กำไรชีวิต สละเวลาสั้นๆ 1 นาที คนอ่านได้กำไร

เชื่อว่าในแต่ละปี หลายคนจะใช้ชีวิตให้ดีขึ้น เพราะในแต่ละวันนั้น ชีวิตของคนเรานั้นก็สั้นลงในทุกๆวัน

การอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่การหยุดทำ ไม่ใช่การหยุดทำในเรื่องสำคัญ แต่มันคือ การหยุดทุกข์ หยุดไปกับ

เรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง อารมณ์ที่ติดลบทุกชนิด

มักจะทำให้ตัวเรา รู้สึกแ ย่ลงไปทุกๆวัน

เราควรที่จะมีอารมณ์บวก เพื่อที่จะ ให้พรแก่.. ตัวเราเอง ก่อนที่จะให้พรกับคนอื่น เช่นเดียวกัน

1. การวิจารณ์คนอื่นในทุกวัน ใจก็จะต่ำลงทุกวัน วิ จั ย ตัวเองทุกวัน ใจจะสูงขึ้นทุกวัน

2. การ “แก้ ก ร รม” ที่ดีที่สุด นั่น คือการแก้ไข “ความคิด” “คำพูด” และ “การกระทำ” ของตนเอง

3. การฝึกจิตใจและพัฒนาตัวเองอาจจะ ไม่ได้ทำให้เรา “พ้นทุกข์ตลอดกาล”

แต่มันจะทำให้เรานั้น “เป็นทุกข์นานน้อยลง”

4. “ไป” ได้เร็วมากแค่ไหน ก็ถึงเร็วมากเท่านั้น

“ปล่อย” ได้เร็วมากแค่ไหน ก็สุขเร็วมากเท่านั้น

5. จำเอาไว้ว่า “ความทุกข์” และ “ความเ จ็ บ ป วด”

ทั้งหมดทั้งมวล ไม่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตเรา

เพื่อมอบ “คำส าป” แต่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเรา

เพื่อมอบ “คำสอน”

6. ต้องขอบคุณคนที่ทำ “ไม่ดี” ที่ช่วยเป็นตัวอย่าง

ที่ “ดี” ว่าอะไร “ไม่ควรทำ”

7. โปรดสังเกตดูให้ดีๆ…ว่าสิ่งที่ทำให้เราทุกข์

บ่อยที่สุดในแต่ละวัน ไม่ใช่ “พฤติก รรม”

ของคนอื่น แต่คือ “ความคิด” ของเราเอง

เป็นจริงอยู่ว่า ยิ่งอายุเรามากขึ้นในแต่ละวัน

ชีวิตของเรายิ่งต้องพบกับความวุ่นวาย มากกว่าวันที่ผ่านมาอยู่แล้ว

บางครั้งก็กลายเป็นความเหนื่อย บางเวลาก็กลายเป็นความท้อ และ หลายต่อหลายครั้งก็ต้อง

การจะถอดใจ แต่ถ้าเราลองเรียนรู้ และเก็บเกี่ยวอะไรหลายๆอย่างจาก เรื่องราวของสิ่งต่างๆ

ในวันที่ผ่านมาจะไม่มีสักหยดน้ำตาที่ไหลไปอย่างไร้ค่ากว่าที่เราจะเติบโตและ

เข้าใจกับเรื่องราวต่างๆได้นั้น บางครั้งเราก็ต้องผ่านเรื่องราวที่แสนย ากลำบาก

และบางสิ่งที่ เราไม่เข้าใจอาจเพียงแค่เรา ไม่ตัดสินใจอะไรไปก่อน

และลองเปิดหัวใจของเราให้กว้างอยู่เสมอ

แม้ แต่เรื่องเศร้าโศกก็ยังมีบทเรียนให้เราได้เรียนรู้ย

 

ขอขอบคุณ thatlikegood