ทำไม คนจีน ค้าขายแล้วรวยเร็ว มั่งคั่ง ไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน

คนจีนได้ชื่อว่า เป็นชนชาติ ที่ค้าขายเก่งมาก มีตัวอย่างคนจีนมากมายที่ประสบความสำเร็จ ทั้งในและ

นอก ประเทศไม่ต้องคิดไปอื่นไกล แจ๊คหม่า คือตัวอย่างที่ชัดเจนสุด นอกจากนี้

ยังมีผลสำรวจ ที่น่าสนใจระบุว่าคนจีนกว่า 3 ล้านคน ที่มีสินทรัพย์เกิน 30 ล้านบาท ในจำนวนนี้ประมาณ 1 ล้าน

คนมีสินทรัพย์เกิน 50 ล้านบาทโดยคนเหล่านี้ อยู่ในวัย 40-50 ปี ในเมืองไทยเองก็มี

คนไทยเชื้อสายจีน ที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจอยู่จำนวนมาก

เชื่อว่าคนไทยแท้ ๆ ทั้งหลายคงคิดคล้ายกันว่า…

ทำไม คนเหล่านี้ ถึงได้เก่งทำธุรกิจร่ำรวย ที่สำคัญรวยแบบต่อเนื่อง รวยไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน

ในขณะที่ไทยแท้ ๆ อยู่บนแผ่นดินนี้ม านานกว่า ยังไม่สามารถทำได้ขนาดนั้น

แต่ถ้าได้รู้เหตุผลที่แท้จริง คนไทย ก็จะมี 2 จำพวก

คือ “เห็นแล้วเกิดแรงบันดาลใจ อยากทำตาม”

กับ อีกพวก “ที่รู้แล้ว แต่ไม่สนใจ”

1. ยึดมั่นเรื่องการค้าขาย

คนเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ มีรากฐานอาชีพค้าขาย หรือ

ทำธุรกิจส่วนตัวไม่ใช่รับราชการหรือเป็นลูกจ้างประจำเราจ ะเห็นได้ว่า…

เมื่อคนจีนอพยพ หรือย้ายถิ่นฐานเข้ามา ในประเทศใด ก็ตามมักจะเอาความรู้ เดิมที่ติดตัว

มาเป็นจุดเริ่มต้นของการค้าขาย ด้วยคนจีน เชื่อว่าการค้าขาย คือ การลงทุนที่ดี ที่สุด

2. คนจีน รักษาสัจจะเยี่ ยงชีวิต

ไม่ว่าจะทำกิจการงานอะไร คนจีนจะมีนิสัยหนึ่ง ที่ถือเป็นเครื่องหมาย การค้าเลย ทีเดียว นั่นก็คือ

สัจจะในการทำงาน หรือ การดำรงชีวิต การรักษาคำพูด พูดคำไหนคำนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญ

ในการทำธุรกิจทำให้ได้รับโอกาสดี ๆ ในชีวิตที่

นำทางพวกเขาไป สู่ความร่ำรวย

3. ขยันประหยัด อดทนเหมือนมดงาน

ความร่ำรวยของคนจีนนั้น พื้นฐานสำคัญ มาจากการมีนิสัย ขยันพร้อมทำงาน และพัฒนาตัวเอง

อีกทั้งยังใช้ชีวิต แบบสมถะประหยัด อดออม

จึงทำให้มีเงินก้อนเร็ว สำหรับเริ่มทำธุรกิจ

และ ยังเป็นนิสัยติดตัวไปตลอด

ถึงแม้จะร่ำรวย มหาศาลแล้ว ก็ตาม

4. ทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ทำ

คนจีนถือ เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจในหลายๆ อุตสาหกร รม โดยมีคติว่า.. “ทำธุรกิจต้องทำเป็นคนแรก

อย่ าไปแข่งกับ คนที่เขาทำอยู่แล้ว”

ความขยันในการคิดค้นสินค้ามาขายก่อนใคร ๆ

ถือเป็น กลยุทธ์การค้า ที่ทำให้พวกเขามั่งคั่ง และกลายเป็นเจ้า ตลาดมากมาย

5. รู้จักต่อยอดและเปลี่ยนแปลง

เป็นเรื่องธรรมดาของการค้ าที่จะต้องเจอคู่แข่งมากมาย แต่ชาวจีนไม่ได้มองเช่นนั้น

ในทุกพื้นที่ย่อมมีโอกาสธุรกิจของตัวเอง อยู่ที่ว่า…

ใครจะมองเห็น ก่อนกัน อย่าง C P ที่ดึงเอาร้านเซเว่น อีเลฟเว่นมาลงทุ นในประเทศไทย

เปลี่ยนแปลงวงการค้าป ลี กเมืองไท ย อย่างสิ้นเชิง

นั่นคือ หนึ่งในการต่อยอด และเปลี่ยนแปลง ที่ชัดเจนที่สุด

6. คนจีนสอนลูกหลาน ให้รู้จักเก็บเงินไว้ เป็นทุนทำธุรกิจ

เคล็ดลับความสำเร็จที่ธุรกิจ คนจีนขยายใหญ่โต

เพราะเขาจะสอนลูก หลานว่า…

เมื่อมีเงินอย่าไปใช้ฟุ่มเฟือย ส่วนหนึ่งเก็บไว้ใช้

และต้องมีส่วน ที่เก็บไว้ ขยายธุรกิจด้วย

การขยายธุรกิจแบบจีน ใช่จะโตแบบพรวดพราด

แต่เขาจะค่อย ๆ ขยายจากหนึ่งเป็นสอง จากสอง

เป็นสามบางที หากไม่แน่ใจ เขาก็จะยัง ไม่ลงทุนขยาย

7. ขยายกิจการให้เติบโตไปทีละน้อย ๆ

คนจีนมักขยายกิจการตัวเองไปทีละนิดละหน่อย

ไม่เน้นเร่งรัดรวดเร็วเพื่อป้องกันความผิดพลาด

อีกทั้งการขยายที่รวดเร็วเกินไป อาจเป็นการทำให้เงินทุนไปจมอยู่กับที่ แบบไม่งอกเงย

คล้ายกับเป็นการทำลายตัวเองมากกว่า ที่จะเรียกว่า เติบโต

8. ไม่จำเป็นอย่ ามี หนี้สูญ

เราจะเห็นตามร้านค้าปลีก ที่มักมีภาพล้อเลียน

ระหว่างพ่อค้าเงินสด กับ พ่อค้าเงินเชื่อ เหมือนคำแบบไทย ๆ ที่คุ้นเคยกันดีว่า.. “จ่ายสดงด เชื่อเบื่อทวง”

นั่น คือลักษณะ ของการค้าแบบจีน ที่ไม่ต้องการให้เกิดหนี้สูญส่วนใหญ่

มักใช้ระบบเงินสด ไม่ใช่เงินเชื่อ หรือ เงินผ่อน

คนจีนเชื่อว่า… การเป็นหนี้ทำให้เสียเวลา ในการทำธุรกิจมากกว่า เดิมและไม่ก่อ ให้เกิดประโยชน์ใดๆ

9. คนจีนรู้จักกระจายความเสี่ ย ง

เราจะเห็นว่าคนจีน ที่เป็นนักธุรกิจไ ม่ได้เอาเงินไป

กระจุกไว้ที่เดียว หากแต่มีการกระจายความเ สี่ยงไป ลงทุนในรูปแบบอื่น ๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์

หุ้นส่วน ในกิจการอื่น รวมถึงการลงทุน หรือ ขยายกิจการ ในต่างประเทศหากเกิดปัญหา

กับธุรกิจหลัก ก็ยังมีรายได้ จากทางอื่นอยู่

10. เทคนิคซื้อเมื่ออิ่มขายเมื่อหิว

คนจีนส่วนใหญ่ มักมีหัวธุรกิจ ที่ไม่ใช่แค่หัวพ่อค้า

คือ รู้จักมองการณ์ไกล และไขว่คว้าโอกาสทอง ที่เหมาะสม แบบไม่ยอมปล่อย ให้หลุดมือ

เราจะเห็นว่าคนจีน มักคิดโน่นทำนี่ ออกมาขาย

ซึ่ง ในช่วงแรก ๆ อาจขายไม่ได้เลย

แต่ก็ไม่เคยเป็นปัญหาเพราะเขา ถือว่าอะไร ที่เริ่มต้น มักยากเสมอ

คนจีนจะรู้จักประเมินจากปัจจัยแวดล้อมว่ า…

ธุรกิจไหน ควรทำ หรือ ไม่ควรทำในพื้นที่นั้นๆ

จุดเด่น ของคนจีนที่ทำให้ร่ำรวย คือ คิดแล้วทำทำอย่างตั้งใจขยายธุรกิจ

อย่างเป็นระบบคนไทยหลายคนก็มีไอเดียธุรกิจ ที่ดี

แต่ส่วนใหญ่ มักไม่ลงมือทำด้วยความกลัวต่าง ๆ นานา เช่น กลัวขาดทุน กลัวไม่มี คนซื้อกลัว เป็นหนี้

ซึ่งความกลัวนี้ ทำให้เราไม่กล้า ที่จะก้าวออกจาก

โลกแคบ ๆ ที่เราอยู่ คนรวยคือ คนที่กล้าทำยิ่งรู้จักบริหารจัด การก็ยิ่งทำให้รวยเร็ว รวยทนรวยนาน

 

ขอบคุณ T h a i S M E sC e n t e r