5 คำสอนที่คนจีนใช้สอนลูก..ว่าไม่ควรพูด เพราะ ยิ่งพูดจะทำให้ชีวิตยิ่งตกต่ำ

5 คำสอนของคนจีนในสมัยโบราณ ที่ได้สอนลูกหลานเอาไว้ว่า… “ไม่ควรพูดออกมา”

เพราะ ถือว่า… เป็นการไม่เหมาะ ไม่ควร อย่างยิ่ง

ซึ่งเชื่อว่ามันจะทำให้ชีวิตถดถอย หรือชีวิตของตัวเองตกต่ำลง นั่นเอง ซึ่งวันนี้เราได้นำ

5 คำสอนที่ว่ามาให้ทุกคนได้ อ่ า น กันแล้วใครที่สนใจ

หรือมีความเชื่อเกี่ยวกับ เรื่องนี้ก็สามารถ อ่ า น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะ

1. “ท้อ”… เพราะเพียงคำนี้ ผุดขึ้น พ ลั ง ทั้งมวลทั้งร่ าง ก าย และจิตใจจะถดถอยสูญสิ้น

2. “ขี้เกียจ”…  ไม่ควร แม้แต่พูดเล่น เพราะจะทำให้สร้าง ความไม่รับผิดชอบ

3. “เหนื่อย”…  พอพูดคำนี้ ออกมา ร่ าง ก าย ก็จะตอบสนองด้วย การอ่อนแอลงทันที

4. “ย า ก”…  พอพูดคำว่า ย า ก จะเป็น การ บ ล็ อ ค ความสามารถทันที

5. “ทำไม่ได้”…  จะเป็น การขับไล่ตัว จากสิ่งที่ทำ หรือ ปิ ด กั้ น การเรียนรู้

นี่ล่ะค่ะ 5 คำสอนของคนจีน ที่สอนลูกหลานว่า…

ไม่ควรพูดเพราะมันจะให้ บั่ น ทอน จิตใจ และทำให้ชีวิตตัวเองถดถอยหรือตกต่ำ

ซึ่งการการแช่งตัวเองไปในตัวอีกด้วย อย่างไรก็ตาม

นี่เป็นเพียงความเชื่ อ ส่วนตัว ของแต่ละคน

โปรดใช้ วิ จ า ร ณ ญ า ณ ในการ อ่ า น ด้วยนะคะ

 

ขอขอบคุณ g a n g b e a u t y