(แนวคิดดีมาก) เก็บเงินวันละ 50 พลิกชีวิต อนาคตสบายมีเงินใช้ตลอด

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการเก็บออมเงินวันละ 50 บาท เพื่ออนาคตของเพื่อนๆ กับบทความ อย ากมีชีวิตที่ดี อนาคตไม่ลำบาก เก็บเงินวันละ 50 ไปดูกันว่า..

การเก็บเงินวันละ 50 บาทจะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปมากเพียงใด..

หล า ยคนอาจจะสงสัยว่า มันเป็นไปได้หรือฉะนั้น วันนี้เรามีคำตอบ ถ้าคุณเริ่มเก็บเงิน วันละ 50 บาทเป็นประจำทุกวันใน 1 ปี คุณจะมีเงินเก็บ 18,250

นานวัน เข้า 10 ปี คุณจะมีเงิน 182,500 บาท หากเก็บวันละ 100 บาท ใน 1 ปี จะมีเงินเก็บ 36,500

แล้ว ภายใน 10 ปี คุณจะมีเงิน 365,000 บาท แต่หากคุณไม่เก็บเลย มีเท่าไหร่ใช้หมดปีหน้าคุณก็ไม่มีอะไรกับเขาหรอ กอีก

กี่สิบปีก็ไม่มีมันก็เช่นเดียว กับการใช้ชีวิตนี่แหละ

ถ้าในวันนี้คุณตั้งใจทำงานเต็มที่จนเชี่ยวช าญศึกษาหาความรู้พัฒนาชีวิตตัวเองอยู่เรื่อย ๆ

ในระยะเวลา 5 ปี คุณก็อาจได้เลื่อนตำแหน่งอีก 10 ปี คุณก็จะได้เป็นหัวหน้า และถ้าคุณตั้งใจ

ทำคิดแต่เรื่องที่มีประโยชน์ต่อชีวิต คุณอาจจะมีกิจการ 3 สาขา ใน 10 ปี อาจจะได้มี 10 สาขา ก็เป็นได้นะ

แต่ถ้าวันนี้ คุณมัวแต่ทำตัวเป็น จิตอาสา เรื่องคนอื่นเขาไปใส่ใจแต่ธุระของคนอื่น มากว่าธุระของตัวเอง

หมั่นทำแต่เรื่องที่ ไม่เคย เกิดประโยชน์เลยคิดแต่เรื่องที่ไม่ได้เงินกี่ปีๆ ชีวิต คุณก็จะเท่าเดิมดัง เช่น

เรื่องที่เก็บเงินนี่แหละหล า ยคน มักจะเสียเวลาชีวิตไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง หรือไม่ได้ประโยชน์หรือแม้แต่เรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองเลย

จนไม่มีเวลามาพัฒนาความสามารถตัวเองฉะนั้นเราจงสร้างสิ่งดีๆ ให้กับชีวิตตัวเองเรื่องของคนอื่น

ถ้าไม่เกี่ยวเราไม่ต้องอย ากรู้ทุกอย่ างก็ได้

รู้เท่าที่เขาอย ากบอ กก็พอจะได้มีเวลาไป

ทำเรื่องตัวเองให้ดี ให้มีประโยชน์เวลาของคุณมีจำกัดอย่ าเสียเวลาไปกับ เรื่องของคนอื่น

สิ่งที่คุณคิดจะทำในวันนี้มันจะส่ งผลต่ออนาคตของคุณได้ ฉะนั้น คุณอย ากให้ชีวิตเป็นแบบไหน

อย ากมีเงินเก็บหรือไม่มีคุณกำหนดได้

 

ที่มา create-readingth