ผู้หญิงที่เก่งทำงานหาเงินเองได้ อย่ าฝากทั้งชีวิตไว้กับผู้ชาย

เรื่องก็มีอยู่ว่า… ฝ่ายชายมีเงินแสนห้าหมื่น และส่วนทางผู้หญิงมีเงินหนึ่งแสน ก่อนที่จะแต่งงาน

ทางฝ่ายผู้ชายนั้น ได้นำเงินหนึ่งแสนห้าหมื่นไปด าวน์บ้านแล้วฝ่ายผู้หญิงนำเงินหนึ่งแสน

ไปตกแต่งบ้านซื้อเครื่องใช้ต่างๆ เข้าบ้านผู้ชายผ่อนส่งค่ างว ดบ้านสามพันหยวนแบบนี้ไปทุกๆ เดือน

และเงินเดือนคงเหลือหนึ่งพันหยวน ฝ่ายหญิงเงินเดือนเดือนละสามพันหยวนทั้งคู่นั้นใช้ร่วมกัน

จากนั้นพอสามปีต่อมาผู้หญิงตั้งค ร รค์ ทีนี้คล อ ดลูกออกมาผู้ชายได้เลื่อนตำแหน่ง

ในหน้าที่การงานของเขา และได้เงินเดือนเพิ่มเป็นเจ็ดพันหยวน ตอนนี้เด็ กต้องการคนดูแลถ้าจ้างพี่เลี้ยง

ต้องจ่ายเดือนละสองพันหยวนทั้งสองจึงได้ปรึกษาหารือกันและได้ข้อสรุปคือ ให้ผู้หญิงลาออกจากงาน

อยู่ดูแลลูกแบบนี้ผู้หญิงจึงกลายเป็นแม่บ้านเต็มตัวไปเลยจากนั้นสิบปีต่อมาผู้ชายประสบความสำเร็จ

ในหน้าที่การงานรั ศมีเปล่งปลั่งส่วนผู้หญิงน่ะหรอคลุกคลีอยู่กับลูก ๆ กับสามี

และบ้านหน้าตาหม่นหมองเข้าไปทุกวันตอนนี้ผู้ชายรู้สึกว่าภรรย าตัวพาเข้าสังคมไม่ได้อีกแล้ว

เพราะสิ่งยั่วยวนภายนอกมันช่างร้อนแร งเย้ ายวนใจเหลือเกิน แล้วสุดท้าย ผู้ชายเขาก็มีภรรย าน้อย

หลังจากภรรย าของเขารู้เรื่องก็เลยเกิดการท ะเล าะ ไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นและสุดท้าย

ทั้งคู่ก็เตรียมตัวหย่ าและเนื่องจากตามคำอธิบาย ในบทก ฎ หมายว่าด้วยการสมรสบ้าน

ที่ผู้ชายได้ซื้อก่อนแต่งนั้นฝ่ายผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ แต่ผู้หญิงนั้นเธอไม่ยอม เธอบอกว่าพวกเราทั้งสอง

ช่วยกันผ่อนค่าง วดมาตั้งแต่แรกแต่ทน า ยถามว่า มีหลักฐ านที่ร่วมกันผ่อนหรือไม่ล่ะ?

ฝ่ายหญิงตอบว่าไม่มีเพราะทุกเดือนจะหั กจากบัญชีเงินเดือนของผู้ชายโดยตรง

และผู้หญิงบอกอีกว่าฉันเป็นคนคล อ ดลูกฉันเองเลี้ยงดูจนเติบใหญ่มาลูกต้องเป็นของฉัน

ทน ายพูดว่า ในส่วนของลูกจะเป็นของใครเราจะดูว่าใครมีความสามารถที่จะเอื้อประโยชน์

แก่เด็ กมากที่สุด ฝ่ายหญิงเธอไม่มีงานทำไม่มีร ายได้ไม่มีบ้านซึ่งเขาก็มองว่ามันย่อมไม่เป็นผลดี

กับการเจริญเติบโตของเด็ กทีนี้ทางศ าลก็เลยจะตัดสินให้ตกเป็นของฝ่ายชายบัดนี้

ผู้หญิงเธอสิ้นหวังแล้ว โลกของเธอล่ มสล ายไป ณ ตอนนั้นส่วนผู้ชายเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่

กับผู้หญิงที่เขารัก รู้แบบนี้แล้วเธอยังกล้าที่ฝากความสุขทั้งชีวิตไว้กับคนอื่นไหม ?

จะบอกให้นะ บนโลกใบนี้ไม่มีใครให้คุณพึ่งพิงได้ตลอดไปหรอกแม้แต่เงาก็ด้วย

มันก็จะห่างหายไปจากเธอในความมืดแรกเริ่มผู้ชายรักเธอมากและผู้หญิงโดยส่วนมากแล้ว

พวกเขามักจะละเลยสิ่งสำคัญไปคือ คนเรานี่แหละขอเพียงแค่มีชีวิตอยู่ล้วนที่จะแปรเปลี่ยน

ไปได้เสมอผู้หญิงที่มีอาชีพมีความอิสระจึงจะดำรงชีวิตได้ตามที่ตัวเองอย ากเป็นได้

จึงสามารถสร้างความมั่นคงในการใช้ชีวิตคู่เพราะทุกๆ คนล้วนชื่นชอบสิ่งสวยๆงามๆทั้งนั้น

ใครจะยอมทนอยู่กับคนที่ไม่แต่งหน้า แต่งตัวไม่พัฒนา เกียจคร้ านทั้งเป็นผู้หญิง

ที่เสื่ อ มโท รมได้ทุกวันล่ะ จำไว้เลยว่าผู้หญิงเอ๋ย จงดีกับตัวเองจงทะนุถนอมตัวเองให้มากเถิด

“เราต้องสูงส่งจึงจะล้ำค่า”คิดอย ากจะเป็น ผู้หญิงที่แกร่งสิ่งที่สำคัญเลยคือ รูปลักษณ์ของผู้หญิงเอง

มันจะเป็นตัวกำหนดว่าจะสำเร็จ หรือล้มเหลวกันแน่