ถ้าอยากมีความสุข อย่ าริ.. คิดเป็นหัวหน้า (ข้อคิดดีมาก จากมหาเศรษฐี)

แจ๊คหม่า มหาเศรษฐีระดับโลกที่ทุกคนเคย

ได้ยินชื่อเสียง ถูกเชิญ ให้ไปบรรย ายในหัวข้อ

“การเป็นผู้นำ” ได้เผยแนวคิด ของตนเองว่า…

“อย่ าริคิดเป็นหัวหน้า หากอยากมีความสุข”

ซึ่งได้สอนถึงแนวทางการเป็นผู้นำหรือการเป็นหัวหน้าว่าการเป็น “ผู้นำ” และ การเป็น “หัวหน้า” นั้น

แท้จริงแล้ว ควรมีบุคลิกทัศนะ คติและการวางตัวในบทบาทหน้าที่ อย่างไร…

ซึ่งมีอยู่ 3 ประเด็ นใหญ่ มาดูกันเลยว่า.. มีอะไรบ้าง

เพื่อจะได้นำไปสำรวจ และปรับใช้ให้ได้เกิด ประโยชน์มากที่สุด..

1. การเป็นผู้นำ ไม่ได้สนุกอย่างที่คิด

แจ๊คหม่า.. มีพนักงานในบริษัทนับหมื่น ๆ คนแม้ว่า

เขาจะมีการบริหาร ที่ดูเหมือนง่าย ในสายตาคนทั่วไป แต่ชีวิตของเขาไม่ได้เรียบง่าย อย่างที่คิด

จนมีประโยคเด็ ด ออกมาว่า..

“หากอยากมีชีวิตที่มีความสุข อย่าริคิดเป็นหัวหน้า”

เพราะชีวิตเต็มไปด้วยความกดดันหากเกิดข้ อ ผิ ดพลาดขึ้นมา คุณต้องแสดงออก ถึงความเป็นผู้รับผิดชอบ

และต้องรีบแก้ไขโดยทันที อย่ าโยนความผิดให้ลูกน้องเด็ดขาด

2. คุณต้องคอย ผลักดันผู้คน

เมื่อถึงเวลาที่ต้องแก้ปัญหาที่มีความยากลำบาก

แจ๊คหม่ามีคำแนะนำ คำให้กำลังใจ ที่ติดหูว่า…

“แม้วันนี้ มันจะแย่ และพรุ่งนี้ จะยิ่งแย่ลงไปอีก 

แต่..วันข้างหน้ามัน จะกลายเป็นสิ่งสวยงาม”

“การเป็นผู้นำ” คุณต้องสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับลูกทีม เพื่อให้ผ่านพ้นช่วงเวลา ที่แย่ ๆ ไปได้

โดยการไม่ยึดติด กับอดีตทำให้รู้ว่า… พรุ่งนี้ ก็สามารถทำให้เป็นวันที่ดี สำหรับเราได้

การเป็นหัวหน้าคนไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด.

“ไม่ใช่แค่การเดินชี้นิ้วสั่งลูกน้องไปวัน ๆ”

แต่คุณต้องมีความรู้และความสามารถ มีความใส่ใจ กับลูกทีม ของคุณทุกคน เพื่อที่จะให้

งานของคุณนั้น ทำงานให้เกิดผล ประโยชน์และประสิทธิภาพ มากที่สุด

3. คุณต้องมีความรัก

การเป็นหัวหน้าควรมี 3 สิ่ง ประกอบด้วย IQ, EQ และ LQ เชื่อว่า.. ณที่นี้ คงรู้จัก IQ (ความฉลาด ทางปัญญา)

กับ EQ (ความฉลาดทางอารมณ์) เป็นอย่างดี

ส่วน LQ นั้นคือ “ความรัก” การที่เราเป็นหัวหน้าคนนั้น คุณจะต้องมีความรัก ให้กับลูกทีม

ให้กับพนักงานของคุณ พร้อมที่จะทำงานร่วมกันให้เกิด ประสิทธิภาพ และผลประโยชน์

มากที่สุด เพราะพวกเขาเหล่านี้ จะอยู่ภายใต้การควบคุม ของตัวคุณเอง เพราะฉะนั้น

การที่มีความรักเป็นสิ่งที่สำคัญืในหลายๆครั้งหัวหน้ามักไม่ได้เป็นที่ยอมรับจากคนภายในทีม

เนื่องจากขาดความรัก ความใส่ใจ และความเข้าใจ จึงทำให้การทำงาน เป็นไปอย่างยากลำบาก

ไม่ค่อยประสบผลสำเร็จและความราบรื่นก็เป็นไปได้ยาก

การเป็นหัวหน้า หรือ ความเป็นผู้นำนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ ได้รับหาก

แต่ขึ้นอยู่กับ ความน่าเคารพน่านับถือ ของลูกทีม

ที่มีให้ต่อคนๆนั้น จะเป็นผู้นำได้อย่างไร หากไม่มีใครเดิน ตามคุณจะเป็นผู้นำได้ ก็ต่อเมื่อ…

“มีคนอยากเดินตามคุณ”

ขอบคุณ s m ar t s m e