หัดทำตัวให้เหมือนผ้าขี้ริ้ว อ่าน… แล้วมีกำลังใจขึ้นมาก

1. ผ้าขี้ริ้วยอมสกปรกเพื่อให้สิ่งอื่นสะอาด

คนอยู่ที่การยอมลำบาก เพื่อให้ผู้อื่นเป็นสุข

พ่อแม่ ยอมเหนื่อยเพื่อให้ลูกหลานอยู่สุขสบาย ความสุขแท้ของคน คือ การได้ยืนอยู่เบื้องหลังความสำเร็จ

2. ผ้าขี้ริ้วดูดซับความสกปรกได้ 

แต่.. ก็สลัดความสกปรกออกจากตัวได้ตลอดเวลา

คนอยู่ที่รู้ตัวเองว่า.. สกปรก ถึงเวลา ต้องชำระล้าง

มิใช่ อมความสกปรกไว้แล้วแกล้งบอกว่า.. ตนเองสะอาด

3. ผ้าขี้ริ้วเป็นผ้าที่สะอาดที่สุด

ในขณะที่คนอื่นมองว่า.. สกปรกที่สุด เหมือน คนที่

ฝึกหัดขัดเกลา ตนเอง รู้จักถ่อมตนและอ่อนโยน

ไม่โอหังอวดดีให้เป็นที่รังเกียจ หมั่นไส้ของคนอื่น

เขาจะเป็นคนที่มีคุณค่าไม่ว่าจะมาจากสกุลใด

การศึกษามากหรือน้อยก็ตามเป็นผู้ใฝ่รู้แต่ไม่อวดดีเหมือน ผ้าขี้ริ้วห่อทอง

4. ผ้าขี้ริ้วถึงจะเป็นผ้าไม่มีราคา

แต่… มีคุณค่ายิ่งใหญ่ได้ เหมือนคนที่พย าย าม

ทำตนให้มีคุณค่าด้วยการทำงาน มิใช่…

ด้วยการประจบทำตนให้มีประโยชน์ให้มีค่า..

ไม่ใช่งอมืองอเท้าน้อยเนื้อต่ำใจในวาสนาชะตา

ชีวิตต้องสร้างกำลังใจให้ตนเอง อย่ ารอคอยจากคนอื่น

5. ผ้าขี้ริ้วไม่เกี่ยงงอนว่า.. จะถูกใช้เช็ดถูอะไร

เหมือนคนที่ทำงานโดยไม่ปริปากบ่น รู้จักอาสา

คนอาสาทำงาน ตั้งใจทำงานโดยไม่เกี่ยงงอน

ไม่ว่าจะเป็นงานใดๆ ก็ตาม

6. ผ้าขี้ริ้วยอมให้ถูกใช้งานในที่สกปรกที่สุด

เหมือนคนที่ยอมทำในสิ่งที่คนทั้งหลายรังเกียจ

ที่เขาเห็นว่า เป็นงานชั้นต่ำ แต่ ก็ตั้งใจ

ทำให้เป็นของมีค่าขึ้นมาได้ หรือยินดีในการ

บริการเหมือนคนที่อิ่มเอิบเมื่อได้บริการรับใช้คนอื่น

รับใช้สังคมดีใจเมื่อคนมาใช้บริการความสามารถของตนและยินดีที่ได้ เสนอตัวเข้าไปบริการมากกว่าเข้าไปบริหาร

7. ผ้าขี้ริ้วพอใจที่ได้อยู่เบื้องหลังความสะอาด

เหมือนคนควรพอใจที่ได้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ

ของคนอื่นต้องมีความพอใจที่จะทำงานปิดทอง

หลังพระ เป็นนายอินหรือ นางอินผู้ปิดทองหลังพระ

มีความสุขและภูมิใจที่ได้มอบความ สำเร็จให้คนอื่น

8. ผ้าขี้ริ้วทนทานต่อการขัดถูซักล้างไม่เปราะบาง

เหมือนคนที่มีความอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

ปัญหาแม้จะ เหน็ดเหนื่อยเพียงใดก็อดทนได้

เพื่อให้สำเร็จประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นมีจิตใจหนักแน่น

ไม่เปราะบางหั กง่าย คือ ไม่เป็นคนทุกข์

ง่ายใจเบาแต่นิ่งและหนักแน่นมั่นคงดุจแผ่นดิน

9. ผ้าขี้ริ้วแม้จะถูกมองว่า.. เป็นผ้าขี้ริ้ว

แต่ไม่ทำตัวให้ขี้เหร่.. เหมือนคนที่รู้ตัวเองว่า

กำลังถูกคนมาสบประมาทจะต้องตั้งใจเอาชนะ

อุปสรรคตรงนั้นให้ได้ไม่พ่ายแพ้ต่อคำปรามาสของ

ผู้อื่นรู้ตัวตลอดเวลาว่ากำลังทำอะไร

และมีกำลังใจในสิ่งนั้น มองเห็นคุณค่าจากสิ่ง

ที่คนทั้งหลายมองว่า ไร้ค่า…

เมื่อมีปัญหาให้หัดมองสองด้านเสมอผ้าขี้ริ้วมีเสน่ห์

เพราะยอมสัมผัสกับสิ่งสกปรก เราต้องทำตัวเอง

ให้มีคุณค่าและมองเห็นค่าของตัวเองก่อนแล้ว

เราจะไม่รู้สึกท้อแท้หมดหวังชีวิตของคนเราก็เช่นกัน

หากทนความทุกข์ยากลำบากยอมสัมผัสกับงานที่ต่ำต้อยได้ ก็จะมีเสน่ห์

และมีความหมายทุกคนจึงควรพากเพียร

พย าย าม สร้างเสน่ห์ให้กับชีวิตอย่างที่ผ้าขี้ริ้ว

สร้างเสน่ห์ให้กับตนเอง

 

ขอบคุณ คุณ lifein-hug