32 ข้อคิด พ่อรวยสอนลูก พ่อบอก…ความรวยไม่มีสอนในโรงเรียนนะลูก..

1. พ่อจนบอก ชาตินี้ไม่มีวันรวยหรอก พ่อรวยบอก คนรวยเขาไม่คิดเช่นนี้นะ

2. คนจน ส่วนมากมักคิดว่า.. ฉันทำไม่ได้ แต่คนรวย กลับคิดว่า.. ฉันต้องทำอย่างไรดี

3. คนจน ส่วนใหญ่บอก คนรวยเห็นแก่ตัวความจริงนั้น คนรวยเขามีน้ำใจก็เยอะนะ ขณะที่คนจนส่วนใหญ่ ก็เห็นแก่ตัวก็มีมาก

4. คนจน เมื่อเจอของที่อยากได้ จะพูดว่า.. เราไม่มีเงินซื้อหรอก แต่..คนรวย จะตั้งคำถามว่า.. เราจะซื้อมันได้อย่างไรนะ

5. พ่อที่ยากจน สอนลูกว่า.. การรักเงินนั้น เป็นบ่อเกิดความชั่ ว ร้ ายแต่พ่อที่รวยสอนว่า.. การข าดเงิน เป็นบ่อเกิดแห่งความชั่ ว ร้ าย

6. พ่อจนสอนว่า.. ชำระหนี้เป็นสิ่งแรก พ่อรวยสอนว่า.. ชำระหนี้เป็นสิ่งสุดท้าย

7. พ่อจนบอก เรียนให้เก่งๆ นะลูก เพื่อโตมาให้มีเงินเดือนสูงๆ แต่พ่อรวยบอก เรียนเพื่อให้รู้วิธีของการใช้เงิน ทำงานแทนเรานะลูก

8. พ่อจนสอนวิธีเขียนประวัติส่วนตัวยังไงให้ได้งาน แต่พ่อรวยสอนวิธีเขียนแผนธุรกิจแบบใด จึงสร้างงาน

9. พ่อจนจะไม่พูดเรื่องเงินตอนกินข้าวส่วนพ่อรวย ชอบคุยเรื่องเงิน เมื่อยามกินข้าว

10. อย่ าให้อารมณ์ เป็นตัวกำหนด การกระทำของเรา ควรใช้สมองกำหนดการกระทำจะดีกว่า

11. การได้งานทำ คือ การแก้ปัญหาระยะสั้นทุกคนรอเพียงวันเงินเดือนออกปล่อยให้เงินมีอำนาจเหนือชีวิต พวกเขาไม่เคยหยุดคิดเลยว่า… มีวิธีใด… ที่ได้เงินมากกว่านี้

12. ธุรกิจใดๆ ช่วยแก้ปัญหาแก่ผู้คนได้มากแค่ไหน ธุรกิจนั้นก็ยิ่งร่ำรวย

13. ถังแตก เรื่องเช่นนี้ มันเป็นเรื่อง ชั่ วคราว แต่ ความจนนั้น มันถาวร

14. พ่อจนสอนว่า.. คนรวย ควรเสียภ าษีมากๆ เพื่อช่วยคนที่เขาไม่มี… แต่พ่อรวยสอนว่า.. ภ าษีนั้นให้รางวัลคนขิ้เกียจ ทำโท ษคนขยัน

15. พ่อจนบอก พ่อไม่รวย เพราะพ่อมีลูกไงล่ะ ในทางกลับกัน พ่อรวยบอก พ่อต้องรวยก็เพราะว่าพ่อมีลูก

16. พ่อจนบอก เรื่องเงินทองต้องปลอดภั ยไว้เสมอ แต่พ่อรวยบอก ต้องรู้จักวิธีจัดการกับความเสี่ ย ง ที่กำลังจะเกิดขึ้น

17. พ่อจนประหยัดทุกบาทเพื่อสะสมเงินแต่ว่า พ่อรวยใช้ทุกบาททุกสตางค์ เพื่อการลงทุนให้เงินงอกเงย

18. พ่อจนบอกว่า.. บ้านเป็นการลงทุน เป็นทรัพย์สินที่ใหญ่ที่สุดแต่ พ่อรวยกลับบอกว่า.. บ้านไม่ใช่การลงทุน แต่มันคือหนี้สินที่ใหญ่ที่สุดไงล่ะ.

19. พ่อจนบอก เงินไม่สำคัญหรอกลูกพ่อรวยบอกเงินมันคืออำน าจ

20. พ่อจน บอก พ่อไม่ทำงานเพื่อเงินพ่อรวย บอก เงินนั้นมันต้องทำงานให้พ่อ

21. ชีวิตมีสองทางเลือก อย่างแรก เดินตามฝันสู่เจ้าของธุรกิจ อย่างที่สองดับฝัน กลับไปทำงานประจำ

22. พ่อจนสอนว่า.. ลูกจงตั้งใจเรียนนะ จะได้ทำงานบริษัทที่มั่นคงแต่ว่า พ่อรวย สอนว่า.. ลูกจงตั้งใจเรียนนะ จะได้ซื้อบริษัทที่มั่นคงได้ในอนาคต

23. โรงเรียนมีไว้ผลิตลูกจ้างชั้นดี มิได้มีไว้ผลิตนายจ้างชั้นเยี่ยม

24. คนจน เห็นแก่ตัวเรียกร้อ งเงินเดือน ตำแหน่งสูงจากบริษัท จนลืมคิดไปว่า.. พวกเขาทำสิ่งต่างๆ เพื่อผู้อื่นหรือยัง ทุ่มเทมากพอหรือยัง

25. การจับจ่ายใช้เงินของตัวเอง จะสะท้อนให้เห็นตัวตนว่า.. เราเป็นคนรวย คนชั้นกลาง หรือคนจนกันแน่

26. หากเธออยากทำงานเพื่อเงิน ไปเรียนเอาที่โรงเรียนก็ได้ แต่หากอยากให้เงินทำงานแทน จะต้องเรียนรู้จากชีวิตจริงของเราเอง

27. การเรียนรู้วิธีใช้เงิน ทำงานให้เรา ควรต้องเรียนรู้กันตลอดไม่มีหมดสิ้น

28. กระแ ส เงินสด เป็นเรื่องราวที่บอกเล่า..ถึงวิธีจัดการกับเงิน สำหรับ แต่ละคน

29. คนรวยให้ความสำคัญกับทรัพย์สินแต่สำหรับคนทั่วไป สนใจแต่รายได้ในแต่ละเดือน

30. ทรัพย์สิน เป็นอะไรก็ตาม ที่ทำให้เงินเข้ากระเป๋า แต่หนี้สิน คือสิ่งที่ทำให้เงินไปจากเรา

31. “เงิน” คือ สิ่งที่ควรดึงดูดให้เข้ามา ไม่ใช่เอาแต่ไ ล่ ตามมัน

32. หลายคนคิดว่าตัวเองหาเงินไม่เก่ง แต่จริงๆ แล้วพวกเขาแค่… ไม่รู้จักวิธีใช้เงินมากกว่า