9 ข้อคิดเตือนใจ (เขียนไว้ดีมาก) กว่าจะเข้าใจ ก็ผ่านมาครึ่งชีวิตแล้ว

ตอนเด็กๆ เรียนประถมถึงมัธยม ผมเข้าใจมาตลอดว่า.. คนที่เรียนดีได้คะแนนสูง ได้อันดับการเรียนที่ดีๆ

สอบติดมหาวิทย า ลั ยดีๆ จบด๊อดเตอร์ มีใบปริญญาหลายๆใบ คือ “คนเก่ง”

โตขึ้นมาหน่อย.. ผมเข้าใจว่า… คนที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลลัwธ์ขั้นเทพ รายได้สูงๆ

เป็นคนที่รู้จักของคนทั่วไปหรือในสังคมนั้นคือ “คนเก่ง”

จนมาวันนี้.. ผมพึ่งเข้าใจว่า… ผมคิดผิ ด มาตลอดคนเก่งที่แท้จริง คือ คนที่ทำงานที่ตัวเองรัก ตัวเองชอบ ได้อย่างยอดเยี่ยมหรืออาชีwอะไรก็ได้..

ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถึงเวลากินก็ได้กิน..

ถึงเวลานอนก็ได้นอน.. มีเวลาว่างก็ออกไปเที่ยวดูโลกภายนอกเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

มีเวลาออกกำลังกายดูแลสุขภาพตัวเราเอง

มีเวลาให้กับครอบครัวมีเวลาให้กับคนที่เรารัก

และคนที่รักเรา ที่สำคัญมีเวลาให้กับตัวเราเอง…

คนที่สมดุลทุก ๆ เรื่อง.. ในแบบฉบั บของตัวเอง..

และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนั้นแหละ คือ คนเก่งที่แท้จริง

9 ข้อคิดเตือนใจ เก็บไว้เตือนตัวเอง

1. อย่ าอิจฉาใคร เพราะบินสูงแค่ไหน พอถึงเวลาเราก็  ร่วงกันทุกคน

2. หัดมีความสุข กับตัวเองได้แล้ว เพราะ.. ไม่มีใครที่จะอยู่กับเราไปตลอด

3. ฝึกอภัยและปล่อยวางกับความเจ็ บ ป วด ไปทีละนิด เพื่อเพิ่มเวลาความสุขของเราให้มากขึ้น

4. ฝึกเข้าใจกับคำติ – ชม คำติก็ให้เฉย ๆ คำชมก็ให้ปล่อยวาง ติ.. เพื่อก่อก็เก็บมา “พัฒนา”

ติ..เพื่อทำล า ยก็อย่า “เอามาใส่ใจ”

5. ฝึกการเป็นผู้ให้แบบไม่คาดหวังจะได้กลับ เพราะมันคือ การสร้างคุณค่าของการได้เกิดมา

6. อย่ าทำล า ยความหวังใคร เพราะมันอาจเป็นความหวังสุดท้ายที่เขาเหลืออยู่

7. ฝึกการพอใจไขว่คว้าแต่พอตัว อะไรเกินกำลังก็ปล่อยไป มีแค่ไหน ก็พอใจแค่นั้น

8. อย่ าก ลั วใครไม่รัก แต่จงเริ่มจากการรักตัวเองก่อน เพราะเสน่ห์ของการรู้จักรักตัวเอง จะกระจายสู่คนรอบข้าง

9. ทุกวันคือการเปลี่ยนแปลงเสมอ  อย่ า ยึ ด ติ ดกับอะไรเดิม ๆ

แม้ผม ขน ฟั น เรายังร่ วง ตามกาลเวลา

จงเข้าใจและ หัดมีความสุขกับปัจจุบันได้แล้ว…

 

ขอบคุณคำแนะนำ คิดกลับด้าน