เมื่อคุณอายุ 30 ลองหันมาถามตัวเองว่า.. ยังเสี ยเวลากับผู้ชายแบบนี้ มันถูกต้องหรือยัง

เมื่อคุณอายุ 30 ลองหันมาถามตัวเองว่า… “ยังเสี ยเวลากับผู้ชายแบบนี้”

เสี ยเวลาเปล่า… ผู้ชายที่ควร ส ลั ดทิ้ง ทั้ง 5 แบบ หรือไม่

ผู้หญิงอย่ างเราๆ ก็ควรคิดให้รอ บ คอบก่อนที่จะตกลงปลงใจกับใครนะคะ เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตื อน..

1. ก่อ ห นี้ ให้เราต้องชดใช้ 

ถ้าว่าเป็นห นี้ สินที่เกิ ดจากการทำธุรกิ จฝ่ าฟั นสร้างอนาคตร่วมกันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะ

แต่ถ้ามันคือห นี้สินที่พ่อตัวดี สร้างโดยไม่รู้จักคิดก่อนทำ แล้วมาโยนให้เราต้องชดใช้อย่ างนี้

รีบโบกมือบ๊ายบาย ทันที เลยจ้า

2.ไม่ให้เกียรติ ผู้หญิง ถ้าชายใดที่คุณกำลังคบหาไม่รู้จักให้เ กียรติคุณ รวมถึงคนในครอบครัวของคุณ

ทั้งที่ปากก็บอกว่ารัก แต่พฤติกร ร ม ต าลปัตร

แนะนำได้เลยว่า.. “รี บ ถอยออกมาให้ห่างดีกว่า.”

3. มีแนวโน้มใช้ความรุ น แ ร ง อันนี้ไม่ต้องอธิบายให้มากเพราะไม่ต้องเดาก็รู้ว่า..

ถ้าคุณอยู่กับหนุ่มประเภทนี้ต่อไปก็มีแต่จะกลายเป็นกระสอ บทรายให้เขา ทุ บ ติเจอเช่นนี้

รีบถอยออกมาดีกว่า โบกมือลาค่ะ

4. ผู้ชายที่ ทำให้คุณ ป่ ว ย ไม่ดูแลคุณ 

ความเ จ็บป่ วยในที่นี้ มันรวมถึง ทั้งร่างกายและจิตใจ ก็คือ สำ ส่ อ นไม่รู้จักดูแลตัวเอง

จนอาจเอาโ ร ค มาติดคุณ แล้วส่วนทางใจ หมายถึงการสร้างแต่เรื่องให้คุณรู้สึกไม่สบายใจ อัดอัด

กังวล ยิ่งคบยิ่งป่ ว ย เช่นนี้จะมีไปทำไมล่ะ อยู่คนเดียวดีกว่า

5. ผู้ชายที่ ไ ร้ ความสามารถ  คบกันแล้วเหนื่อยเกินไป ไม่มีอะไรก้าวหน้า

เพราะคุณชายของคุณ ก็มั วแต่เลื่อนลอยไปวันๆ เรื่องทำมาหากินไม่ยุ่ ง มุ่ งแต่เที่ยวไปวันๆ

เงินไม่พอยังแบมือขอที่บ้านเรียกว่า… ไม่มีความสามารถ ดูแลตัวเองยังทำไม่ได้

แล้วจะดูแลคุณได้ยังไงกันเช่นนี้คุณควรปล่อยให้เขากลับบ้าน ไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เขาเถอะ

 

ขอบคุณ : pentahugs