึกฝนตนเอง ให้เก่งมากขึ้นเคี่ยวเข็ญ ของพ่อแม่ชาวจีน ทำให้ลูกประสบ ความสำเร็จ

3. คนจีนสอนให้ลูกกตัญญู ต่อพ่อแม่

ชาวจีน ถือว่า..ลูกเป็นหนี้ ชีวิตพ่อแม่ต้องตอบแทนบุญคุณกตัญญูต่อท่าน ซึ่งเป็นแนวคิด

ตาม แบบปรัชญา… “ขงจื้อ”

ดังนั้น ลูกจึงมีหน้าที่ที่ต้องเป็นลูกที่ดี เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ และทำให้พ่อแม่ภาคภูมิใจเช่นเดียว

กับพ่อแม่ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการเลี้ยงดูลูก เช่นกัน ไม่ว่าชาติไห นถ้าเราปูพื้นฐาน ให้เป็นเด็กใฝ่ดี

มีคุณธรรมประจำใจมีเป้าหมาย ในชีวิตก็สามารถประสบความสำเร็จได้

4. คนจีนสอนให้ลูกขยัน ประหยัดอดทน

คน จีนสอนให้ลูก ๆ ขยันประหยัดอดทน ไม่เกียจคร้านจึงทำให้สร้างธุรกิจ จากเสื่อผืนหมอนใบได้

ชาวจีนสอนให้ลูกได้รับรู้ ถึงความยากลำบากก่อน

ต้องมีความขยันอดทนเพราะเชื่อว่า การให้ลูกลำบากก่อน จะสบาย ในอนาคตนั่นเอง

5. คนจีนสอนให้ลูกคิดด้วยตัวเอง

คนจีนสอนให้ลูก ช่วยเหลือตัวเองให้คิดและตัดสินใจเอง เพราะประเทศจีน เป็นประเทศที่มีประชากร เยอะมาก

มีการแข่งขันสูง ดังนั้น จึงต้องสอนลูกๆให้ช่วยเหลือตัวเอง ตัดสินใจเอง เ พื่อผลที่ออกมาดีที่สุดด้วย

ความแตกต่างในการเลี้ยงลูก

ครอบครัวคนไทย กับ คนจีน

คนไทย “เลี้ยงลูกอย่างฮ่องเต้”

คนจีน “เลี้ยงลูกให้เป็นฮ่องเต้”

คนไทย “ให้กำลังใจลูก”

คนจีน “สอนให้ลูกไม่ยอมแพ้”

คนไทย “สอนลูกจากประสบการณ์”

คนจีน “สอนให้ลูกคิด ด้วยตัวเอง”

คนไทย “สอนให้ลูกตามหาความฝัน”

คนจีน “เตรียมอนาคต ให้ลูก”

เราควรนำข้อดี ของการเลี้ยงลูก ทั้งของคนไทย

เราและตามแบบคนจีน มาบูรณาการเพื่อให้ลูกเป็นผู้ใหญ ที่ดีออกสู่สังคมในอนาคต

 

ขอบคุณ k i d d e e m ak 9 9